Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

SỨ MỆNH

Truyền cảm hứng
phi thường

Sứ mệnh Medtronic đã thúc đẩy chúng tôi kiến tạo những điều phi thường trong suốt 60 năm qua - và hành trình vẫn còn tiếp tục.

Đóng góp vào phúc lợi con người bằng các ứng dụng kỹ thuật y sinh trong nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và kinh doanh dụng cụ hoặc thiết bị giúp giảm đau, phục hồi sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.


Định hướng phát triển trong các lĩnh vực kỹ thuật y sinh, nơi chúng tôi có tiềm năng và sức mạnh tối đa; tập hợp nhân lực và cơ sở vật chất hướng đến mục tiêu phát triển lĩnh vực này; không ngừng trau dồi thông qua giáo dục và tiếp thu kiến thức; hạn chế tham gia vào những lĩnh vực mà chúng tôi không đảm bảo những đóng góp độc đáo và nổi bật.


Không ngừng cố gắng để các sản phẩm đạt được độ tin cậy và chất lượng tốt nhất có thể. Trở thành tiêu chuẩn so sánh vượt trội và được công nhận là một công ty của sự cống hiến, trung thực, chính trực và phục vụ.


Tạo ra lợi nhuận hợp lý từ các hoạt động hiện tại để đáp ứng các nghĩa vụ, duy trì sự phát triển và đạt được các mục tiêu của chúng tôi.


Công nhận giá trị cá nhân của tất cả nhân viên thông qua mô hình làm việc duy trì sự hài lòng của nhân viên khi hoàn thành công việc chung, được đảm bảo an ninh, mang lại cơ hội thăng tiến và cung cấp phương tiện để cùng chia sẻ thành công của công ty.


Là công dân tốt cho xã hội dưới tư cách là một doanh nghiệp