Healthcare professionals talking

PRACOWNICY SŁUŻBY ZDROWIA

Produkty, terapie i usługi, a także nowe metody podnoszenia skuteczności leczenia szpitalnego. Przenieśmy opiekę nad pacjentem na nowy poziom. Razem.

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE

TERAPII I ZABIEGÓW

Uzyskaj dostęp do edukacji klinicznej, danych medycznych i praktycznego wsparcia.

Znajdź terapię lub zabieg

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

PRODUKTÓW

Zobacz, wydrukuj i zamów informacje techniczne na temat wielu produktów Medtronic.

Znajdź instrukcję

INNOWACYJNE

PRODUKTY ZAPEWNIAJĄCE

LEPSZĄ OPIEKĘ

Uzyskaj informacje na temat przełomowych technologii oraz wsparcie edukacyjne, aby je optymalnie wykorzystać.

Szukaj wg specjalizacji
Female telehealth care provider

ZDALNY MONITORING PACJENTÓW

PRZEWLEKLE CHORYCH

Monitoruj pacjentów w ich domach za pośrednictwem Usług Zarządzania Opieką.

Dowiedz się więcej

COVIDIEN - 

MINIMALNIE INWAZYJNE TERAPIE OPRACOWANE PRZEZ MEDTRONIC

Dowiedz się więcej
Healthcare team in group discussion

RAZEM WROWADZAMY

INNOWACJE DLA

USPRAWNIENIA OPIEKI NAD PACJENTEM

Współpraca lekarzy i ekspertów branżowych dla dobra pacjentów przynosi postęp w medycynie.

Dowiedz się więcej

WZROST SKUTECZNOŚCI, 

OBNIŻENIE KOSZTÓW

Dzięki zamówieniom i zapytaniom za pośrednictwem systemu eCommerce firmy Medtronic.

Rozpocznij

REJESTR BADAŃ KLINICZNYCH

Uzyskaj informacje na temat badań klinicznych sponsorowanych przez Medtronic i opublikowanych w witrynie www.clinicaltrials.gov.

Dowiedz się więcej
Lab technician looking into microscope

UTYLIZACJA

PRODUKTÓW I 

OPAKOWAŃ

Dowiedz się więcej