Dette vil spille av en video - LEGER SNAKKER

BEVIS PÅ KLINISK VERDI

IONM UNDER OPERASJON PÅ SKJOLDKJERTEL/BISKJOLDBRUSKKJERTEL/ØRE ELLER PAROTIDEKTOMIER – SAMMENDRAG

klinisk verdi

BEVIS FRA ENKELTBLINDEDE RCT-ER: PERIODISK IONM REDUSERTE FOREKOMSTEN AV NERVELAMMELSE/PARESE UNDER TOTAL TYROIDEKTOMI OG BILATERALE TYROIDEOPERASJONER

bevis

VIRKELIGE BEVIS FRA 8900 PASIENTER I TYSKLAND: PERIODISK IONM REDUSERTE HYPPIGHETEN AV TIDLIGE OG PERMANENTE LAMMELSER

Periodisk IONM har betydelig redusert hyppigheten av total postoperativ, tidlig og permanent RLN-parese blant skjoldkjertelkirurgipasienter og pasienter som gjennomgår inngrep med høy risiko (gjentagende struma, skjoldkjertelkarsinom) sammenlignet med kun visualisering20

bevis fra 8900 pasienter

BEVIS FRA EN IKKE-RCT: PERIODISK IONM REDUSERTE HYPPIGHETEN AV FORBIGÅENDE OG PERMANENTE LAMMELSER

Sammenlignet med visualisering reduserte periodisk IONM hyppigheten av forbigående og permanente RLN-lammelser (nerver i fare)21

bevis fra ikke-rtc

BEVIS FRA EN RCT: PERIODISK IONM FORBEDRET BEDRINGEN AV ANSIKTSNERVEFUNKSJONEN

Alvorlighetsgraden av stemmeforstyrrelser ble betydelig redusert ved periodisk IONM, sammenlignet med kun visualisering etter skjoldkjerteloperasjon22

bevis fra en rtc

BEVIS FRA EN RCT: PERIODISK IONM FORBEDRET BEDRINGEN AV ANSIKTSNERVEFUNKSJONEN26

bevis fra en rtc
bevis fra en rtc

BEVIS FRA EN RCT: PERIODISK IONM
RESULTERTE I TIDLIGERE BEDRING AV ANSIKTSFUNKSJON

Sammenlignet med visualisering hadde en betydelig høyere prosentandel av pasientene tidligere bedring av ansiktsfunksjon etter kirurgi for tilbakevendende pleomorft adenom, når det ble gjort lettere av periodisk IONM26

bevis fra en rtc

BEVIS BASERT PÅ SAMLET ANALYSE: PERIODISK IONM RESULTERTE I EN HYPPIGERE ANSIKTSNERVEBEVARING

Periodisk IONM resulterte i en betydelig høyere andel av pasienter med ansiktsnervebevaring sammenlignet med visualisering etter kirurgi for akustisk nevrom25

samlet analyse

PERIODISK IONM REDUSERTE HYPPIGHETEN
AV ANSIKTSNERVEPARESE

IONM reduserte frekvensen av postoperativ FN-parese signifikant etter parotidektomier sammenlignet med visualisering hos alle pasienter, og hos pasienter uten komorbiditet og ingen tidligere operasjoner.27

ansikts nerveanalyse

KONTINUERLIG IONM REDUSERTE HYPPIGHETEN
AV PERMANENTE LAMMELSER

permanente lammelser

Se brukerhåndboken for detaljert informasjon om bruk, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og potensielle bivirkninger. For ytterligere informasjon, kontakt den lokale Medtronic-representanten og/eller se nettsiden på www.medtronic.com.