Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

HÀNH TINH

Đóng góp cho một hành tinh khỏe mạnh

Chúng tôi tin rằng mọi người chỉ sống cuộc đời khỏe mạnh trên một hành tinh khỏe mạnh.

Biến đổi khí hậu toàn cầu đang từng ngày đe doạ tới cuộc sống khoẻ mạnh và thịnh vượng của con người. Chúng tôi tin rằng mọi người chỉ có thể sống cuộc đời khỏe mạnh trên một hành tinh khỏe mạnh. Chúng tôi hướng tới việc sử dụng các phương thức kinh doanh bền vững để giảm thiểu tác động đến môi trường, bằng cách tìm ra những phương thức sáng tạo giảm dấu chân carbon trong hoạt động vận hành, cắt giảm việc sử dụng nước và xả thải cũng như xây dựng tính bền vững cho các sản phẩm của mình.

Giảm thiểu dấu chân carbon, đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu

Khí thải carbon đang làm hại tới hành tinh nếu cứ giữ như hiện tại. Đội ngũ Medtronic trên toàn thế giới đang không ngừng nỗ lực để giảm thiểu năng lượng sử dụng, đầu tư vào năng lượng tái tạo và giảm cường độ khí thải nhà kính. Chúng tôi cũng nỗ lực chuyển đổi hoạt động để thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như hỗ trợ cộng đồng phục hồi sau thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra.

Mục tiêu không còn khí thải carbon đến năm tài chính 45
quote-outline

Chúng tôi nỗ lực không ngừng để bảo vệ hành tinh chung thông qua xây dựng tiến trình hướng tới việc trung hòa carbon trong các hoạt động vào năm tài chính 30 và đặt ra tham vọng không còn khí thải carbon trong mọi hoạt động kinh doanh và chuỗi giá trị của chúng tôi vào năm tài chính 45."

 

– Greg Smith, Phó Chủ tịch Điều hành, Chuỗi Cung ứng và Hoạt động, Medtronic

A photo of Medtronic EVP, Global Operations and Supply Chain Greg Smith

Giảm thiểu sử dụng nước và xả thải

Nhiều nguồn tài nguyên quan trọng đang dần trở nên khan hiếm. Để góp phần giảm thiểu xu hướng này, chúng tôi cố gắng tìm ra giải pháp để giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu khan hiếm xuyên suốt chuỗi cung ứng của mình. Đồng thời, chúng tôi khám phá những hướng đi mới và sáng tạo nhằm giảm thiểu việc sử dụng nước và xả thải.

Đến năm 2025 sẽ giảm thiểu 15% chất thải và cường độ sử dụng nước

Cải thiện tính bền vững của sản phẩm

Các quy trình sản xuất tuyến tính và mô hình tiêu dùng thường thiếu cân nhắc đến chu kỳ sống của sản phẩm và do đó có thể góp phần đẩy nhanh quá trình suy giảm môi trường toàn cầu. Để giảm thiểu chất thải và kéo dài vòng đời sản phẩm, chúng tôi tìm cách tối ưu hóa trong việc thiết kế, xây dựng, sử dụng, tái sử dụng, tái chế và thải bỏ sản phẩm.


Xem chi tiết về tiến trình Hòa nhập, Đa dạng & Công bằng của chúng tôi trong báo cáo môi trường, xã hội và quản trị (ESG).