Medtronic

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมดโทรนิค ประเทศไทย เผยความสำเร็จ "สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม” ประจำปี 2564  
จากบริษัทชั้นนำระดับโลก Great Place to Work® 
โดยในปี 2564 เมดโทรนิค ที่ดำเนินธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก ได้รับคัดเลือกรางวัล Great Place to Work-Certified™ มากถึง 8 ประเทศ 

 

กรุงเทพฯ 22 ธันวาคม 2564, บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ระดับโลก ได้รับคัดเลือกเป็น สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (2021 Great Place to Work-Certified™) ภายใต้การรับรองรางวัลมาตรฐานบริษัทชั้นนำระดับโลก  โดยเกิดจากความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่มีความหลากหลาย พร้อมขับเคลื่อนด้วยหลักความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจและตอบแทนสังคม พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการออกแบบสไตล์การทำงานวิถีใหม่ในยุค New Normal รวมถึงองค์กรยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้มีความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ สุขภาพ ความปลอดภัย ทักษะการพัฒนาตนเอง และ Mental Health ที่พนักงานต้องเผชิญในช่วงสถานการณ์โควิด –19 โดยในปี 2564 นี้ เมดโทรนิค ได้รับคัดเลือกในรางวัล Great Place to Work-Certified™ มากถึง 8 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเมดโทรนิค (ประเทศไทย) ติดเป็น 1 ใน 8 ประเทศที่ได้รับรางวัลความภาคภูมิใจในครั้งนี้ 

นางรานีวรรณ รามศิริ ผู้อำนวยการ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด


นางรานีวรรณ รามศิริ ผู้อำนวยการ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ เมดโทรนิค (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม (Great Place to Work-Certified™) ครั้งแรกในปีนี้ โดยรางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม ดิฉันต้องขอชื่นชม และขอบคุณพนักงานทุกคนที่ยึดมั่นในพันธกิจของบริษัทฯ ที่เมดโทรนิคเราเชื่อว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเป็นกุญแจสำคัญอย่างมากในการผลักดันและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่องค์กรจนทำให้เราได้รับความสำเร็จในครั้งนี้ เมดโทรนิคยังคงมุ่งมั่นพยายามสร้างสรรค์สถานที่ปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมต่อไปควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนในทุกภาคส่วนให้ได้รับสวัสดิการที่ดี สามารถก้าวหน้าเติบโตพร้อมกันในสถานที่ทำงานแห่งนี้ โดยบริษัทอยากเห็นพนักงานทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีที่ได้ทำงานร่วมกัน”

ปัจจุบัน เมดโทรนิค (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 20 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2544 มีพนักงานมากกว่า 400 คน บริษัทฯ มีพันธกิจในการบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคภัยต่างๆ ส่งเสริมให้ประชากรทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาว จากพันธกิจดังกล่าวจึงทำให้พนักงานเมดโทรนิคทุกคนมีความสมดุลในการทำงานและชีวิต  ยอมรับความหลากหลายระหว่างบุคคล อาทิ เชื้อชาติ เพศ อายุ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงความคิดเห็น การแบ่งปันชื่นชม และการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่ปัจจุบันนำเทคโนโลยีและระบบโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ เข้ามาเสริมเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้นแม้ในช่วงเวลา Work From Home รวมถึงการใส่ใจดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงานทุกคน ผ่านกิจกรรมและโปรแกรมต่างๆ ขององค์กร ได้แก่

 

  • Raneewan’s Inbox “รานีวรรณอินบ็อกซ์” ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารรวมถึงพนักงานทุกคนในองค์กรสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยตัวตน โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับคำติชม ช่วยให้พนักงานทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อนำความคิดเห็นนั้นมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน 

  • Health & Wellbeing Programs ใส่ใจในด้านสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ ในช่วงสถานการณ์    โควิด -19 บริษัทฯดำเนินนโยบายให้พนักงานทุกคนทำงานจากที่บ้าน 100% ให้ความคุ้มครองในเรื่องการรักษาพยาบาล รวมถึงจัดส่งชุดอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการดูแลสุขภาพมอบให้กับพนักงาน, จัดทำโครงการ      “เมดโทรนิคร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” ขึ้นเพื่อระดมทุนจากพนักงานและบริษัทฯ มอบเงินสมทบในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นจำนวนเงินกว่าหนึ่งล้านสี่แสนบาท, และยังระดมทุนจัดทำถุงยังชีพให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้อีกด้วย 

  • Medtronic Employee Assistance Program (MEAP) บริการสำหรับพนักงานที่ต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยเน้นให้คำปรึกษาเพื่อให้พนักงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่ส่งผลต่อจิตใจซึ่งอาจเป็นผลมาจากการทำงาน ครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว โดยให้ความช่วยเหลือพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง ใน 365 วัน 

  •  Focus Friday Campaign ส่งเสริมให้พนักงานมีความสมดุลในชีวิตส่วนตัว ปลูกฝังการจัดประชุมให้พนักงานทุกคนเคารพเวลาร่วมกัน และหลีกเลี่ยงการรบกวนเวลาส่วนตัวของพนักงานหลังจากชั่วโมงทำงานหรือในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อให้ทุกคนมี Work Life Balance โดยหลีกเลี่ยงการนัดประชุมในทุกวันศุกร์เพื่อให้พนักงานมีเวลาสะสางงานในช่วงสัปดาห์เพื่อที่จะพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์ได้อย่างเต็มที่

รางวัลสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม


รางวัลสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม (Great Place to Work-Certified™) ได้สำรวจพนักงานมากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2535 โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกนั้นเพื่อพิจารณาว่าอะไรที่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมและได้รับความไว้วางใจ โดยผลสำรวจพนักงาน เมดโทรนิค ประเทศไทย ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 98% ในด้านการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ อีกทั้ง 95% พนักงานมีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้ร่วมทำงานกับเมดโทรนิค และได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรความรู้และอุปกรณ์ในการทำงาน สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเมดโทรนิค (ประเทศไทย) ในการสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับพนักงานทุกคน

เกี่ยวกับ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมา 20 ปี เมดโทรนิคเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีพนักงานมากกว่า 90,000 คนทั่วโลก บริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขความท้าทายทางด้านสุขภาพ ตามพันธกิจในการบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคภัยต่างๆ ส่งเสริมให้ประชากรทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาว