Ta wersja przeglądarki jest nieaktualna

Zaktualizowana przeglądarka zapewnia lepszy odbiór witryny internetowej firmy Medtronic. Uaktualnij teraz przeglądarkę.

×

Skip to main content

Nasze oddziaływanie

Oddziaływanie, które ma cel

Jesteśmy globalnym liderem w zakresie technologii medycznych. Zorientowani na misję. Nasz cel przekuwamy w działanie.

Jako lider w zakresie technologii medycznych, dysponujemy nadzwyczajnym potencjałem do wywierania pozytywnego wpływu na większość globalnych wyzwań. Zapewniamy trwałe efekty dla pacjentów, lekarzy, pracowników i społeczności, aby zapewnić przyszłym pokoleniom lepsze życie w zdrowiu.

Oto, jaki mamy wpływ na świat

A photo of a small business owner in India in his workshop.

Dostęp

Przyspieszenie dostępu do technologii medycznych

Wierzymy, że technologia może pomóc w wypełnieniu luk w zakresie zdrowia na świecie. Stawiając ludzi na pierwszym miejscu, znajdujemy nowe sposoby na postęp w zakresie zdrowia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Poprzez partnerstwo, edukację i rzecznictwo, likwidujemy bariery w dostępie do opieki, aby więcej osób mogło skorzystać z tych zmieniających życie innowacji.

 

Integracja, Różnorodność & Równość

Postęp w integracji, różnorodności i równości

Wierzymy, że brak barier to możliwości, dlatego wykorzystujemy wszystkie zasoby, którymi dysponujemy, żeby osiągnąć postęp w zakresie równości w naszych społecznościach i biznesie. Dążymy do przyszłości, w której jest miejsce dla wszystkich naszych pracowników. Będą oni mogli wnieść całe swoje doświadczenie życiowe, tym samym wzmacniając nasz wkład w poprawę zdrowia w globalnych społecznościach. 

 

A photo of a woman in a lab coat looking at a test tube.
A photo of a river, taken from above, so that its affluents are visable.

Chrońmy naszą planetę

Wierzymy, że ludzie mogą cieszyć się pełnią zdrowia tylko na zdrowej planecie. Właśnie dlatego ograniczamy nasz wpływ na środowisko, szukając innowacyjnych sposobów eliminowania emisji dwutlenku węgla w działalności operacyjnej, zmniejszając ilość odpadów i zużycie wody oraz wprowadzając zasady zrównoważonego rozwoju do naszych produktów.

 

eyebrow-bar-eblue-concept

NASZA MISJA

Inspiracja dla niezwykłych rozwiązań

Naszą inspiracją do dokonywania niezwykłych rzeczy w ciągu ostatnich 60 lat było i nadal jest sześć słów o niezwykłej sile: Łagodzenie bólu. Przywracanie zdrowia. Przedłużanie życia. 

 

Dowiedz się więcej

A graphic art image of male silhouette walking
A photo of a woman walking on a beach with a dog at her side.

Raport ESG

Odpowiedzialny lider

Zarządzamy naszą firmą w sposób odpowiedzialny i stawiamy na pierwszym miejscu najwyższe standardy jakości dla bardziej przejrzystych, etycznych i elastycznych operacji – od zarządzania poprzez pracowników, po prawa człowieka i odpowiedzialność w łańcuchu dostaw. Czujemy się zobowiązani do odpowiedzialności za przestrzeganie najwyższych standardów zarządzania we wszystkich swoich działaniach na rzecz naszych ludzi i planety.

Przeczytaj nasz ostatni raport ESG