KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN IN DE SAMENLEVING

SAMENWERKEN  GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN

Patiënten vertrouwen erop dat producten van Medtronic veilig en effectief zijn. Wij nemen hun vertrouwen serieus. Naarmate we nieuwe innovatieve behandelingen en therapieën blijven leveren, blijft onze zorg voor kwaliteit onze topprioriteit.

Kwaliteit is een hoeksteen van de missie van Medtronic die in 1960 is opgesteld. Nu, zes decennia later, zorgt de wereldwijde kwaliteitsstrategie van Medtronic er nog steeds voor dat kwaliteit en de inzet voor de patiëntveiligheid in elk facet van het werk van het bedrijf naar voren komen. De missie vormt de basis voor de bedrijfsstrategie van Medtronic op het gebied van therapie-innovatie, globalisering en economische meerwaarde en is de leidraad voor teams overal ter wereld bij hun omgang met klanten, partners, wetgevers en met elkaar.

We verwachten van al onze werknemers dat ze in elk stadium van onze waardeketen toezien op de kwaliteit van onze producten — van ontwerp, productie en pre-klinische en klinische onderzoeken tot toezicht nadat ze op de markt zijn gebracht. Aan de hand van onze cultuur 'Kwaliteit begint bij mij', dragen alle medewerkers van Medtronic deze verantwoordelijkheid. We delen vier essentiële verwachtingen via voortdurende communicatie en training, zodat elke medewerker van Medtronic weet dat kwaliteit niet onderhandelbaar is.

  • De patiënt komt op de eerste plaats.
  • Wees moedig.
  • Streef ernaar om problemen te voorkomen voordat ze zich voordoen.
  • Spreek elkaar aan op het nakomen van afspraken.

PRODUCTKWALITEIT — HOOGTEPUNTEN IN BOEKJAAR 2019

Onze wereldwijde kwaliteitsstrategie dicteert dat we streng toezien op de veiligheid en betrouwbaarheid gedurende de hele levensduur van het product. In boekjaar 2019 heeft Medtronic de volgende hoogtepunten bewerkstelligd:

  • We hebben 50 beoordelingen van de kwaliteitscultuur uitgevoerd binnen vier wereldwijde divisies, en we een basisindex voor kwaliteitscultuurindex opgesteld.
  • We hebben wereldwijd 156 kwaliteitsdag-evenementen begroot op campussen van Medtronic om kwaliteitsgedrag en -doelen te versterken.
  • Alle productielocaties van Medtronic zijn overgestapt naar de FTQ-methodologie (First Time Quality) die medewerkers leert mogelijke fouten te zien, controles te ontwikkelen en vast te stellen waar verbeteringen de grootste impact kunnen hebben.
  • We hebben meer dan 2000 klinische medewerkers in dienst genomen die ervoor zorgen dat onze klinische studies ethisch en doeltreffend worden uitgevoerd. Deze studies vormen een essentieel onderdeel van de kwaliteitscontrole.
  • We hebben het beoordelingsmodel 'Kwaliteit begint bij mij 2.0' ontwikkeld dat in boekjaar 2020 op drie locaties voor het eerst zal worden gebruikt. Dit proefmodel zal ons helpen om de onderliggende oorzaken van kwaliteitsscores beter te begrijpen, om jaar na jaar verbeteringen te evalueren, en om meer flexibiliteit te krijgen om de beoordelingen af te stemmen op specifieke behoeften en uitdagingen.

Uitgelichte verhalen

Toen de productiefaciliteiten niet aan de hoge vraag konden voldoen, zocht de Diabetes-groep naar andere producenten voor ondersteuning.

Teamwork in het productieproces resulteert in voordelen voor de patiënt

Toen de vraag naar de nieuwste diabetestechnologie bleef stijgen, kon de productie het niet meer bijhouden. Maar met de hulp van een andere therapiegroep – en hulp uit alle delen van de wereld – schoten de productiecijfers naar recordhoogte op een manier die niemand ooit had voorzien.

LEES OVER HET TEAM (Engelstalig)

Medtronic en UPS

KWALITEITSCULTUREN KOMEN SAMEN IN EEN DISTRIBUTIECENTRUM IN NEW JERSEY

Met de focus op kwaliteit vormen Medtronic en UPS Healthcare een uniek team dat ervoor zorgt dat medische hulpmiddelen patiënten overal ter wereld bereiken.

LEES OVER ONS PARTNERSCHAP (Engelstalig)

Een machine die wordt gebruikt om batterijen van hoge kwaliteit te produceren voor Medtronic-apparaten.

STERK STAALTJE: MEDTRONIC RICHT ZICH OP DE KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN BATTERIJEN

Unieke batterijenfabriek stelt hoge normen, die worden gedeeld binnen de sector.

LEES OVER DE FABRIEK (Engelstalig)

Medtronic MiniMed 670G-insulinepomp bevestigd aan een riem

GROTE STAPPEN NAAR BETERE RESULTATEN

De meest recente ontwikkelingen in de diabetestechnologie hebben positieve gevolgen voor patiënten en betalers.

LEES OVER ONZE TECHNOLOGIE (Engelstalig)

Kaylee Anderson is aangesloten op de tracheostomiebuis en -ventilator van Medtronic die haar leven redde.

AL HET GOEDE KOMT IN DRIEËN

Hoe medische apparatuur en de letters B.O.K. het leven van de familie Anderson veranderden.

LEES OVER DE FAMILIE ANDERSON (Engelstalig)