Dette vil spille av en video - kirurger

NIM 3.0 Nerve-
overvåkings-
systemer

MEDTRONICS SYSTEMER FOR NERVEINTEGRITETSOVERVÅKING (NIM)
3.0: NIM-RESPONSETM OG NIM-NEVROTM

nim-hovedramme

NIM 3.0 Stormaskin med berøringsskjerm

nim-overvåking

Sanntidsvisning på NIM 3.0-skjerm

Kirurgminiskjerm

Kirurgminiskjerm

Stimulerende probe

Stimulerende probe – lar deg justere stimuleringsspenning på kirurgisk sted

APS™-elektroder

APS™-elektroder

Elektroder

Elektroder

TriVantage-rør

TriVantage-rør

Skjerm som viser en gjenstand (i oransje/gul) oppdaget og dempet av CHIMSKY 3.0

Skjerm som viser en gjenstand (i oransje/gul) oppdaget og dempet av CHIMSKY 3.0

Se brukerhåndboken for detaljert informasjon om bruk, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og potensielle bivirkninger. For ytterligere informasjon, kontakt den lokale Medtronic-representanten og/eller se nettsiden på www.medtronic.com.