COVID-19 Ons team op een missie in Nederland

Als vooraanstaand bedrijf in de medische technologie verbeteren we elk jaar wereldwijd het leven van miljoenen mensen – via onze innovatieve therapieën, diensten en oplossingen.

HOE MEDTRONIC HELPT TIJDENS DE CORONACRISIS

We werken hard om zorgprofessionals, patiënten, onze werknemers en wereldwijde gemeenschappen te ondersteunen.

WAT WE IN NEDERLAND DOEN OM TE HELPEN TIJDENS COVID-19

Volledig in lijn met onze duurzame missie hebben de medewerkers van Medtronic Nederland de handen ineen geslagen om elkaar, onze klanten en onze patiënten te ondersteunen tijdens deze coronapandemie (COVID-19).

Ze zetten hun kennis en expertise in om de wereldwijde levering van onze levensreddende producten en therapieën veilig te stellen, ze vinden nieuwe en innovatieve manieren om hetzelfde serviceniveau te kunnen bieden, en ze helpen ziekenhuizen met de impact van COVID-19 door patiëntenstromen te stroomlijnen tijdens deze crisis.

Voorbeelden van inspanningen die we nu in Nederland leveren, zijn:

 

Opvoeren van productie van COVID-19-sets om aan IC-vraag tegemoet te komen

Het team in Kerkrade heeft de laatste weken hard gewerkt aan de productie van op maat gemaakte perfusiesets (custom packs) die gebruikt worden op de intensivecareafdelingen in de strijd tegen het coronavirus (COVID-19).

Cardiac Surgery-team in Kerkrade bouwt COVID-19-sets.

Cardiac Surgery-team in Kerkrade bouwt COVID-19-sets.

Er is flink opgeschaald bij de vestigingen in het Amerikaanse Brooklyn Park en het Mexicaanse Tijuana om Kerkrade te voorzien van de juiste componenten, waarna de productie meteen is gestart. Inmiddels zijn de eerste sets geleverd aan de ziekenhuizen.

De COVID-19-sets worden gebruikt in combinatie met de Bio-Console-apparatuur (regelt snelheid van bloedpomp), hart-longmachines, oxygenatoren (voegen buiten het lichaam zuurstof toe aan het bloed) en canules van Medtronic. Al deze producten worden via de distributiecentra in Heerlen (European Operations Center) en Leipzig geleverd aan de ziekenhuizen. De medewerkers op de C-Mill-locatie verzorgen de service & reparatie-ondersteuning voor de Bio-Consoles en de hart-longmachines.

UIT DE WURGGREEP   VAN CORONA      

Het nieuwe normaal voor reguliere zorg in een coronatijdperk

Bekijk het Gupta-rapport

Video over pacemaker/ICD-teststraat - (04:22)

Met toestemming van St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Meer informatie Less information (see less)

Zorg kan sneller, beter en fijner voor de patiënt, ook na COVID-19

In een gepubliceerd artikel op Skipr deelt Andre Holwerda* de visie van Integrated Health Solutions (IHS)-divisie op mogelijke oplossingen voor de knelpunten in de reguliere gezondheidszorg die is ontstaan door de COVID-19-situatie in Nederland.

Sinds COVID-19 houden alle partijen in de zorg zich bezig met de continuïteit van onze gezondheidszorg. Als je kijkt naar de impact die de pandemie had op onze reguliere zorg, lijkt een quick fix niet voor te hand te liggen. Toch kan de zorgsector snel de teugels pakken en de achterstanden wegwerken. En we kunnen die zorg ook nog beter en fijner maken voor de patiënt.

Een van de oplossingen is het overbrengen van meer zorg naar dagbehandeling. Daarvoor zijn er wel aanpassingen – en innovatie – nodig. Die aanpassingen gelden dan niet alleen voor de wijze van werken in het ziekenhuis, maar ook voor de vergoeding door de zorgverzekeraar. Veel vergoedingen zijn nog steeds gestoeld op een verblijf in het ziekenhuis. Historisch gezien begrijpelijk, maar het resultaat zou moeten tellen.

Duidelijke voordelen

De voordelen van dagbehandeling ten opzichte van ziekenhuisopname zijn namelijk duidelijk: de patiënt hoeft niet te overnachten en kostbare beddencapaciteit wordt vrijgespeeld, maar in deze tijd voor de patiënt nog belangrijker: deze hoeft alleen voor de ingreep in het ziekenhuis te zijn en kan daarna snel naar huis. In (post-)coronatijden een gerustellende gedachte.

Verwen je patiënt

Een mogelijkheid om dagbehandeling voor meer procedures te faciliteren, is het implementeren van zogenaamde lounges. In Nederland, maar ook daarbuiten, is dit een groeiend concept voor eenvoudige ingrepen. Je hebt bijvoorbeeld hartlounges voor patiënten die in een hartkatheterisatiekamer (of cath lab) een minimaal-invasieve ingreep ondergaan, zoals dotteren, het implanteren van een pacemaker of een ablatie. Maar een dergelijk concept kan eigenlijk voor elke ingreep ingezet worden die je in dagbehandeling kan doen. Je kunt denken aan keel-, neus en ooringrepen, sommige bariatrische ingrepen, incontinentie-ingrepen, etc.

De ziekenhuizen die een lounge hebben, hebben meestal een paar beddenkamers opgeofferd om een open ruimte te maken. Hier komen de patiënten en worden zij voorbereid op de procedure. Vervolgens wachten zij in een ontspanruimte op de procedure. Na de ingreep komen ze terug in deze ruimte, om dezelfde dag weer naar huis te gaan. De kamer ziet er uit als een huiskamer met dito inrichting. Dit alles om de patiënt op zijn of haar gemak te stellen.

Patiënttevredenheidsonderzoeken laten zien dat het concept door de patiënt erg wordt gewaardeerd: het voelt minder als een ziekenhuis, waardoor de spanning minder op je drukt. En wil je het echt leuker maken en aan stressreductie doen, dan hebben sommige lounges kussens met rustgevende muziek of kun je zelfs denken aan Virtual Reality-brillen met stress-reducerende programma’s.

Resultaten tellen

Dat klinkt allemaal mooi, maar wat levert het op? Ten eerste kan in deze tijd van een toenemende vraag naar veiligheid het concept van dagbehandeling helpen. Je kunt ruimten creëren los van andere afdelingen, waardoor contact met andere patiënten wordt verminderd. De ruimten kunnen dus ook ‘coronavrij’ gemaakt worden. Ten tweede is het efficiënt: vanuit een lounge kan het personeel bijvoorbeeld in één oogopslag meerdere patienten ‘overzien’, in plaats van dat zij elke kamer apart moeten binnenlopen.

Tevens kun je door de versnelde doorloop van patiënten (worden gedurende de dag ontslagen), er meer op een dag behandelen. De arbeidsproductiveit van de – schaarse – verpleging kan dus omhoog. En ten derde: door inzet van lounges kan een dagbehandelingscentrum ‘anderhalve-meter-proof’ gemaakt worden, zonder heel veel meer ruimte in te nemen of capaciteit te verliezen.

Even een paar harde feiten uit ervaring: in een groot ziekenhuis in Denemarken steeg het aantal dotteringrepen vorig jaar na implementatie van een speciale ‘dotter-lounge’ met 1000 per jaar. Dit ging gepaard met een kostenreductie van 500 euro per patiënt. Een ander ziekenhuis kon in het hart van de COVID-19-pandemie nog 80 procent van haar doelstellingen halen qua aantal ingrepen, en steeg na de piek weer snel terug 100 procent.

Weinig zichtbare voordelen

De voordelen worden steeds meer evident, maar waarom zien we er nog zo weinig? De belangrijkste reden is dat ziekenhuizen voor veel procedures die voor dagbehandeling in aanmerkingen kunnen komen, vergoedingen krijgen, gebaseerd op een opname in het ziekenhuis (overnachting voor- en/of achteraf). Ziekenhuizen kunnen zich financieel in de vingers snijden als ze de patiënt middels dagbehandeling helpen, omdat hiervoor een andere – veel lagere – vergoeding staat. De investering in bijvoorbeeld een lounge om dagbehandeling te faciliteren, loont zich dan niet meer, omdat de inkomsten per patiënt dalen. De groei in behandelingen als gevolg van de capaciteitsstijging maakt dit niet altijd goed.

Die business case moet dus kloppen en zowel het ziekenhuis als de zorgverzekeraar moeten de vruchten gaan plukken van de efficiëntieslagen die worden gemaakt. In de cardiologie is dit voor veel procedures mogelijk, in de chirurgie leidt dagbehandeling vaak nog tot een zeker verlies aan inkomsten.

Tijd voor ‘common sense’-oplossingen

Het wordt daarom hoog tijd dat op zich ‘common sense’-oplossingen (zoals overigens ook ‘remote patient monitoring’) niet worden tegengehouden door het financiële raamwerk waarin wij ons bevinden, en innovatie echt de ruimte gaat krijgen. Want samen gaat het ons lukken, dat weet ik zeker.

*Andre Holwerda is Senior Manager bij Medtronic Integrated Healthcare Solutions (IHS) Benelux

Van stuwmeer naar slagkracht

Cardiologen helpen om behandeling van hulpbehoevende niet-coronapatiënten te hervatten

In een gepubliceerd artikel op Skipr delen Marijn Meuwese en Margit van Opstal* de visie van hun Integrated Health Solutions (IHS)-divisie op mogelijke oplossingen voor de knelpunten in de reguliere gezondheidszorg die is ontstaan door de COVID-19-situatie in Nederland.

Cardiologen maken zich zorgen

Het nieuws staat er inmiddels bol van: naast de zorg voor COVID-19-patiënten, vormt zich een steeds groter stuwmeer van uitgestelde behandelingen. Daarnaast meldt een groot deel van de patiënten met hartklachten zich niet bij de huisarts of spoedeisende hulp uit angst om besmet te worden of om het ziekenhuis niet extra te belasten – ondanks de oproep vanuit de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) om acute klachten te blijven melden.

empty cathlab

Voorbereiden op stuwmeer van patiënten

Als deze situatie aanhoudt, ontstaat er naar schatting in de loop van het jaar een stuwmeer van cardiologiepatiënten. Als we nu niet ingrijpen en alleen spoed en semi-urgente ingrepen doorgang laten vinden, zal het nog jaren duren voordat we het stuwmeer weggewerkt krijgen. De gevolgen voor de patiënt, het ziekenhuis, de medewerkers en de maatschappij zijn enorm.

Actie is noodzakelijk

Gelukkig gebeurt er al veel. Naast de landelijke coördinatie zijn ook de ziekenhuizen zelf druk bezig de niet-urgente zorg weer op te schalen. We zien dat de ziekenhuizen waar we mee samenwerken, continu de balans zoeken in het helpen van zowel de COVID-19- als de reguliere patiënten.

Knelpunten in de keten oplossen

Meer dan de helft van het stuwmeer in de niet-urgente cardiologische zorg is te voorkomen door zorgvuldig te kijken naar welke behandelingen nodig zijn en doorgang kunnen vinden. Het is belangrijk dat ziekenhuizen in kaart brengen waar de knelpunten zitten en dat ze praktische oplossingen ontwikkelen. Voor elk ziekenhuis is dat weer anders. Het eerste knelpunt hierbij is zicht krijgen op de impact van COVID-19. Een oplossing is dan om het stuwmeer in de keten inzichtelijk te maken. De hele keten is hierbij van belang, van poli tot beddenhuis. Het is belangrijk dat het kritieke pad in kaart wordt gebracht. Ook zien we dat het helpt als een ziekenhuis gebruikmaakt van op maat gemaakte dashboards met stuurinformatie op dagbasis.

En wat met de patiënt die nu wegblijft?

Een van de knelpunten is de teruglopende zorgvraag vanuit patiënten en verwijzers. Transmurale samenwerking opzetten met verwijzers en de eerste lijn is dan deel van de oplossing. Ook is het dan belangrijk om patiëntinformatievoorzieningen in te richten, bijvoorbeeld belscripts om patiënten gerust te stellen en te informeren over hun mogelijkheden voor een veilige behandeling. Zeker met de juiste protocollen, die daadwerkelijk een veilige behandeling voor de patiënt kunnen garanderen.

Wat gebeurt er als de patiënt zich meldt?

Het is voor ziekenhuizen een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat de capaciteit er is: mensen, materiaal en ruimte. En dat de juiste patiënt wordt geholpen, door prioritering mede aan de hand van de indicatie van de NVVC en NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Maar het is niet onmogelijk. Tactische planning kan daarbij helpen, en het implementeren van dagbehandelingen, zodat de patiënt veilig en snel weer naar huis kan. De patiënt blijft niet langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis en kan in de eigen omgeving weer aansterken. Dat is vaak een fijn, en in de huidige tijd ook een veilig, gevoel. Het is belangrijk om daarnaast zoveel mogelijk ondersteuning op afstand in te richten om te zorgen dat de patiënt onder controle blijft. Ook wij zien dat er in een korte tijd een enorme omslag van persoonlijk naar digitaal consult heeft plaatsgevonden. Echter: in de cardiologie praten we vaak over (erg) kwetsbare patiënten, dus het volgen van de resultaten in de tijd is juist nu cruciaal om de kwaliteit van de zorg te blijven volgen.

In deze crisis wordt het uiterste gevraagd van iedereen en van de gezondheidszorg in het bijzonder. Alleen als we samenwerken, komen we tot oplossingen waar de patiënt wat aan heeft. Dat is niet alleen een traditionele ketenaanpak, maar ook een mulitdisciplinaire aanpak.
De patiënt is de zorg van ons allemaal.


* Margit van Opstal is managing consultant bij Medtronic Integrated Health Solutions (IHS) voor de ABGIN-regio (Alpenlanden, Benelux, Griekenland, Israël en de Scandinavische landen). Zij ondersteunt zorgaanbieders bij het verhogen van de waarde van zorg en leidt hierbij meerjarige partnerships met ziekenhuizen in de regio.
Marijn Meuwese leidt het IHS Consulting-team bij Medtronic voor de ABGIN-regio. Zij ondersteunt zorgaanbieders bij het verhogen van de waarde van zorg en leidt hierbij het consulting team in de regio.

Innovatieve manieren om diabeteszorg te leveren tijdens COVID-19

Onze teams van Medtronic Diabetes vinden nieuwe en innovatieve manieren om hetzelfde serviceniveau te bieden aan klanten en patiënten. Bijna van de ene op de andere dag moesten onze klinische en verkoopteams in Nederland de manier veranderen waarop de interactie met onze klanten en zorgverleners plaatsvindt  – en dat deden ze, zonder een steek te laten vallen.

Marije -diabetic nurse at Medtronic

Gezamenlijke en eigen creatieve initiatieven

Medewerkers van Medtronic Diabetes werkten samen met de Nederlandse diabeteskliniek Diabeter, Novo Nordisk en de Nederlandse diabetesorganisaties JDRF en het Diabetes Fonds om een nieuw concept met de naam “Diabetes United” op te zetten. Het doel hiervan is om gezamenlijk informatie over diabetes type 1 en COVID-19 te verstrekken aan patiënten en hun naasten.

Iedere woensdag kunnen mensen deelnemen aan een livestream waarin verschillende diabetes type 1- en COVID-19-onderwerpen aan bod komen. De eerste drie livestreamsessies werden al bekeken door meer dan 24.000 mensen en ze hadden een bereik van meer dan 50.000 op Facebook. Een heel succesvol initiatief!

Het team organiseerde ook educatieve en trainingssessies voor zorgprofessionals, 1:1-groepspatiëntentrainingen, en ze stuurden regelmatige updates naar klanten via nieuwsbrieven. Het team is ook bezig met het lanceren van een 'training-in-a-box' op afstand om de  impact van dit trainingsaanbod verder te versterken.

Thank you banner for the Medtronic NL employees