Er wordt nu een video gestart - Infographic of support for health workers and communities

CRUCIALE ONDER-STEUNING AAN DE SAMENLEVING IN COVID-19-TIJDEN

Terwijl de coronapandemie zich ontvouwt, stellen wij middelen ter beschikking om partners te helpen om adequate zorg te kunnen blijven leveren en gebieden met een beperkt zorgaanbod te ondersteunen.

Een wereldwijde pandemie zorgt voor een enorm rimpeleffect. Tekorten aan medische apparatuur. Banenverlies. Voedselonzekerheid. Economische problemen. De zwaarst getroffenen zijn de eerstelijnsgezondheidswerkers en de patiënten en gemeenschappen in gebieden waar niet genoeg zorg beschikbaar is. De huidige gegevens wijzen er ook op dat etnische en raciale minderheidsgroepen nog eens extra getroffen worden door ziekte en overlijden.1

Naast het opvoeren van de productie van levensreddende beademingsapparaten en het garanderen van de levering van cruciale medische apparatuur aan ziekenhuizen, waren Medtronic en de Medtronic Foundation er snel bij om een bijdrage te leveren aan de COVID-19-hulpverlening. Met het oog op een schaalbare en duurzame impact was de samenwerking met non-profitorganisaties over de hele wereld van groot belang.

“Het identificeren en sturen van onze charitatieve bijdragen naar gebieden waar we de grootste impact kunnen hebben, is altijd een prioriteit bij Medtronic. Maar in tijden van nood wordt een strategische aanpak van de manier waarop we non-profitorganisaties, gemeenschappen en mensen in de frontlinie ondersteunen, nog belangrijker", aldus Paurvi Bhatt, president van de Medtronic Foundation en vice president van Medtronic Philanthropy.

Tot nu toe hebben Medtronic en de Medtronic Foundation meer dan $ 36 miljoen toegezegd aan de coronahulpverlening. Van financiële bijdragen tot productdonaties, de gezamenlijke inspanningen dragen bij aan de wereldwijde hulp aan de gezondheidszorg, terwijl ook de achtergestelde gemeenschappen die het hardst door de pandemie zijn getroffen, worden ondersteund.

“Dit is veel meer dan alleen het bieden van financiële steun – het is alle hens aan dek binnen onze organisatie voor het opbouwen van partnerschappen met NGO's, zorgprofessionals, patiëntengroepen en anderen met het doel om de resultaten voor kwetsbare bevolkingsgroepen te verbeteren," voegde Bhatt eraan toe.

In een tijd als deze is er niets belangrijker.

Giving Infographic

Onze bijdragen aan de coronahulpverlening

INVESTEREN IN GEZONDHEID EN DE SAMENLEVING

Het verstrekken van financiële middelen aan achtergestelde gemeenschappen die het hardst door COVID-19 zijn getroffen, is cruciaal.

“Het is onze verantwoordelijkheid om de leiding te nemen op het gebied van wereldwijde kwesties die invloed hebben op de toegang tot de gezondheidszorg en het ondersteunen van lokale organisaties die hard werken in onze samenleving," zei Bhatt. "Sinds februari heeft de Medtronic Foundation haar strategische investeringen in non-profitpartners vergroot om eerstelijnsgezondheidswerkers te ondersteunen en van middelen te voorzien.”

De Medtronic Foundation werkt samen met bijna vijftig wereldwijde en lokale non-profitorganisaties om de veiligheid van eerstelijnsgezondheidswerkers te verbeteren — onder andere door het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en essentiële benodigdheden. Verder helpt de stichting lokale gemeenschappen bij het bieden van gezondheids- en economische ondersteuning. Voedseltekorten vormen een andere belangrijke hindernis. Partnerschappen met voedselbanken, organisaties die maaltijden aan ouderen verstrekken (zoals Meals on Wheels in de VS) en lokale non-profitorganisaties zijn bedoeld om dat gat te helpen dichten.

Infographic stating Medtronic Foundation nonprofit partners during COVID-19 (World Health Organization, Americares, International Medical Corps, UNICEF, Direct Relief, Meals on Wheels America)


De Medtronic Foundation werkt samen met bijna vijftig wereldwijde en nonprofit-organisaties.

Een van de wereldwijde partners van de Medtronic Foundation, het WHO-solidariteitsfonds, helpt bij het voorkomen, opsporen en aanpakken van COVID-19, vooral daar waar de behoeften het grootst zijn. Elizabeth Cousens, president en CEO van de United Nations Foundation, bedankte de Medtronic Foundation voor het "opstaan in deze crisis en voor haar bijdrage aan deze historische inspanning".

“Your gift will enable our partners to continue leading rapid response efforts in countries that are hardest hit,” wrote Cousens. “Together, we can protect the most vulnerable members of our society and strengthen healthcare systems.”

In het Amerikaanse Minnesota krijgt het Greater Twin Cities COVID-19 Response and Recovery Fund van de United Way ook de helpende hand van de Medtronic Foundation. Subsidiegeld zal helpen bij het verstrekken van voedsel en onderdak, kinderopvang en voorschools onderwijs, sanitaire voorzieningen en hygiënevoorzieningen, financiële hulp en steun voor organisaties die worden geleid door en voornamelijk dienen voor inheemsen en mensen met een andere huidskleur.

“In het Amerikaanse Minnesota krijgt het Greater Twin Cities COVID-19 Response and Recovery Fund van de United Way ook de helpende hand van de Medtronic Foundation. Subsidiegeld zal helpen bij het verstrekken van voedsel en onderdak, kinderopvang en voorschools onderwijs, sanitaire voorzieningen en hygiënevoorzieningen, financiële hulp en steun voor organisaties die worden geleid door en voornamelijk dienen voor inheemsen en mensen met een andere huidskleur.”

VERGROTEN VAN DE TOEGANG VAN PATIËNTEN TOT MEDISCHE BENODIGDHEDEN EN PRODUCTEN

Voor diabetespatiënten is regelmatige toegang tot insuline, andere therapieën en medische benodigdheden de sleutel tot het onder controle houden van hun gezondheid. Wanneer ze krap bij kas zitten, worden sommige patiënten geconfronteerd met moeilijke keuzes, zoals het beperken van de behandeling of zelfs geen behandeling meer. Zorgen over de continuïteit van de therapie leiden tot extra onrust in een tijd die al stressvol is.

Om patiënten te ondersteunen doneert Medtronic $ 1 miljoen aan producten aan Insulin for Life USA, een non-profitorganisatie in de VS die gespecialiseerd is in hulpverlening bij rampen en die patiënten die financiële problemen ondervinden, helpt om te garanderen dat ze beschikken over de benodigde diabetesvoorraden. Sensoren, infusiesets en andere benodigdheden van Medtronic zullen worden gedoneerd aan Insulin for Life, die de producten zal distribueren aan patiënten in nood.

Graphic that says "Proud to donate $! Million in product donations to Insulin for life USA.

“Onze missie is om gratis insuline en diabetesbenodigdheden te leveren aan mensen met diabetes die anders zonder zouden komen te zitten," zei Carol Atkinson, Director van Insulin for Life USA. "Medtronic maakt het ons mogelijk om een aantal mensen te helpen die door COVID-19 in financiële problemen zijn gekomen en moeite hebben om voor de benodigdheden te betalen.”

Behalve via productdonaties helpt Medtronic ook klanten met diabetes die geen ziektekostenverzekering meer hebben als gevolg van het verlies van hun baan door de coronacrisis. Het uitgebreide Medtronic Assurance-programma, dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat klanten toegang blijven houden tot diabetestechnologie en -benodigdheden, maakt het nu mogelijk voor Amerikaanse klanten die daarvoor in aanmerking komen om kosteloos een voorraad van drie maanden aan glucosesensoren, infusiesets en reservoirs te ontvangen.

HOOGRISICOPATIËNTEN VEILIG HOUDEN

Veel patiënten met nierfalen, die al kwetsbaar zijn, moeten wekelijks naar de dialysecentra voor een behandeling. Verschillende van deze patiënten moeten regelmatig naar het ziekenhuis om ervoor te zorgen dat de aanprikplaatsen, de zogenaamde arterioveneuze (AV) fistels, op hun armen open blijven voor de bloedstroom tijdens de dialyse. Dit betekent meer reizen naar medische centra in een tijd waarin gezondheidswerkers proberen de blootstelling voor patiënten met een hoog risico te beperken.

Met het oog op wat er op het spel staat, kondigde Medtronic een productdonatie van $ 10 miljoen aan om mensen die leven met onomkeerbaar nierfalen te helpen hun dialyse veilig en zonder onderbreking voort te kunnen zetten. In samenwerking met artsenverenigingen en patiëntenorganisaties doneert Medtronic duizenden geneesmiddel-gecoate dotterballonnen aan artsen in de Verenigde Staten die onderhoudsprocedures uitvoeren. Met deze ballon kunnen artsen dichtgeslibde slagaders weer openen en het geneesmiddel dat achterblijft, zorgt ervoor dat ze langer open blijven, zodat de dialysebehandeling veilig kan worden voortgezet.

"De tijd die je wint voordat er weer gedotterd moet worden, is belangrijk om een continue, ononderbroken dialyse te garanderen voor deze hoogrisicopatiënten", zegt dr. Robert Lookstein, een interventieradioloog in het Mount Sinai-ziekenhuis in New York.

"Patiënten zijn nog steeds erg bezorgd over COVID-19 en hun risico op infectie", zegt Terry Litchfield, voorzitter van Access Solutions, een organisatie die zich richt op de belangenbehartiging van patiënten wat betreft vaattoegangsoplossingen. "Ze willen niet koste wat het kost naar het ziekenhuis gaan. Eén reis minder naar het ziekenhuis is een enorme winst op dit moment."

"Als artsen moeten we er altijd voor zorgen dat de patiënten toegang tot de zorg houden en hun gang naar de spoedeisende hulp en het ziekenhuis beperken. Dit is vooral waar in tijden als deze."