Medtronic บรรษัทพลเมืองที่ดี

บรรษัทพลเมืองที่ดี

พนักงานและพันธมิตรของเมดโทรนิคมีส่วนร่วมในการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีผ่านกิจกรรมของบริษัทเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนในท้องถิ่น

Medtronic PROJECT 6

PROJECT 6

โครงการ Project 6 ของเมดโทรนิค เป็นโครงการช่วยเหลือสังคมระดับโลกที่เริ่มต้นขึ้นเพื่อเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคม ภาระหน้าที่ขององค์กร และพัฒนาร่วมกับส่วนท้องถิ่น

Medtronic มอบถุงยั่งชีพ

การมีส่วนร่วมใน
วิกฤติโควิด-19

โครงการ “เมดโทรนิคร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อระดมทุนจากพนักงานและบริษัทฯ มอบเงินสมทบในการสนับสนุนการดำเนินงาน ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และยังระดมทุนจัดทำถุงยังชีพให้แก่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้อีกด้วย