MEDTRONICS PERSONVERNERKLÆRING – INNHENTING AV DATA VIA KANALER FOR SOSIALE MEDIER

   

Medtronic (heretter kalt «vi») er forpliktet til å opprettholde din tillit ved å beskytte personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler personopplysningene som samles inn via registrering på kanaler for sosiale medier, og ved bruk av vår plattform for markedsføringsautomatisering og administrasjonssystemer for kunderelasjoner.

Vi forplikter oss til å sikre at personvernet ditt blir respektert, og at personopplysningene dine håndteres på en klar og lovlig måte. Alle personopplysninger du oppgir, blir kun brukt i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi anbefaler deg å lese denne personvernerklæringen nøye.

Vi anerkjenner at lover om personvern er et løpende ansvar, og vi vil derfor revidere denne personvernerklæringen ved eventuelle vesentlige endringer i vår personvernpraksis eller -retningslinjer. Vi opplyser deg om enhver betydelig oppdatering av denne personvernerklæringen via e-post eller annen elektronisk melding til deg, eller ved å legge ut en melding på nettstedet vårt eller en passende kanal for sosiale medier. Denne personvernerklæringen ble sist endret 9. mars 2021.

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

«Personopplysninger», (også kjent som «personlige data» eller «personlig identifiserbar informasjon»), er all informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar person; med andre ord: all informasjon som kan vise til hvem du er (enten direkte eller indirekte). Navn, adresse, telefonnummer og brukernavn eller profil på sosiale medier er eksempler på personopplysninger. 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Når vi behandler personopplysningene dine, sikrer vi at vi har et korrekt juridisk grunnlag, og ber først om ditt samtykke, om nødvendig. Mer informasjon om personopplysningene vi behandler samt det juridiske grunnlaget vi er avhengige av, er beskrevet nedenfor:

Samtykke 

Ditt samtykke er valgfritt, og kan trekkes tilbake når som helst på samme måte som det ble gitt, eller ved å kontakte oss som beskrevet i delen «Dine rettigheter» nedenfor. Du kan også når som helst, kostnadsfritt og uten å gi noen form for begrunnelse, reservere deg mot markedsføringskampanjer og be om å ikke lenger motta markedsføringsmateriale, ved å bruke valget «Reserver meg» i all relevant kommunikasjon du mottar. Hvis eventuelle endringer i denne erklæringen påvirker vilkårene som du gav ditt samtykke til, vil vi varsle deg og gi deg muligheten til å trekke tilbake eller fornye samtykket ditt.
Medtronic kan behandle personopplysningene dine i den grad du har gitt samtykke, i følgende situasjoner:

 • Behandlingsaktivitet
 • Markedsføringstiltak basert på registrering på kanaler for sosiale medier (f.eks. via LinkedIn, Facebook): Medtronic vil sende deg produktrelatert informasjon som er relevant for deg (markedsføring).
 • Hensikt
 • For å kontakte deg med informasjon om Medtronic-produkter, -tjenester og -løsninger. 
 • Kategorier av personopplysninger (behandlede dataelementer)
 • Navn, kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer, adresse (kun land), mobiltelefonnummer, stilling, selskap
 • Logikk, betydning og konsekvenser
 • Når du har registrert deg (ved å klikke på den relevante boksen eller lignende), samtykker du i at Medtronic kan bruke de relevante personopplysningene til å sende deg relevant informasjon
 • Juridisk grunnlag 
 • Ditt samtykke
 • Hvilke rettigheter for datasubjekt er gjeldende?
 • Gjeldende lover for databeskyttelse kan gi følgende rettigheter til enkeltpersoner: Tilgang, korrigering, sletting, dataportabilitet, tilbaketrekking av samtykke

Sikkerhet

Vi er forpliktet til å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til personopplysningene dine. Vi bruker egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å ivareta og sikre «personopplysninger» vi behandler, for å forhindre utilsiktet eller ulovlig destruksjon, tap, endring, uautorisert tilgang eller fremlegging av personopplysninger.
Vi vil informere deg og/eller de relevante tilsynsmyndighetene uten unødig forsinkelse dersom en uautorisert fremlegging av personopplysningene krever et slikt varsel.

Fremlegging av personopplysningene dine

Vi kan fremlegge personopplysningene som vi mener er nødvendig eller hensiktsmessig for å beskytte helsen og sikkerheten til deg eller en annen person, vår fysiske og nettbaserte virksomhet, og eiendommen, rettighetene og personvernet til våre partnere, deg eller andre.
Vi fremlegger kun personopplysningene dine til våre Medtronic-datterselskaper eller tredjepartsleverandører for formålene som er angitt ovenfor. I slike tilfeller er tredjepartsleverandører forpliktet til å bruke personopplysningene i samsvar med de bindende avtalene som vi har med dem. Avtalene inkluderer databehandlingsvilkår for å sikre at personopplysningene dine håndteres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for databeskyttelse.
Alle tredjepartsleverandører som er involvert i databehandlingen, har plikt til å oppfylle kravene til gjeldende lover og forskrifter for databeskyttelse, og til å overholde Medtronics retningslinjer og standarder for personvern, databeskyttelse og sikkerhet.

Tredjepartskategorier

Behandlingsaktivitet Hensikt Personopplysningskategorier (fremlagte dataelementer) Mottakerkategorier

Vert for personopplysninger i administrasjonssystemer for kunderelasjoner

For at Medtronic kan administrere personopplysningene dine på riktig måte og muliggjøre oppfyllelsen av andre databehandlingsformål som er angitt i denne personvernerklæringen.

Navn, sted, yrke, kontaktinformasjon (f.eks. jobb-e-post, adresse, telefonnummer og/eller faksnummer, mobiltelefonnummer)

Leverandør av administrasjonssystemer for kunderelasjoner, f.eks. Salesforce

Markedsføringsautomatisering

For å aktivere effektiv overføring av markedsføringskommunikasjon for Medtronic.

E-postadresse samt ytterligere identifikatorer for bestemte formål, om nødvendig
 

Leverandør av markedsføringsautomatisering, f.eks. Eloqua

Vær oppmerksom på at vi, i henhold til gjeldende lover kan fremlegge personopplysningene dine hvis vi mener dette er nødvendig for å overholde eventuelle lover, forskrifter, rettskjennelser, juridiske- eller offentlige forespørsler. Hvis hele eller deler av virksomheten mot formodning kjøpes opp av en tredjepart, kan informasjonen din overføres til den nye kommersielle eieren, hvis dette er relevant for den aktuelle virksomheten og egnede sikkerhetstiltak er på plass. Vi må kanskje overføre personopplysningene dine til tilsynsmyndigheter for å overholde våre juridiske forpliktelser.

Internasjonal overføring av personopplysninger  

Når vi overfører personopplysningene dine til andre Medtronic-datterselskaper eller til en tredjepart i et annet land, sikrer vi at tilstrekkelige sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende lover er på plass.

Når vi overfører personopplysninger internasjonalt, sikrer vi et beskyttelsesnivå for personopplysninger som er tilstrekkelig i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vi sikrer at godkjente juridiske mekanismer er på plass for overføringer av personopplysningene dine.  Hvis du vil ha mer informasjon eller be om en kopi, kan du kontakte oss på rs.globalprivacyoffice@medtronic.com.

 

Lagring 

Vi lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for det formålet vi har identifisert.
Kriteriene vi bruker for å avgjøre lagringsperiodene våre inkluderer: varigheten av ditt forhold til Medtronic, perioden vi må demonstrere samsvar med juridiske krav, og tidsperioden vi trenger for å beskytte vår juridiske posisjon (f.eks. ved søksmål eller en etterforskning).
Hvis du vil ha mer informasjon om hvor lenge personopplysningene dine lagres, kan du sende en forespørsel til kontaktinformasjonen oppført nedenfor.
 

Dine rettigheter og hvordan du kan kontakte Medtronic 

Dine rettigheter
Se beskrivelsen av behandlingen av personopplysninger ovenfor der de gjeldende rettighetene for datasubjekt er oppført.
I samsvar med gjeldende lover, kan du ha rett til:

 • Tilgang: Be om tilgang til personopplysningene vi har om deg.
 • Utbedre, slette, begrense: Be om at personopplysningene dine blir utbedret, slettet eller at vår bruk av personopplysningene dine begrenses.
 • Innsigelse: du kan motsette deg vår bruk av personopplysningene dine på legitime interessegrunnlag, basert på din bestemte situasjon.
 • Dataportabilitet: Hvis vi leverer en automatisert tjeneste til deg (basert på en kontrakt eller ditt samtykke), kan du også be om en kopi av personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.
 • Trekk tilbake samtykke: Der personopplysninger behandles på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Merk: Dette påvirker ikke lovligheten av vår bruk av personopplysningene dine før du trakk tilbake samtykket ditt. Aggregerte data vi allerede har overholdt, blir ikke påvirket, selv etter du trekker tilbake samtykket ditt, da det ikke finnes tekniske virkemidler som er tilgjengelige for å isolere eller identifisere dataelementer som skal ekskluderes.

Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene, kan du kontakte oss på rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com eller via post til:

Medtronic Norge AS
Attn: Juridisk: Forespørsel om datasubjekt
Postboks 458
N-1327 Lysaker
Norge

Vær oppmerksom på at vi i henhold til gjeldende lover kan be deg om å oppgi bevis på identitet før vi kan behandle forespørselen din.

Hvis du ikke er fornøyd med håndteringen av forespørselen din, kan du også be om å utøve retten til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet.