pdf De kracht van doelgerichtheid – een mondiaal personeelsbestand ondersteunen (.pdf)

Lees de Engelstalige samenvatting over de vooruitgang wat betreft onze maatschappelijke en milieu-inspanningen in boekjaar 2019.

Download de Engelstalige samenvatting

Voor onze toekomst is het van groot belang dat we zeer getalenteerde werknemers vinden met ideeën die leiden tot zinvolle innovatie en verbeterde zorgresultaten voor patiënten en onze partners. Als bedrijf met meer dan 90.000 werknemers in ruim 150 landen werken we hard aan het verwezenlijken van het vijfde beginsel van onze missie: de individuele waarde en inzet van erkennen van al onze werknemers.

We hechten grote waarde aan een open (inclusief), divers en evenwichtig personeelsbestand wereldwijd en streven ernaar om de professionele ontwikkeling, de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers te bevorderen, en onze medewerkers te belonen via concurrerende salarissen, goede arbeidsvoorwaarden en erkenning.

BETROKKENHEID EN DIVERSITEIT IN DE WERKOMGEVING

Overleg tussen diverse werknemers van verschillende afkomst

Via een inclusieve en rechtvaardige cultuur bevorderen we een levendige en diverse gemeenschap van werknemers die een afspiegeling is van de maatschappij waarin we wonen en werken. We werven, behouden en ontwikkelen uitzonderlijke, diverse en op samenwerking gerichte mensen met unieke visies, die belangrijke inzichten bieden die bijdragen aan de verbetering van het menselijk welzijn wereldwijd.

ONTDEK HOE WE BETROKKENHEID, DIVERSITEIT EN RECHTVAARDIGHEID BEVORDEREN

INVESTEREN IN ONZE WERKNEMERS

Twee vrouwen zitten aan een tafel

We bieden leermogelijkheden, professionele ontwikkeling en een veilige, gezonde omgeving waarin onze werknemers het beste van zichzelf laten zien en een langdurige carrière kunnen opbouwen.

Lees de Engelstalige samenvatting over de vooruitgang wat betreft onze maatschappelijke en milieu-inspanningen in boekjaar 2019.
The Power of Purpose — Supporting a Global Workforce