29. oktober er Verdens hjerneslagdag

Hvert minutt kan 2 millioner nevroner ødelegges permanent.1
Dette er grunnen til at det er nødvendig å handle raskt, ved første tegn på hjerneslag.

HVA ER ET HJERNESLAG?

Et «hjerneslag», også kalt et «slag», kan skje med hvem som helst når som helst. Globalt vil én av fire personer over 25 år ha et slag i løpet av livet2. Det er en medisinsk nødssituasjon.

Det finnes to typer slag.

Hemoragisk slag

Et blodkar i hjernen sprekker. Blodet kan sive inn i hjernevevet og skade hjerneceller

 Iskemiske hjerneslag

En blodpropp blokkerer blodstrømmen i et blodkar i hjernen. Hjernecellene mister oksygentilførsel og dør som følge av dette

HVERT MINUTT KAN 2 MILLIONER NEVRONER ØDELEGGES PERMANENT<sup>2</sup>

Hjerneslag kan ramme hvem som helst

Lytt til Charlottes erfaring. Hun ble behandlet på under 15 minutter.

Da Charlotte opplevde et slag, var vurderingen at 1 av 6 personer vil ha et slag i løpet av livet. Antallet tilfeller observert i de siste årene, har imidlertid økt, og det er nå anslått at 1 av 4 personer over 25 år vil ha et slag i løpet av livet2

Hjerneslag kan behandles

Det finnes ulike behandlingsalternativer, avhengig av typen hjerneslag. For akutte iskemiske hjerneslag kan blodproppen behandles medisinsk med IVT-PA eller fjernes mekanisk med en stent-uttrekker.

IV-ikonet

IV t-PA er det blodproppoppløsende legemidlet som tradisjonelt brukes hos slagpasienter. Pasientene må være innenfor tidsvinduet på 0–3 timer fra symptomutbruddet i samsvar med IV t-PA-indikasjoner for bruk. Det finnes også andre kontraindikasjoner knyttet til bruken av legemidlet. 

IV-ikonet

Mekanisk tromboektomi er en minimalt invasiv kirurgisk prosedyre som benytter en svært liten enhet kalt en stent-uttrekker for å fjerne blodproppen i hjernen og gjenopprette blodtilførselen.

For hemoragiske hjerneslag kan sprekken i blodåren behandles kirurgisk eller emboliseres med medisinsk utstyr.

Stroke Care Continuum_NO

1. Saver, Jeffrey. (2006). Time Is Brain - Quantified. Stroke; a journal of cerebral circulation. 37. 263-6. 10.1161/01.STR.0000196957.55928.ab.

2. World Stroke Organization – Global Stroke Fact Sheet 2019 - V. Feigin et al. Global, Regional, and Country-Specific Lifetime Risks of Stroke, 1990 and 2016 NewEngl J Med 2018;379:2429-2437