Uw webbrowser is verouderd

Met een bijgewerkte browser heeft u een betere ervaring met de website van Medtronic. Werk mijn browser nu bij.

×

Skip to main content

Toegang

Gezondheidstechnologie als overbrugging van de toegangskloof

Technologie in de gezondheidszorg kan meer mensen op nieuwe manieren bereiken en de zorg ook toegankelijk maken voor mensen in gemarginaliseerde gemeenschappen.

Hart- en vaatziekten, diabetes en kanker behoren tot de dodelijkste niet-overdraagbare ziekten (NCD's) ter wereld - en treffen gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in onevenredige mate, waardoor er grote ongelijkheid op het vlak van gezondheid ontstaat. Mensen met chronische aandoeningen verdienen een betere toegang tot zorg. Maar er zijn veel barrières bij de aanpak van systemische gezondheidsproblematiek: geografisch, sociaaleconomisch en soms via de overheid. Bij Medtronic werken we eraan dat te veranderen met baanbrekende technologie en samenwerkingsverbanden binnen de gemeenschap om de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren.

Bij de behandeling van chronische ziekten kan zorgtechnologie meer mensen op meer plaatsen helpen, via kunstmatige intelligentie (AI) en gegevensanalyse, personalisering en gemeenschapsgerichte verbonden zorg.

  • AI en gegevensanalyse: Digitale technologie leidt tot snelle, fundamentele veranderingen in de gezondheidszorg - van het stroomlijnen van de opsporing, diagnose en behandeling van niet-overdraagbare aandoeningen tot het versterken van de positie van artsen. Zo kan bijvoorbeeld AI, door middel van algoritmen die zijn gemaakt op basis van gegevensreeksen die verschillende bevolkingsgroepen vertegenwoordigen, helpen bij het beperken van veelvoorkomende vooroordelen in ecosystemen voor gezondheidszorg en zo toegangsdrempels wegnemen.

  • Personalisatie: Met hyperpersonalisatie en geavanceerde informatica heeft de zorgtechnologie aandacht voor elke patiënt, ongeacht waar en wie hij of zij is, en past zich aan de levensstijl van de patiënt aan om nog betere uitkomsten te realiseren. Bovendien stelt het artsen in staat om aandoeningen vast te stellen en te behandelen en om de ongelijkheid in de gezondheidszorg, die kwetsbare gemeenschappen op achterstand zet, te verkleinen.

  • Op de gemeenschap gerichte verbonden zorg: Het SPICE-platform van Medtronic LABS is het grootste digitale gezondheidsplatform voor gemeenschapsgerichte gezondheidszorg ter wereld. Functies zoals het monitoren van patiënten op afstand, telegeneeskunde en connectiviteit via smartphone en tablet geven mensen de vrijheid die ze verdienen, terwijl ze artsen inzichten verschaffen waarmee ze meer mensen kunnen bereiken.

Wij weten dat zorgtechnologie voor iedereen toegankelijk moet zijn, maar het is geen sinecure om dat doel te bereiken. Er is geen uniforme oplossing. Elke staat, elke overheid en elke gemeenschap heeft specifieke programma's nodig die voor hen werken. Als wereldleider op het gebied van zorgtechnologie in meer dan 150 landen heeft Medtronic een breed inzicht in de talloze factoren die overal ter wereld een rol spelen en bevindt zich als grote onderneming in een unieke positie om zijn schaalgrootte, inzichten en innovaties in te zetten voor een betere toegankelijkheid.

Health worker with patient

Ongelijkheid bestrijden met technologie

Darmkanker is de op twee na belangrijkste doodsoorzaak door kanker in de Verenigde Staten. Bij tijdige ontdekking en behandeling van sommige vormen van darmkanker is evenwel 91% van de patiënten na vijf jaar nog in leven. Screening is cruciaal, maar is niet voor iedereen even toegankelijk. Het Medtronic Health Equity Assistance Program voor darmkankerscreening brengt innovatieve zorgtechnologie - het intelligente GI Genius™-endoscopiesysteem - en partnerschappen met lokale organisaties samen om meer mensen te bereiken. GI Genius™ maakt gebruik van AI om de opsporing te verbeteren van moeilijk te ontdekken poliepen die kunnen leiden tot darmkanker. Deze aandoening heeft een onevenredig grote impact op zwarte volwassenen. Zij hebben namelijk ongeveer 20% meer kans om de ziekte te krijgen en ongeveer 40% meer kans om eraan te overlijden dan andere bevolkingsgroepen. Het Medtronic-programma heeft 130 GI Genius™-modules geschonken aan endoscopiecentra in achterstandswijken in de Verenigde Staten. Hiermee kunnen in drie jaar tijd meer dan 350.000 patiënten worden behandeld.

Door samen te werken met ziekenhuizen en met Mpirik en Vizient werken we aan het tegengaan van ongelijke zorg bij een plotselinge hartstilstand. Uit onze gegevens blijkt dat veel patiënten met een medische indicatie voor hulpmiddelen die een hartstilstand kunnen voorkómen, hiervan verstoken blijven, waarbij zowel mensen van kleur als vrouwen minder vaak hulpmiddelen krijgen dan blanke mannen. Het AI-platform van Mpirik screent elektronische patiëntendossiers in vijf ziekenhuizen om in kaart te brengen welke patiënten, ongeacht ras of geslacht, voldoen aan de criteria voor implanteerbare cardioverter-defibrillatoren of defibrillatoren met cardiale resynchronisatietherapie. Het doel van de samenwerking is om met behulp van praktijkgegevens mogelijke vooroordelen in de besluitvorming weg te nemen en zo de zorgroutes en de uitkomsten voor alle patiënten te verbeteren.

Surgeons review imaging

We werken al tientallen jaren nauw samen met professionele zorgverleners aan de ontwikkeling van een uitgebreid aanbod aan medische voorlichting en behartiging van patiëntenbelangen. Daarmee kan worden ingespeeld op behoeften die uniek zijn voor de regio, het land of de lokale gemeenschappen. Die inspanningen zorgen voor een domino-effect van kennisdeling, dat een significant effect kan hebben op lokale gemeenschappen. In één jaar tijd hebben we meer dan 350.000 zorgverleners in ons wereldwijde netwerk van Medtronic Innovation Centers en trainingslocaties bereikt en meer dan $ 69 miljoen geïnvesteerd in capaciteitsopbouw en training.

We realiseren ons dat zorgtechnologie alleen geen oplossing biedt voor wereldwijde ongelijkheid in de gezondheidszorg. Daarom benutten we de kracht van innovatie om meer mensen op meer plaatsen te bereiken. In 2022 hebben de therapieën van Medtronic het leven van meer dan 76 miljoen mensen verbeterd. Van AI en personalisatie tot gemeenschapsgerichte verbonden zorg: we zetten ons in voor betere uitkomsten - en slaan een brug voor betere toegang tot gezondheidszorg.