Dette vil spille av en video - kirurger

FORTSETT Nerveovervåking

TEKNOLOGISKE NYVINNINGER:
POTENSIELLE TILLEGGSFORDELER VED KONTINUERLIG
IONM MED APSTM ELEKTRODE SAMMENLIGNET MED
PERIODISK IONM

kontinuerlig overvåkingsinfo

Se brukerhåndboken for detaljert informasjon om bruk, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og potensielle bivirkninger. For ytterligere informasjon, kontakt den lokale Medtronic-representanten og/eller se nettsiden på www.medtronic.com.