Uw continentie doet ertoe

Your pelvic health matters

Blaasproblemen zijn klachten die te behandelen zijn. Er wordt altijd aangenomen dat urine-incontinentie bij het ouder worden hoort of onvermijdelijk is na een bevalling. Het is echter een medisch probleem waarvoor oplossingen bestaan. Het is belangrijk dat u contact opneemt met uw arts voor een medisch advies.

U staat er niet alleen voor, zoek hulp!

WAT IS URINE-INCONTINENTIE?

Wat is urine incontinentie

Urine-incontinentie is het onvrijwillig of ongewenst verlies van urine. Mensen maken erg vaak gebruik van het toilet en kunnen hun plas vaak niet ophouden.

MEER OVER URINE-INCONTINENTIE

U bent niet de enige

Een overactieve blaas (OAB) komt vaker voor dan u denkt. Meer dan 17% van de Europese bevolking1 heeft last van OAB. Verlies van urine veroorzaakt vaak stress en kan uw kwaliteit van leven beïnvloeden. Het zijn niet alleen vrouwen die hier last van hebben.

65% van de mannen en 67% van de vrouwen met OAB¹ geven aan dat de klachten invloed hebben op hun dagelijks leven. OAB kan ervoor zorgen dat simpele dagelijkse activiteiten een uitdaging worden en kan een effect hebben op uw sociale leven.

You are not alone

WAT IS VERLIES VAN ONTLASTING?

Als u last heeft van ontlastingsverlies, ook wel ontlastingsincontinentie of fecale incontinentie genoemd, betekent dat dat u geen controle heeft over uw ontlasting. U kunt dan niet zelf bepalen wanneer en hoe vaak u naar de wc gaat. U kunt bijvoorbeeld geen aandranggevoel meer hebben of u kunt het niet meer ophouden. Bij sommige mensen treden deze verschijnselen gecombineerd op. Dan kunt u last hebben van matig tot ernstig verlies van ontlasting.

ER ZIJN OPLOSSINGEN VOOR UW BLAAS- EN DARMPROBLEMEN

De zoektocht naar de juiste oplossing voor uw probleem kan lang zijn, maar er bestaan verschillende behandelingen die een oplossing zouden kunnen zijn voor uw klachten.

Als er een onderliggende oorzaak bekend is die uw klachten veroorzaakt, moet die eerst behandeld worden.

De volgende eerstelijnsbehandelingen kunnen door uw dokter worden voorgesteld:

 • Gedragstherapie: dieetvoorschriften, verandering van leefstijl, bekkenfysiotherapie met biofeedback.

 • Medicatie

Als deze behandelingen niet werken of als u ze niet goed kunt verdragen dan zijn er andere meer gespecialiseerde oplossingen zoals:

 • Injectie met botulinetoxine: Het injecteren van botulinetoxine in de blaaswand kan uw gevoel van urgentie verminderen doordat voorkomen wordt dat de zenuwen die de blaas controleren, 'communiceren' met de blaasspieren. Het effect is tijdelijk en er kunnen meerdere procedures nodig zijn.

 • PTNS-behandeling: PTNS is de afkorting van 'Percutaneous (door de huid heen) Tibial (scheenbeen) Nerve (zenuw) Stimulation (stimulatie)' en is een niet-medicamenteuze behandeling bij een overactieve blaas (OAB) waarbij de enkelzenuw wordt gestimuleerd. PTNS is een andere behandeling dan sacrale neuromodulatie (SNM) en als de PTNS-behandeling niet helpt kan de SNM-behandeling eventueel wel helpen tegen uw klachten en andersom.

 • Sacrale neuromodulatie (SNM): Sacrale neuromodulatie (of InterStim®-therapie) maakt gebruik van lichte elektrische pulsjes om de zenuwen die de blaas en/of darmen controleren en de zenuwen die de blaas- en/of darmspieren controleren, te reguleren. Het helpt de hersenen en de zenuwen om te communiceren zodat de blaas en/of darmen goed kan/kunnen functioneren.

SACRALE NEUROMODULATIE

Sacrale neuromodulatie is een bewezen therapie met positieve langetermijnresultaten die zijn aangetoond in internationale klinische studies2,3. Het is een aanbevolen therapie binnen internationale en nationale klinische richtlijnen en wordt behalve voor blaasproblemen ook ingezet voor darmcontroleproblemen. Inmiddels hebben meer dan 325.000 patiënten wereldwijd het InterStim-systeem gekregen om een betere controle te krijgen over de werking van hun blaas en/of darmen. Het InterStim-systeem is al meer dan 25 jaar op de markt. Wereldwijd worden er gemiddeld 50 patiënten per dag mee behandeld, voor verschillende indicaties.

Sacrale neuromodulatie met de InterStim-therapie maakt gebruik van een klein medisch implantaat dat met lichte elektrische pulsjes de zenuwen beïnvloedt die controle geven over de blaas en/of darmen en de zenuwen die de spieren voor het plassen of poepen aansturen. Het systeem helpt de hersenen en de zenuwen beter te communiceren zodat de blaas en/of darmen beter kunnen functioneren.

De InterStim-therapie

InterStim-therapie krijgen

Verify®-systeem voor proefbehandeling

De InterStim-therapie wordt uitgevoerd in twee fasen:

 • proefbehandelingsfase
 • implantatiefase

De proefbehandeling is een tijdelijke fase waarin het effect, de werking van de therapie, getest kan worden. Het is de enige manier om de langetermijneffecten van de therapie te bepalen.

Patiënten die een verbetering in hun symptomen zien tijdens de proefbehandeling kunnen in aanmerking komen voor een definitieve implantatie, net zoals de reeds meer dan 325.000 patienten wereldwijd.

Het InterStim-systeem bestaat uit:

 • een implanteerbare neurostimulator die lijkt op een pacemaker. Deze wordt onder de huid geimplanteerd.
 • een geleidingsdraad die elektrische pulsjes afgeeft aan de zenuwen die controle geven over de blaas;
 • een afstandsbediening voor de patiënt waarmee u de sterkte van de stimulatie kunt aanpassen en het systeem kunt aan- en uitzetten.

OPLAADBAAR OF OPLAADVRIJ: DE KEUZE IS AAN U

InterStim II- en Micro-neurostimulator met geleidingsdraad

U kunt samen met uw arts kiezen tussen het gemak van een neurostimulatiesysteem dat u niet hoeft op te laden (InterStim II MRI) of een kleiner, oplaadbaar systeem voor de lange termijn (InterStim Micro). Afhankelijk van uw leefstijl, lichaamsbouw, medische voorgeschiedenis en/of fysieke gesteldheid kunt u een voorkeur hebben voor het ene dan wel het andere systeem.

MRI-SCAN VAN HET HELE LICHAAM MOGELIJK

Met zowel de InterStim Micro- als de InterStim II MRI-neurostimulator in combinatie met de InterStim SureScan™ MRI-geleidingsdraad kunt u onder specifieke voorwaarden veilig* een MRI-scan van het hele lichaam ondergaan.

* Indien er een InterStim® Micro- of InterStim II MRI-neurostimulator in combinatie met een InterStim SureScan™ MRI-geleidingsdraad zijn geïmplanteerd ‒ zonder verlengdraad of achtergebleven materialen ‒ dan is het veilig om een MRI-scan van zowel 1,5 als 3 tesla te ondergaan nadat het systeem in de MRI-modus is gezet. Dit kan met behulp van de afstandsbediening.

WIST U DAT - de InterStim-therapie kan werken voor ontlastingsverlies of urineproblemen, maar het ook kan helpen bij een gecombineerd probleem?

Lees meer over de verschillende vormen van urine-incontinentie

Stressincontinentie*

Stress incontinentie

Deze vorm van incontinentie wordt gekenmerkt door onvrijwillig verlies van urine en treedt op bij lichamelijke inspanningen zoals rennen, springen en hoesten.

Tijdens deze activiteiten wordt de druk op de blaas vergroot, maar is de sluitspier niet bestand tegen deze druk en lekt er urine.

* De InterStim-therapie helpt niet bij stressincontinentie.

Overactieve blaas (OAB)

Overactieve blaas (OAB)

Bij een overactieve blaas (OAB) heeft u geen controle meer over de blaas en kunt u meestal niet zelf bepalen wanneer en hoe vaak u wilt plassen. U kunt hierbij ook last hebben van matig tot ernstig urineverlies en heel vaak moeten plassen.

Kenmerkend voor een overactieve blaas is het ongecontroleerd samentrekken van de blaasspier of het gevoel hiervan te hebben.

Er kunnen verschillende soorten overactieve blaas worden onderscheiden: zonder of met urineverlies:

 • hevige aandrang en vaak moeten plassen (urgency-frequency);
 • ongewild urineverlies (urge- of aandrangincontinentie).

MEER OVER OVERACTIEVE BLAAS (OAB)

De verschillende symptomen van stressincontinentie en overactieve blaas (OAB) kunnen ook samen optreden. We spreken dan van gemengde urine-incontinence.

Korte samenvatting van de sacrale neuromodulatie (SNM-)therapie voor blaascontrole of darmcontrole:

Indicaties:
In Nederland is de SNM-therapie verzekerde zorg voor de indicaties ontlastingsverlies, urineretentie en overactieve blaas (OAB). Het hangt echter van uw zorgverzekeraar af in welk ziekenhuis u behandeld kunt worden. Laat dit controleren in het ziekenhuis waar u onder behandeling bent. Als het ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar voor de SNM-behandeling voor de indicaties ontlastingsverlies, urineretentie en overactieve blaas (OAB) is de zorgverzekeraar verplicht u een alternatief ziekenhuis aan te bieden waar u de behandeling zou kunnen krijgen.

Voor de indicatie chronische obstipatie gelden er andere richtlijnen. Deze valt onder een tijdelijke vergoedingsregeling in studieverband en wordt uitgevoerd in een beperkt aantal ziekenhuizen in Nederland.

Contra-indicaties: 
Mensen met een InterStim-systeem mogen geen diathermiebehandeling ondergaan. Het InterStim-systeem is gecontra-indiceerd voor patiënten bij wie geen geschikte respons op de testfase is geconstateerd of die niet in staat zijn de neurostimulator te bedienen.

De veiligheid en effectiviteit zijn niet vastgesteld voor zwangerschap en bevalling of gebruik bij kinderen jonger dan 16 jaar. Het systeem kan worden beïnvloed door cardiale pacemakers, elektrochirurgische apparatuur, defibrillatoren, ultrageluidsapparatuur, radiotherapie, MRI (magnetic resonance imaging), diefstaldetectoren en screeningapparaten; het SNM-systeem kan ook zelf dergelijke apparaten beïnvloeden. Bijwerkingen zijn onder meer: pijn op de implantatieplaats(en), nieuwe pijn, migratie van geleidingsdraden, infectie, technische- of systeemproblemen, ongewenste veranderingen in de darm- of de ontledigingsfunctie, ongewenste stimulatie of sensaties, allergische reacties, veranderd stimulatiegevoel, seroomvorming, bloedingen, hematoomvorming en/of verlamming, of elektrische schok van voorbijgaande aard.

Referenties

1

Milsom, et al. “How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed?“ A population-based prevalence study BJU Int. 2001 Jun; 87(9):760-6.

2

Steven Siegel et al. Five-Year Follow-up Results of a Prospective, Multicenter Study of Patients with Overactive Bladder Treated with Sacral Neuromodulation. THE JOURNAL OF UROLOGY Vol. 199,
229-236, January 2018. https://doi.org/10.1016/j.juro.2017.07.010.

3

Hull et al. Long-term Durability of Sacral Nerve Stimulation Therapy for Chronic Fecal Incontinence
Dis Colon Rectum 2013; 56: 234–245 DOI: 10.1097/DCR.0b013e318276b24c.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.