JEDNA FIRMA, JEDNA MISJA

misja

Nasza misja, opracowana w 1960 r., wskazuje, że naszym pierwszym i najważniejszym priorytetem jest wnoszenie wkładu na rzecz dobra ludzkości. Ponad pół wieku później misja nadal służy jako nasz wyznacznik etyczny oraz cel inspirujący naszych pracowników na całym świecie. Wyznacza kierunek naszej codziennej pracy i przypomina nam, że nasze wysiłki zmieniają życie milionów ludzi każdego roku.

MISJA FIRMY MEDTRONIC

Chcemy pomagać ludziom, stosując osiągnięcia inżynierii biomedycznej w badaniach, projektowaniu, opracowywaniu, wytwarzaniu i sprzedaży narzędzi oraz wyrobów przeznaczonych do uśmierzania bólu, przywracania zdrowia i wydłużania życia.

  • Ukierunkowanie naszego rozwoju na obszary inżynierii biomedycznej, gdzie przejawiamy maksymalną siłę oraz zdolność, angażowanie osób oraz placówek, które zdają się wzmacniać te obszary; ciągły rozwój tych obszarów poprzez asymilację edukacji i wiedzy; unikanie angażowania się w obszary, w których nie możemy osiągnąć niczego wyjątkowego lub cennego dla pacjentów. (Dokładniejsze informacje na temat naszych terapii podane są w punkcie Dla pacjentów.)
  • Dążenie, bez żadnych ograniczeń, do osiągnięcia optymalnej rzetelności oraz jakości naszych produktów; ustanowienie niezrównanego wzorca odniesienia oraz osiągnięcie reputacji firmy znanej z oddania, uczciwości, spójności działania oraz usług. 
  • Osiąganie uczciwego zysku z bieżących operacji w celu spełnienia naszych zobowiązań, utrzymanie wzrostu oraz osiąganie naszych celów.
  • Uznanie osobistej wartości wszystkich pracowników poprzez stwarzanie ram zatrudnienia zapewniających im satysfakcję z realizowanej pracy, bezpieczeństwo, możliwości awansu oraz możliwość udziału w sukcesach firmy. (Dokładniejsze informacje podane są w punkcie Kariera.)
  • Utrzymanie właściwej postawy obywatelskiej jako firma. (Dokładniejsze informacje podane są w punkcie Postawa obywatelska.)