MEDTRONIC – FAKTA OG STATISTIKK

Medtronic er et globalt helseløsningsselskap som jobber for å forbedre menneskers liv gjennom medisinsk teknologi samt medisinske tjenester og løsninger.

Medtronic plc – forretningsenheter

Cardiac and Vascular Group

CARDIAC AND VASCULAR GROUP

 • Aorta og perifer vaskulær sykdom
 • Hjerterytme og hjertesvikt
 • Hjerteinfarkt og strukturell hjertesykdom

Restorative Therapies Group

RESTORATIVE THERAPIES GROUP

 • Nevromodulasjon
 • Nevrovaskulært
 • Ortopedi
 • Ryggsøyle
 • Kirurgisk teknologi

Minimally Invasive Therapies Group

MINIMALLY INVASIVE THERAPIES GROUP (TIDLIGERE COVIDIEN GROUP)

 • Tidlig teknologi
 • Pasientovervåkning og restitusjon
 • Nyreløsninger
 • Kirurgiske innovasjoner

Diabetes Group

DIABETES GROUP

 • Diabetestjenester og -løsninger
 • Intensiv insulinbehandling
 • Ikke-intensiv diabetesbehandling

Medtronic – fakta og statistikk