Uw webbrowser is verouderd

Met een bijgewerkte browser heeft u een betere ervaring met de website van Medtronic. Werk mijn browser nu bij.

×

Skip to main content

Planeet

Duurzaam ondernemen betekent dat elke druppel telt

Water is op deze wereld maar in beperkte mate beschikbaar. Onze wens om zuinig met water om te gaan, is dat niet.

Naar verwachting zal de wereldwijde vraag naar water in 2030 40% groter zijn dan het aanbod.¹ Zuinig omgaan met water omwille van toekomstige generaties moet een prioriteit zijn voor iedereen, ook voor de industrie, die verantwoordelijk is voor 22% van het wereldwijde waterverbruik.² Zo is bijvoorbeeld op onze grote productielocaties water van cruciaal belang om de temperatuur en vochtigheid van onze producten te regelen en om de apparatuur die nodig is voor de vervaardiging van medische hulpmiddelen te steriliseren. Water is een essentiële en eindige hulpbron. We maken al jaren uitgebreide analyses van het waterverbruik op onze productielocaties over de hele wereld. Ons doel is om in boekjaar 2025 de intensiteit van ons waterverbruik met 15% te hebben verminderd ten opzichte van de beginsituatie in 2020. We zijn goed op weg, want in boekjaar 2022 hebben we al een reductie van 14% bereikt.

quote outline

Het beheer van watervoorraden vereist dat we ons voortdurend bewust zijn van de lokale omgeving en de beschikbaarheid van water op langere termijn."

 

–Daniel Sterner, Directeur, Global Energy and Utility Infrastructure, Medtronic

An animation of reverse osmosis

Pure innovatie, zuiver water

Soms betekent het minimaliseren van waterverspilling, waar en wanneer we maar kunnen, dat we grote investeringen moeten doen om ervoor te zorgen dat onze productielocaties zo efficiënt mogelijk met water omgaan. Onze fabriek in North Haven, Connecticut, is met meer dan 1 miljoen vierkante meter een van onze grootste productielocaties. In 2017 hebben we een ultramodern systeem geïnstalleerd dat water zuivert door het door een semipermeabel (d.w.z. halfdoorlaatbaar) membraan te persen dat verontreinigingen eruit filtert. Niet alleen hebben het nieuwe systeem en een koeltoren de waterkwaliteit op de locatie verbeterd, maar de locatie bespaart nu ook 6,5 miljoen liter water per jaar, oftewel ongeveer 13% van het totale jaarlijkse verbruik.

Daarnaast leiden kleine veranderingen soms tot grote besparingen. De teams van Medtronic controleren het systeem regelmatig op lekkage en zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om bestaande watervoorraden anders of efficiënter in te zetten. Op sommige van onze locaties in drogere gebieden, zoals Tempe, Arizona, gebruiken we natuurlijke, duurzame methoden om de groene omgeving te beschermen en ons waterverbruik te verminderen. Met 90.000 werknemers over de hele wereld bespaart zelfs de overschakeling naar waterbesparende toiletten en urinoirs duizenden liters per jaar.

Waterbesparing door recycling

Onze werknemers helpen ons herkennen waar en hoe we water kunnen besparen. Zo was Kevin Asher eens bezig met het inspecteren van een klimaatregelsysteem in Mounds View, Minnesota, toen hij merkte dat er wel heel veel condenswater vanaf het dak de riolering in liep. Asher realiseerde zich dat hiermee enorm veel water werd verspild en besloot een nieuw gesloten kringloopsysteem te bouwen waarmee het water werd opgevangen en gerecycled. Zijn systeem bespaart nu ongeveer ruim 3,7 miljoen liter water per jaar en wordt nu ook op andere locaties gebruikt.

An animation of sink faucet dripping

Vandaag water besparen voor morgen

Water wordt steeds schaarser. Hoewel onze activiteiten over het algemeen niet waterintensief zijn, onderkent Medtronic zijn verantwoordelijkheid om onze gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Door samen te werken kunnen we een verschil maken, druppel voor druppel.