Bu video oynatılacak - Omurilik stimülasyonu hasta banner'ı

Omurilik stimülasyonu
Kronik ağrı döngüsünü kırın

Bizimle iletişime geçin

    

Tedavi hakkında

Kronik sırt ve/veya bacak ağrısı girişimi

Kronik sırt ve/veya bacak ağrısı girişimi olarak omurilik stimülasyonu, ağrıyı tek başlarına yönetmeyi başaramamış diğer tedaviler için etkili bir alternatif ya da yardımcı tedavi olabilir. İmplante edilebilir omurilik stimülatörü, epidural boşluğa implante edilen bir lead yoluyla hafif elektrik sinyalleri iletir. Ağrı sinyalleri, beyine ulaşmadan engellenir. Hastalar ağrılarının dindiğini hissedebilir.

Olası faydalar

Yayımlanmış çalışmalar, omurilik stimülasyonunun, kronik ağrısı olan ve dikkatlice seçilen hastalar tarafından kullanıldığında aşağıdaki faydaları sunabileceğini göstermiştir:

 • Uzun vadeli ağrı giderimi1,2,3
 • Yaşam kalitesinde iyileşme1,2
 • Lumbosakral omurga ameliyatının ardından inatçı radiküler ağrı için ameliyat tekrarından daha etkili4
 • Ağrı engelliliğinin başarılı biçimde azaltılması2
 • Geleneksel tıbbi yönetime ve ameliyat tekrarına kıyasla daha uygun maliyet5,3,6
 • Ayrıca çeşitli çalışmalarda, omurilik stimülasyonu ile tedavi edilen bazı hastaların oral opioid tüketimini azaltabileceğini gösteren klinik kanıtlar sunulmuştur.7-9 

Medtronic avantajları

Medtronic'in güvenlilik, test etme ve raporlamaya olan kararlı bağlılığı sonucunda sektörün en yaygın olarak kullanılan nörostimülasyon cihazlarından bazıları geliştirilmiştir.

 • Gerçek zamanlı algılama özellikli dozlama sayesinde tedavinin anında sağlandığından ve hastaya göre bireyselleştirildiğinden emin olabilirsiniz.*
 • Tüm vücut 1,5 T ve 3 T'lık MR sayesinde, hastalarınızın gerektiğinde MR taramasına erişebileceğinden emin olabilirsiniz.
 • 15. yılda %95 kapasiteye sahip en uzun ömürlü pil sayesinde güvenilir performansından emin olabilirsiniz.10
 • Bütünüyle implante edilebilen en küçük algılamalı SCS cihazı olması sayesinde tasarımının hasta konforuna yönelik olduğuna güvenebilirsiniz.11


Benzersiz tüm vücut MR erişimi

 • SureScan™ MRI teknolojisi vücudun herhangi bir bölümünün MR taramasından geçmesine olanak tanıyarak diyagnostik bakım imkanı sunar.
 • Hastalara, implante cihazı olmayan hastalarla aynı erişimi sunar — bugün ve gelecekte.
 • Kalkanlı lead'ler ve tescilli güvenlik tertibatları, hastaların güvenle MR taramasından geçmesine yardımcı olur.
 • Erişim önemlidir — İmplantasyondan sonraki 10 yıl içinde hastaların %98'inin en az bir kez MR taramasına ihtiyaç duyması beklenir.3

Omurilik Stimülasyonu Sisteminin Bileşenleri

Omurilik stimülasyonu sistemi iki implante bileşenden meydana gelir:

 • Nörostimülatör — programlanabilir nörostimülasyon parametreleri ve özelliklerine göre elektrik atımları üreten, şarj edilebilen veya şarj edilmeyen implante güç kaynağı
 • Lead Koruyucu kaplaması olan ve ucunun yakınında (perkütan lead) ya da bir kanat üzerinde (cerrahi lead) bulunan elektrot. Elektrotlar elektrik atımlarını stimülasyon bölgesine aktarır
 • Klinisyen Programlayıcısı — İmplante edilmiş nörostimülatörü programlamak için kullanılır
 • Hasta Programlayıcısı — Hastalara ağrı tedavilerini (hekim tarafından önceden belirlenen parametreler dahilinde) yönetmelerini sağlayan bir yol sunarak tedavinin kontrolünü ellerine almalarını sağlar.
 • Kablosuz Harici Nörostimülatör — İmplante edilebilir nörostimülatörün ilettiği tedaviyi taklit eder
Belirlenecek

Hasta seçimi

Omurilik stimülasyonu adayları

Omurilik stimülasyonu için hasta seçiminin genel amacı, risklerin, komplikasyonların ve advers olayların azaltılması ve tedavinin başarılı olma ihtimalinin en yüksek olduğu hastaların seçilmesidir. Çok disiplinli bir ekip tarafından dikkatli bir değerlendirme ve hastanın beklenti ve hedeflerinin ele alınması omurilik stimülasyonu için uygun adayların belirlenmesine yardımcı olur.

Omurilik Stimülasyonu, aşağıdaki rahatsızlıklarla ilişkilendirilen unilateral veya bilateral ağrı dahil olmak üzere, gövde ve/veya uzuvlardaki kronik, dirençli ağrının yönetimine yardımcı olmaya yöneliktir:

 • Başarısız Bel Cerrahisi sendromu
 • Radiküler ağrı sendromu veya başarısız bel cerrahisi sendromuna ikincil ağrı ile sonuçlanan radikülopatiler veya fıtıklaşmış disk
 • Laminektomi sonrası ağrı
 • Sırtta birden fazla ameliyat
 • Başarısız disk cerrahisi
 • Geleneksel ve cerrahi girişimlere dirençli Dejeneratif Disk Hastalığı (DDH)/fıtıklaşmış disk ağrısı
 • Periferik kozalji
 • Epidural fibrozis
 • Araknoidit veya lomber adeziv araknoidit
 • Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (KBAS), Reflex Sempatik Distrofi (RSD) veya kozalji

Bu tedavinin güvenlilik ve etkililiği gebelik, anne karnındaki fetüs veya doğum için belirlenmemiştir.

Nörostimülasyona iyi yanıt vermeyen bir hasta Hedefe Yönelik İlaç İletimi için aday olabilir.


Omurilik stimülasyonu için hasta seçimi

Omurilik stimülasyonu aşağıdaki kriterleri karşılayan belirli hastalara fayda sağlayabilir:

 • Gövde ve/veya uzuvlardaki kronik, tedaviye dirençli ağrı
 • Tedavi ve cerrahi kontrendikasyonunun bulunmaması
 • Hastanın sistemi gereken şekilde çalıştırabilecek olması
 • Hastanın tedavi risklerini anlaması
 • Test stimülasyonundan tatmin edici sonuçlar alınması
 • Hastanın gebe olmaması
 • Psikolojik değerlendirmeye izin verilmesi ve değerlendirmenin tamamlanması
 • 18 yaş ve üstünde olmaları
 • Ameliyat için uygun adaylar olmaları
 • Semptomlarının fizyolojik kaynaklı olması


Tarama denemesi

Tarama denemesi, hastaların, omurilik stimülasyonuna verdikleri yanıtı cihazın implantasyonundan önce değerlendirmelerine olanak tanır. Taramada yeterli ağrı giderimi yaşayan hastalar, implante nörostimülasyon sistemi için aday olabilirler.

Tarama denemesi:

 • Hasta yanıtının cihaz implantasyonundan önce ölçülmesine fırsat tanır
 • 10 güne kadar sürebilir

Medtronic, omurilik stimülasyonunun denenmesi için Medtronic'in tescilli DTM™ SCS tedavisi de dahil olmak üzere standartlaştırılmış rehberlik sağlar.

DTM™ SCS tedavisi

Anlamlı ağrı giderimi, memnuniyet ve yaşam kalitesinde iyileşmeler sağlayan DTM™ SCS tedavisi, Differential Target Multiplexed™ (DTM) omurilik stimülasyonu (SCS) temeline dayalı, enerji değişimli bir "differential target multiplexed" tedavisidir.12 Bu tedavi sayesinde, şarj gerektirmeyen, uzun bir kullanım ömrü arayan veya daha uzun aralıklarla şarj etmek isteyen hastaların bakımını kişiselleştirebilirsiniz.


Bilimden esinlenir

DTM™ SCS tedavisi seçenekleri, onlarca yıllık temel bilimsel araştırma ve klinik öncesi bilgilerden esinlenmiştir. Klinik öncesi bir araştırmada, DTM™ programlama (DTMP) türevleri nöro inflamatuar süreçleri düşük hızlı SCS'ye kıyasla daha fazla modüle etmiştir.‡,13


Klinik sonuçlar anlamlı ağrı giderimi göstermektedir

Çalışma hedefleri

DTM™ SCS tedavisi çalışması, DTM™ SCS tedavisinin uzun dönemli etkinliğini ve enerji kullanımını değerlendirmek amacıyla tasarlanmış, prospektif, çok merkezli, tek kollu bir çalışmadır.1

Birincil hedef: DTM™ SCS tedavisinin 3 aylık takipte genel ağrı yoğunluğunu azaltmaktaki etkililiğini değerlendirmek.

12 aya kadar takiple ikincil hedefler:

 • Genel ağrı, sırt ağrısı ve bacak ağrısı için ağrı yoğunluğundaki değişimleri nitelendirmek
 • Enerji kullanımı ile ilişkilendirilen programlama parametrelerini nitelendirmek
 • Oswestry Engellilik İndeksi (ODI) ile ölçüldüğü şekilde işlevsel engellilik değişimlerini nitelendirmek
 • Katılımcı memnuniyetini nitelendirmek
 • Tedavi güvenlilik verilerini nitelendirmek

12 Aylık Sonuçlar

Anlamlı
ağrı giderimi

4,6

cm'lik genel ağrı VAS azalması
başlangıç çizgisinden 12 aya kadar12

Ortalama genel VAS

Not: *6. Ayda DTM™ SCS tedavisi programlama değişiklikleri nedeniyle (N=1) ve çalışmadan çıkış nedeniyle (N=1) katılımcılar analiz dışı bırakılmıştır. **12. Ayda DTM™ SCS tedavisi programlama değişiklikleri nedeniyle (N=2) ve çalışmadan çıkış nedeniyle (N=1) katılımcılar analiz dışı bırakılmıştır.​


 

Genel ağrı


 


Yaşam kalitesinde
anlamlı iyileşmeler

%76

Hastaların %76'sında engellilik derecesinde iyileşme görülmüştür
(12 aylık takipte)12

Ortalama ODI skorları

Yaşam kalitesi grafiği


 

Tedavi memnuniyeti

%86

Hastaların %86'sı
tedaviden memnun kalmıştır12

Uzun süreli

5,5 ila 7,5

yıl şarj gerektirmeyen kullanım ömrü
Tahmini 12 aylık gerçek programlama verileri
kullanılarak hesaplanmıştır14

Zaman kazanın

5 dakika

tahmini günlük hızlı şarj etme
ya da daha uzun aralıklarla şarj edin
(12 günde bir 1 saat)14

Diyabetik nöropati için SCS

Hastalarınızın yaşamlarını kısıtlayan ayak ve bacak ağrılarını kontrol etmelerine yardım edin.

DPN nedeniyle kronik ağrıdan dert yanan, ağrı kesici ilaçlar, enjeksiyonlar veya diğer ağrı tedavilerinden yeterince fayda görmeyip başka çözümler arayan hastalar için omurilik stimülasyonu (SCS: Spinal Cord Stimulation) yeni bir seçenek olabilir.


SCS tedavisinin potansiyel faydaları

 • DPN sorunu yaşayan hastaların, SCS ile tedavi edildiklerinde ağrılarının anlamlı ölçüde giderilme olasılığı geleneksel tedavilere kıyasla 17 kat daha fazladır.15-17
 • Bir yıl boyunca SCS tedavisi gören hastaların %86'sında tedavi başarılı olmuştur‡,18
 • Kronik ağrı yönetimi için kanıtlanmış uzun dönemli tedavi: SCS ile beş yıl boyunca tedavi gören hastaların çoğunluğunun ağrısı anlamlı ölçüde giderilmiştir.18


17kat

daha fazla
anlamlı
ağrı giderimi olasılığı
15-17%86

1 yıl boyunca SCS tedavisi gören hastaların %86'sında
tedavi başarılı olmuştur‡,185yıl

anlamlı
ağrı giderimi18

Riskleri anlayın

Riskler arasında enfeksiyon, lead'in hareket etmesi, implant bölgesinde ağrı ve tedavi etkiliğinin kaybı yer alır. Her birey SCS tedavisine aynı yanıtı vermeyebilir, hastalarınız farklı deneyimler yaşayabilir. Diyabet hastalarında enfeksiyon riski ve komplikasyonların şiddeti daha yüksek olabilir.

Hastaların sağlık durumunun ameliyatı kaldıracak durumda olduğunun belirlenmesi için preoperatif risk değerlendirmesi önerilir.

Hastaların glikoz seviyelerini izleyin.

*

Success rates in a population of patients treated with SCS in two studies and followed for five years.

Under specific conditions. Refer to product labeling for full list of conditions. Patients with non-Medtronic leads and an EMBSNV20 adaptor extension are not eligible for an MRI.

Note: Data obtained from animal studies should not be extrapolated to clinical/human results.

1

Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. The effects of spinal cord stimulation in neuropathic pain are sustained: a 24-month follow-up of the prospective randomized controlled multicenter trial of the effectiveness of spinal cord stimulation. Neurosurgery. 2008;63(4):762-770;discussion 770.  

2

Harke H, Gretenkort P, Ladleif HU, Rahman S. Spinal cord stimulation in sympathetically maintained complex regional pain syndrome type I with severe disability. A prospective clinical study. Eur J Pain. 2005:9(4);363-373.  

3

Kemler MA, de Vet HC, Barendse GA, van den Wildenberg FA, van Kleef M. Effect of spinal cord stimulation for chronic complex regional pain syndrome Type I: five-year final follow-up of patients in a randomized controlled trial. J Neurosurg. 2008;108(2):292-298. 

4

North RB, Kidd DH, Farrokhi F, Piantadosi SA. Spinal cord stimulation versus repeated lumbosacral spine surgery for chronic pain: a randomized, controlled trial. Neurosurgery. 2005;56(1):98-107.  

5

North RB, Kidd D, Shipley J, Taylor RS. Spinal cord stimulation versus reoperation for failed back surgery syndrome: a cost effectiveness and cost utility analysis based on a randomized, controlled trial. Neurosurgery. 2007;61(2):361-369.  

6

Taylor RJ, Taylor, RS. spinal cord stimulation for failed back surgery syndrome: a decision-analytic model and cost-effective analysis. Int J Technol Assess Health Care. 2005;21(3):351-358.  

7

Gee L, Smith HC, Ghulam-Jelani Z, et al. Spinal Cord Stimulation for the Treatment of Chronic Pain Reduces Opioid Use and Results in Superior Clinical Outcomes When Used Without Opioids. Neurosurgery. 2018. A nonrandomized prospective cohort study of SCS patients between September 2012 and August 2015 (N=86 [n=53 on opioids]). 

8

Sharan AD, Riley J, Falowski S, et al. Association of Opioid Usage with Spinal Cord Stimulation Outcomes. Pain Med. December 2017. A non-randomized analysis of Truven Health Marketscan databases from January 2010 to December 2014 based on the first occurrence of an SCS implant (N= 5,476) 

9

Pollard EM, Lamer TJ, Moeschler SM, et al. The effect of spinal cord stimulation on pain medication reduction in intractable spine and limb pain: a systematic review of randomized controlled trials and metaanalysis. Journal of Pain Research. 2019:12 1311–1324. A research review summarising SCS studies with respect to opioid use and a further metaanalysis of comparative SCS RCTs of 1 year or greater duration (N=489). 

10

R131649 RS2 Lithium-Ion Overdrive™ Rechargeable Battery DVT Report

11

Instructions For Use

12

Provenzano, Peacock, Fishman, et al. A prospective multi-center study of a reduced-energy DTM™ stimulation derivative: Long-term outcomes in therapy naïve patients. Poster presented at: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) Annual Pain Medicine Meeting; Nov. 17–19, 2022; Orlando, FL, USA. 

13

Cedeno D, Vallejo R, Platt D, et al. Differential target multiplexed SCS using reduced energy parameters in an animal model of neuropathic pain. Poster presented at: American Society of Pain and Neuroscience (ASPN) annual meeting. July 22&nash;25, 2021. 

14

Provenzano, Amirdelfan, Grewal, et al. Modeling energy demands of a reduced-energy derivative of DTM™ stimulation on rechargeable and recharge-free SCS systems. Poster presented at: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) Annual Pain Medicine Meeting; Nov. 17–19, 2022; Orlando, FL, USA. 

15

Medtronic. Medtronic Pain Therapy Clinical Summary M221494A016 Rev B. United States; 2022.  

16

de Vos CC, Meier K, Zaalberg PB, et al. Spinal cord stimulation in patients with painful diabetic neuropathy: A multicenter randomized clinical trial. Pain. 2014;155(11):2426–2431. doi:10.1016/j.pain.2014.08.031. 

17

Slangen R, Schaper NC, Faber CG, et al. Spinal cord stimulation and pain relief in painful diabetic peripheral neuropathy: A prospective two-center randomized controlled trial. Diabetes Care. 2014;37(11):3016–3024. doi:10.2337/dc14-0684. 

18

van Beek M, Geurts JW, Slangen R, et al. Severity of neuropathy is associated with long-term spinal cord stimulation outcomes in painful diabetic peripheral neuropathy: Five-year follow-up of a prospective two-center clinical trial. Diabetes Care. 2018;41(1):32–38. doi:10.2337/dc17-0983. 

Kullanım talimatları, implant prosedürü, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve potansiyel advers olaylar hakkında ayrıntılı bilgi almak için cihaz el kitabına bakın. [Bir MRI SureScan™ cihazı kullanıyorsanız, MR gerçekleştirmeden önce MRI SureScan™ teknik el kitabına bakın].

Daha fazla bilgi için Medtronic temsilciniz ile iletişime geçin.