Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

TIẾP CẬN

Thiết kế xoay quanh con người để đạt
kết quả tốt hơn

Giúp đỡ nhiều người trên toàn thế giới nhờ việc nắm bắt những nhu cầu cơ bản của họ.

Sự đổi mới không chỉ giới hạn trong phạm vi năng lực công nghệ. Giá trị cốt lõi của đổi mới nằm ở những đóng góp của nó trong việc nâng cao tinh thần nhân đạo và cải tiến các phương pháp giúp đỡ bệnh nhân. Khi nhắc đến tương lai của chăm sóc sức khoẻ, dù là những chi tiết nhỏ nhất, các phương pháp đổi mới lấy con người làm trọng tâm sẽ tạo nên sự khác biệt. Chỉ một bước đột phá cũng có thể giúp nhiều người tiếp cận hơn.