eerste jaarverslag van Medtronic over inclusie, diversiteit en rechtvaardigheid

Met daarin het behalen van een 100% gelijke beloning voor mannen en vrouwen in de Verenigde Staten en 99% voor de overige ruim 90.000 werknemers wereldwijd.

Een inclusieve, diverse en rechtvaardige werkomgeving is essentieel voor het succes van een bedrijf. Bij Medtronic is deze waarde – de individuele waarde en inzet van al onze werknemers erkennen – ingebouwd in onze missie, die sinds 1960 als leidraad dient voor ons wereldwijd opererende bedrijf.

Om te onderstrepen hoeveel waarde wij hechten aan transparantie en aansprakelijkheid, heeft Medtronic zijn tweede jaarverslag over inclusie en diversiteit openbaar gemaakt: het jaarverslag over inclusie, diversiteit en rechtvaardigheid in 2020.

Decorative element with statistic that as of FY19, women represented 50% of the Medtronic workforce
Decorative element with statistic that as of FY19, ethnically diverse talent represented 36% of the Medtronic workforce

Hieronder worden enkele hoogtepunten uit het verslag genoemd: Medtronic heeft in verschillende landen, zoals de Verenigde Staten, een gelijke beloning van 100% voor mannen en vrouwen behaald, en een gelijke beloning van 99% in andere landen.

“Voor onze ambitie is het essentieel dat we een inclusieve en rechtvaardige werkomgeving bieden die een verscheidenheid aan ideeën bevordert,” zegt Carol Surface, Chief Human Resources Officer bij Medtronic. “Als we verschillende perspectieven, ervaringen en stemmen samenbrengen, leidt dit tot betere beslissingen en uiteindelijk tot betere bedrijfsresultaten. Voor ons vertaalt zich dit in zinvolle innovatie die patiëntresultaten verbetert.”

Door middel van een solidariteitscultuur kiest Medtronic voor een holistische benadering van het bevorderen van een diverse gemeenschap die een afspiegeling is van de wereld waarin medewerkers leven en werken, waaronder:

Meetbare doelen stellen met verantwoordingsplicht voor leidinggevenden – In 2015 begon Medtronic met vijfjarige doelstellingen voor inclusie en diversiteit, waaronder metingen als richtlijn voor de interne strategie. Hogere leidinggevenden houden de metingen het hele jaar bij om te garanderen dat het bedrijf zinvolle vooruitgang boekt en verantwoordelijk wordt gehouden voor de resultaten. In 2019 kondigde Medtronic aan dat 22% van de functies op managementniveau in de Verenigde Staten werd bekleed door etnisch divers talent. Hiermee werd het bedrijfsdoel van minstens 20% voor 2020 overtroffen. Daarnaast werd 38% van de wereldwijde managementfuncties bekleed door vrouwen, waardoor het bedrijf op schema ligt om het doel van minstens 40% te behalen in 2020 en Medtronic dichter bij de ambitie van minstens 50% wereldwijd komt.

Decorative element with statistic
icoontje met statistieken over diversiteit in VS

De loonkloof dichten – Vanuit beloningsperspectief geloven wij in gelijk loon voor gelijk werk. In 2019 sloot Medtronic zich aan bij een handvol bedrijven die informatie hebben gedeeld over een rechtvaardige beloning. Het bedrijf heeft een uitgebreide analyse uitgevoerd van rechtvaardige beloning op basis van functie en land. Dit zijn de resultaten:

  • Wereldwijd op het gebied van geslacht:
    In totaal bedraagt de wereldwijde gelijke beloning naar functieomschrijving binnen Medtronic 99%, wat betekent dat voor elke man die $ 1 verdient, een vrouw 99 cent verdient voor hetzelfde werk.
  • Verenigde Staten op het gebied van geslacht:
    Medtronic heeft in de Verenigde Staten een gelijke beloning naar functie behaald van $ 1 voor $ 1 voor beide geslachten.
  • Verenigde Staten op het gebied van etniciteit:
    De resultaten laten zien dat voor elke $ 1 die blanke werknemers verdienen bij Medtronic, werknemers met een andere etniciteit 99 cent verdienen in dezelfde functie.

“We zullen onze wereldwijde beloningswijzen blijven beoordelen om eventuele resterende kloven te dichten”, zegt Surface. “In landen waar meetbare kloven bestaan, zullen wij deze dichten en een gelijke beloning van 100% garanderen voor iedereen.”

100% gelijke beloning voor mannen en vrouwen in de VS
icoontje met wereldbol en tekst 99% gelijke beloning in andere landen

Speciale aandacht voor het werven en behouden van werknemers – Medtronic is continu bezig met het werven van uiterst bekwaam en divers talent op elk bedrijfsniveau. Tegelijkertijd richt het bedrijf zich op het behouden en bevorderen van de carrière van vrouwelijke en etnisch diverse werknemers.

In 2019 lanceerde Medtronic het programma ‘Leadership Inclusion from Mentorship Toward Sponsorship’ (Inclusie van leidinggevenden – van mentorschap tot sponsoring), dat de bereidheid van divers talent voor leiderschapsrollen versnelt door middel van executive sponsoring, klassikaal leren en op praktische ervaring gebaseerde uitdagingen.

Het bevorderen van een solidariteitscultuur – Het hebben van diverse perspectieven van medewerkers is alleen waardevol als ze vrij zijn om zonder angst of vrees hun mening kenbaar te maken. Eén van de manieren waarop Medtronic werknemers ondersteunt is via zogenaamde ERG’s (Employee Resource Groups) en diversiteitsnetwerken die bedoeld zijn om leden zowel persoonlijk als professioneel te helpen. In 2019 gaf Medtronic aan dat er meer dan 19.000 werknemers lid waren van ERG’s, waaronder religieuze groepen, LGBTQ+-gemeenschappen, groepen van mensen met lichamelijke beperkingen, veteranenverenigingen en meer.

Terwijl ERG’s een inclusieve omgeving bevorderen door mensen samen te brengen rond een gezamenlijke interesse, houden de diversiteitsnetwerken van het bedrijf zich bezig met de interne strategieën en het beleid. De netwerken die door directieleden van Medtronic worden ondersteund, zijn onder andere: Het netwerk voor mensen van Afrikaanse afkomst, het Latijns-Amerikaanse netwerk, het netwerk voor Aziatische impact @Medtronic en het Medtronic Women’s Network (vrouwennetwerk). Vroeg in boekjaar 2020 heeft Medtronic nog een vijfde netwerk hieraan toegevoegd, namelijk PRIDE. Dit netwerk ondersteunt onze LGBTQ+-werknemers en bondgenoten.

Denise Baek houdt de award vast

Denise Baek neemt de HACR 2019 Employment Award in ontvangst, een erkenning van de focus en resultaten van Medtronic om een sterkere Latijns-Amerikaanse vertegenwoordiging op alle niveaus te verkrijgen.

Denise Baek is voorzitter van het Latijns-Amerikaanse netwerk en is een van de oprichters ervan. Ze vertelt dat het netwerk haar heeft geholpen in haar carrière bij Medtronic en haar in contact heeft gebracht met andere medewerkers met dezelfde culturele identiteit.

“Iedereen bij Medtronic wil dat je succesvol bent”, zegt Baek, Vice President Human Resources voor de Respiratory, Gastrointestinal and Informatics (Ademhaling, maagdarmstelstelaandoeningen & informatica) Group van Medtronic. “Het is duidelijk dat de bedrijfsleiding van Medtronic de netwerken ziet als sterke hulpmiddelen voor de ontwikkeling van talent. Mijn betrokkenheid bij het Latijns-Amerikaanse netwerk heeft mij zeker het vertrouwen gegeven om mijn professionele ambities waar te maken.

Download het Jaarverslag over inclusie, diversiteit en rechtvaardigheid in 2019 om meer te lezen over onze betrokkenheid en hoe wij werken aan verrijkende werkervaringen voor alle werknemers.