Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

สิ่งที่เราทำ

สร้างความเปลี่ยนแปลง
อย่างมีเป้าหมาย

เราคือผู้นำระดับโลกในวงการเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย

และการนำเป้าหมายของเราไปปฏิบัติให้เกิดผล

ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ เรามีศักยภาพเหนือใครในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความท้าทายใหญ่ๆ ระดับโลก เราไม่หยุดสร้างสรรค์ผลกระทบที่ดีและยั่งยืนสำหรับผู้ป่วย แพทย์ พนักงาน และชุมชนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคนรุ่นต่อๆ ไปจะมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น

นี่คือความเปลี่ยนแปลงดีๆ ที่เราสร้างให้กับโลกใบนี้

test

​การเข้าถึงได้​

เร่งให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ

เราเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพได้ 

 

การที่เราให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก ทำให้เราค้นพบวิถีใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาการดูแลสุขภาพ และลดต้นทุนลงได้ในขณะเดียวกัน 

 

นอกจากนี้ การเป็นพันธมิตร การศึกษา และการสนับสนุนต่างๆ ยังทำให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในการดูแลสุขภาพ และส่งผลให้ผู้คนได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มากขึ้น

การอยู่ร่วมกัน ความหลากหลาย และความเท่าเทียม

เราผลักดันให้เกิดการอยู่ร่วมกัน ความหลากหลาย และความเท่าเทียม

เพราะเชื่อในโอกาสที่ไร้พรมแดน เราจึงใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในชุมชนและภายในธุรกิจของเรา เราขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่พนักงานทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่ง และสามารถเสียสละประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาเพื่อส่งเสริมความอุตสาหะของเราในการพัฒนาปรับปรุงสุขภาพในชุมชนระดับโลก

A photo of a woman in a lab coat looking at a test tube.
A photo of a river, taken from above, so that its affluents are visable.

​ปกป้องโลกของเรา​

เราเชื่อว่าผู้คนจะสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ก็ต่อเมื่อโลกของเรามีสุขภาพที่ดีด้วย 

 

เราจึงมีกระบวนการลดผลกระทบที่จะมีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ขจัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากการดำเนินกิจการของเรา ลดการสร้างขยะและการใช้น้ำ ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา​

eyebrow-bar-eblue-concept

เป้าหมายของเรา

จุดประกายเพื่อสร้างชีวิตที่ดี

การบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคภัยต่าง ๆ ส่งเสริมให้ประชากรทุกคนมีสุขภาพที่ดี และมีชีวิตที่ยืนยาว คือ ประโยคอันทรงพลัง จุดประกายให้เราสร้างสรรค์ความพิเศษมาเป็นเวลากว่า 60 ปี และต่อ ๆ ไป

 

​เรียนรู้เพิ่มเติม​

A graphic art image of male silhouette walking
image_1304

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการ

​เป็นผู้นำด้วยความรับผิดชอบ​

เราเป็นผู้นำด้วยความรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพสูงสุดเป็นอันดับแรก เพื่อให้การดำเนินกิจการมีความโปร่งใส มีจริยธรรมและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่ด้านการกำกับดูแล แรงงาน ไปจนถึงด้านสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบในซัพพลายเชน ทุกอย่างที่เราทำ เรายึดมั่นต่อมาตรฐานการกำกับดูแลขั้นสูงเพื่อเป็นการ รับผิดชอบต่อผู้คนและโลกของเรา

อ่านรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการล่าสุดของเรา