Пусни видео - Банер за пациента за стимулация на гръбначния мозък

Стимулация на гръбначния мозък
Обратно към
нещата, които обичате

Прекъснете модела на хроничната болка

Доказана терапия за
овладяване на хронична болка

Стимулацията на гръбначния мозък (СГМ) е доказана дългосрочна и ефективна терапия за управление на хронична болка.1,2 СГМ нарушава сигналите за болка, движещи се между гръбначния и главния мозък. Научете повече за ползите от СГМ, как работи и какво да очаквате преди, по време на и след процедурата.

Потенциални ползи от
стимулация на гръбначния мозък

  • Подобрена способност за функциониране3
  • По-ефективна от повтарящите се операции за болка4
  • Множество проучвания предоставят клинични доказателства, които предполагат, че някои пациенти, лекувани със стимулация на гръбначния мозък (СГМ), могат да намалят приема на перорални опиоиди.5-7
  • Неотдавнашно проучване за презареждащото се устройство показа, че повечето пациенти са имали дълбоко облекчаване на болката от 80% или повече.8

Стимулацията на гръбначния мозък на Medtronic (СГМ) предлага неопиоидна, маркирана от CEE алтернатива, когато други лечения на хронична болка са неуспешни, като например:

  • Физическа терапия
  • Орално или трансдермално лекарство
  • Инжекции или радиочестота
  • Операция
Илюстрация на гръбначен стълб с невростимулатор и кръг от светлина около горната част на тялото

Как работи

СГМ нарушава сигналите за болка, движещи се между гръбначния и главния мозък. Стимулацията се подава от невростимулатор – устройство, подобно на пейсмейкър – имплантиран под кожата.

Импулсите преминават от устройството към гръбначния стълб по тънки изолирани жици, наречени електроди.

Електродите подават леки електрически импулси до област близо до гръбначния ви стълб. Като прекъсва сигналите за болка между гръбначния и главния мозък, стимулаторът може да ви помогне да се върнете към ежедневните неща, които обичате най-много.


Разбиране на рисковете

Рисковете включват инфекция, движение на електрода, болка на мястото на имплантиране и загуба на ефективност на терапията. Моля, обсъдете подробно с вашия лекар. Не всеки реагира на СГМ по един и същи начин и вашият опит може да е различен.
 
Вижте „Важна информация за безопасност“ по-горе за допълнителна информация за риска и безопасността и обсъдете с вашия лекар.


Процедура за стимулация на гръбначния мозък

Прочетете повече за изпитването и процедурата по имплантиране

Медицински отказ от отговорност

Информацията на този сайт не трябва да се използва като заместител на разговор с вашия лекар. Винаги говорете с вашия лекар относно диагнозата и информацията за лечението.

1

Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. The effects of spinal cord stimulation in neuropathic pain are sustained: a 24-month follow-up of the prospective randomized controlled multicenter trial of the effectiveness of spinal cord stimulation. Neurosurgery. 2008;63(4):762-770. Discussion: 770.

2

Kemler MA, de Vet HC, Barendse GA, van den Wildenberg FA, van Kleef M. Effect of spinal cord stimulation for chronic complex regional pain syndrome type 1: five-year final follow-up of patients in a randomized controlled trial. J Neurosurg. 2008;108(2):292-298.

3

Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. Spinal cord stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicenter randomized controlled trial in patients with failed back surgery syndrome. Pain. 2007;132(1-2):179-188.

4

North RB, Kidd D, Shipley J, Taylor RS. Spinal cord stimulation versus reoperation for failed back surgery syndrome: a cost effectiveness and cost utility analysis based on a randomized, controlled trial. Neurosurgery. 2007;61(2):361-369.

5

Gee L, Smith HC, Ghulam-Jelani Z, et al. Spinal cord stimulation for the treatment of chronic pain reduces opioid use and results in superior clinical outcomes when used without opioids. Neurosurgery. 2019. A non-randomized prospective cohort study of SCS patients between September 2012 and August 2015 (N=86 [n=53 on opioids]).

6

Sharan AD, Riley J, Falowski S, et al. Association of opioid usage with spinal cord stimulation outcomes. Pain Med. December 2018. A nonrandomized analysis of Truven Health Marketscan databases from January 2010 to December 2014 based on the first occurrence of an SCS implant (N= 5,476).

7

Pollard EM, Lamer TJ, Moeschler SM, et al. The effect of spinal cord stimulation on pain medication reduction in intractable spine and limb pain: a systematic review of randomized controlled trials and meta-analysis. Journal of Pain Research. 2019:12 1311 -1324. A research review summarising SCS studies with respect to opioid use and a further meta-analysis of comparative SCS RCTs of 1 year or greater duration (N=489).

8

Fishman M, Cordner H, Justiz R, et al. 12-Month Results from multicenter, open-label, randomized controlled clinical trial comparing differential target multiplexed spinal cord stimulation and traditional spinal cord stimulation in subjects with chronic intractable back pain and leg pain. Pain Pract. 2021; 00: 1–12. doi: 10.1111/papr.13066.