Er wordt nu een video gestart - elke 5 minuten iemand ter wereld de diagnose ms

30 MEI WERELD MS DAG


In Nederland hebben ongeveer 25.000 mensen de aandoening multiple sclerose; wereldwijd gaat het om 2,8 miljoen mensen.1

Wat is MULTIPLE SCLEROSE?

Multiple sclerose is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel - dit zijn de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen - die gepaard kan gaan met verschillende symptomen, zoals gevoelsstoornissen en problemen met bewegen, balans of zicht.

Multiple sclerose veel-voorkomende symptomen4

symptomen van multiple sclerose

Wat is MULTIPLE SCLEROSE?

meer weten over multiple sclerose (MS)

Wat is ms?

Hoeveel mensen met MS hebben last van spasticiteit?

 

Tussen de 65% en 84% van de mensen met MS
krijgt last van spasticiteit.2,3,5

66-84

VERMINDER UW SPASTICITEIT, HERKEN DE SYMPTOMEN

banner symptomen spasticiteit

Behandeling voor UW SPASTICITEIT

ER BESTAAN behandelingen voor spasticiteit bij MS

Meer over de behandelingsopties

Implanteerbare baclofenpomp om uw symptomen te verminderen

wilt u meer weten over de baclofenpomp (ITB-therapie)?

Meer over de baclofenpomp
meer dan 300.000 SynchroMed II-medicijnpompen wereldwijd geimplanteerd

Medtronic is al meer dan 30 jaar toonaangevend op het gebied van ITB-therapie

* Gegevens van Medtronic ter inzage.

SynchroMed II-pomp met katheter

DOWNLOAD DE BROCHURE OVER DE BACLOFENPOMP  (ITB-THERAPIE)

Hier vindt u meer informatie over de implanteerbare baclofenpomp (intrathecale baclofen (ITB)-therapie), de voordelen en risico's, wie ervoor in aanmerking komt en over het leven met de pomp.

NU DOWNLOADEN

Raadpleeg de handleiding van het medische hulpmiddel voor gedetailleerde informatie over de instructies voor gebruik, de implantatieprocedure, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen.

LUISTER NAAR DE ERVARING VAN NANCY MET DE POMP

In dit verhaal wordt de persoonlijke ervaring van één persoon met de therapie van Medtronic weergegeven. Het is een waargebeurd verhaal van een Nederlandse patiënt. Niet iedereen zal echter op dezelfde manier reageren op een therapie of ingreep of dezelfde resultaten ondervinden. Neem contact op met uw professioneel zorgverlener voor meer informatie over de behandelmogelijkheden.

 

MEER INFORMATIE AANVRAGEN

Neem contact op als u meer informatie wilt ontvangen over de implanteerbare baclofenpomp voor spasticiteit.

CONTACT OPNEMEN
contact us image

REFERENTIES

2

Oreja-Guevara C, Gonzalez-Segura D, Vila C. Spasticity in multiple sclerosis: results of a patient survey. Int. J. Neurosci. 2013;123(6):400-408.

3

Goodin DS. Survey of multiple sclerosis in Northern California. Northern California MS Study Group. Mult. Scler. 1999;5(2):78-88.

4

National MS Society. MS The Disease. Available at: www.nationalmssociety.org. Accessed 31/01/2019.

5

Rizzo MA, Hadjimichael OC, Preiningerova J, Vollmer TL. Prevalence and treatment of spasticity reported by multiple sclerosis patients. Mult. Scler. 2004;10(5):589-595.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.