Dette vil spille av en video - Kirurger

FAKTA OM HODE- OG HALS-
KIRURGIRISIKOER

DEFINISJON AV NERVESKADE

forbigående eller permanent

PLEIESTANDARD

Overvåking av nervene under kirurgi ved disseksjon, isolasjon og visuell kontroll

forbigående eller permanent

BEGRENSNINGER OG UTFORDRINGER

Selv de strengeste visuelle inspeksjoner av nerver fjerner ikke risikoen for skade eller kan bekrefte at funksjonelle skader har oppstått12, 34–35

begrensninger og utfordringer

NERVESKADE: SVIKT I GRUNNLEGGENDE MENNESKELIGE FUNKSJONER

nerveskade

NERVESKADE: MENNESKELIG BYRDE

velferdsstandard

RISIKO FOR NERVESKADE MED
VELFERDSSTANDARD: % AV PASIENTER

Overvåking av nervene under kirurgi ved disseksjon, isolasjon og visuell kontroll

risiko for nerveskade
velferdsstandard
risiko for nerveskade

*Merk at det er overlapping når det gjelder parese, paralyse og lammelse, der noen etterforskere har samlet inn data om den samlede beskrivelsen «lammelse».

risiko for nerveskade

DE FINANSIELLE KONSEKVENSENE AV NERVESKADER

risiko for nerveskade

For pasienter med stemmebåndsparalyse som skyldes tyreoidektomi sammenlignet med de uten denne komplikasjonen118

risiko for nerveskade

Se brukerhåndboken for detaljert informasjon om bruk, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og potensielle bivirkninger. For ytterligere informasjon, kontakt den lokale Medtronic-representanten og/eller se nettsiden på www.medtronic.com.