Fra reparasjonsverksted til verdensledende innen medisinsk teknologi

Medtronic ble stiftet i 1949 av Earl bakken og hans svoger, Palmer Hermundslie, som et reparasjonsverksted for medisinsk utstyr.

Hadde de to mennene planer om å endre medisinsk teknologi og livene til millioner av mennesker? Nei. Men de hadde grunnleggende etiske hensikter og en indre drivkraft til å bruke sine vitenskapelige kunnskaper og gründerevner til å hjelpe andre.

Den ånden – kombinert med våre grunnleggeres personlige integritet og engasjement – ble vår ledende filosofi og til syvende og sist Medtronics oppdrag.

Vårt første apparat som forandret liv – en bærbar, batteridreven pacemaker – var starten på mange flere Medtronic-produkter som bruker vår ekspertise innen elektrisk stimulering til å forbedre livene til millioner av mennesker.

I løpet av årene har vi utviklet ytterligere kjerneteknologier, inkludert implanterbare mekaniske apparater, enheter som tilfører medisiner og biologiske midler, samt kirurgiske instrumenter drevet både av elektrisitet og avansert energi. I dag brukes vår teknologi til å behandle nesten 40 ulike medisinske tilstander.

HØYDEPUNKTER FRA VÅR INNOVASJONSHISTORIE 

View a Medtronic founder image.

1949 
MEDTRONIC GRUNNLEGGES

View a first pacemaker image.

1960 
SKREV NED VÅR MISJON,  
UTVIKLET DEN FØRSTE IMPLANTERBARE PACEMAKEREN

View a Medtronic Foundation thumbnail.

1979 
GRUNNLA MEDTRONIC FOUNDATION

View a spinal cord-stimulator image image.

1999 
UTVIDET VIRKSOMHETEN VÅR TIL KOLUMNAPLEIE

View a remote monitoring thumbnail.

2002 
INTRODUSERTE DET FØRSTE EKSTERNE OVERVÅKINGSSYSTEMET

NEED

2016 
INTRODUSERTE VERDENS MINSTE PACEMAKER  

View a spinal cord-stimulator image image.

2017 
INTRODUSERTE VERDENS MINSTE IMPLANTERBARE RYGGMARG-STIMULATOR

View an image of a first battery-powered pacemaker.

1957 
LAGDE DEN FØRSTE BATTERIDREVNE, EKSTERNE PACEMAKEREN

View a prosthetic heart valve.

1977 
INTRODUSERTE HJERTEKLAFFPROTESEN

View a neurostimulation thumbnail.

1983 
UTVIDET VIRKSOMHETEN VÅR TIL NEVROSTIMULERING

NEED

2001 
UTVIDET VIRKSOMHETEN VÅR TIL BEHANDLING AV DIABETES

View a Medtronic Covidien image.

2015 
KJØPTE OPP
COVIDIEN

MiniMed

2016 
INTRODUSERTE DET FØRSTE HYBRIDSYSTEMET MED LUKKET SLØYFE FOR INSULINLEVERING 

View a Mazor X thumbnail.

2019 
LANSERTE MAZOR X STEALTH EDITION SYSTEM FOR ROBOTASSISTERT KOLUMNAKIRURGI

En tradisjon for å hjelpe pasienter

Les om våre første år og mye mer, i en brosjyre som skildrer vår rike arv.

Last ned brosjyre

Et selskap, et oppdrag

Se hvordan oppdraget vårt styrer alt vi gjør.

Les om oppdraget vårt

Om oss

Medtronic-produkter og -behandlinger forbedrer to menneskers liv hvert sekund.

Se selskapsoversikt