Succesvolle nieuwe start voor zestien nieuwkomers in Nederland Integratie, opleiding en werken binnen de MedTech-logistiek

Foto van Beyond deelnemers die hun diploma hebben gekregen

De Beyond-deelnemers met hun diploma

Zestien vluchtelingen ontvingen deze week hun inburgeringsdiploma én hun mbo-1 diploma logistiek. De nieuwkomers hebben naast diploma’s ook een baan in de sector waar ze hun opleiding hebben gevolgd. Daar zijn ze direct ook hard nodig door krapte op de arbeidsmarkt. Een mooi resultaat van één van de meest succesvolle programma’s in Zuid-Limburg. 

Een nieuw begin
De zestien geslaagden ontvingen hun diploma tijdens een feestelijke bijeenkomst, als afsluiting van het éénjarig traject waarin ze tegelijkertijd konden leren, werken en inburgeren. “Dit programma gaf mij een nieuwe kans”, zegt Essam uit Syrie. “Dit is een nieuw begin voor mij en ik word geaccepteerd.” Het succes van het programma Beyond zit hem in de vele ‘wins’. Voor de vluchtelingen betekent dit programma een snelle integratie in de samenleving. Het feit dat zij direct hun steentje bijdragen aan de maatschappij zorgt voor een gevoel van erkenning. Daarnaast verloopt het inburgeringstraject soepeler, sociale contacten worden vergroot en versterkt en ze maken sneller kennis met de Nederlandse cultuur. Het programma leidt voor overheid en werkgevers tot waardevolle, goed opgeleide en ingeburgerde medewerkers en inwoners. “Het is fantastisch wat het programma niet alleen doet met de deelnemers maar ook met de andere medewerkers op de werkvloer. De dankbaarheid en inzet van de nieuwe collega’s brengt energie en saamhorigheid,” zegt Meriam Weiss, social coach van WSP Parkstad.

Leren en integreren in de praktijk
Beyond is een samenwerking tussen de overheid, de MedTech-sector en het onderwijs. Het begon op initiatief van medisch technologisch bedrijf Medtronic met als doel om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het onderwijstraject bestaat uit een aangepast curriculum op MBO1-beroepsonderwijs­niveau. Dit is door de sector Logistiek in samenwerking met de Taal+ afdeling van het opleidingsinstituut VISTA college en Medtronic speciaal ontwikkeld voor de doelgroepen. Deelnemers starten met een periode van drie maanden met behoud van uitkering in het voorportaal binnen Medtronic. Ze krijgen begeleiding van een werkplekcoach van Medtronic en een social coach van WSP Parkstad. Na deze drie maanden stromen de deelnemers uit naar een betaalde baan op uitzendbasis. De kandidaten worden geplaatst bij een van de bij Beyond aangesloten uitstroombedrijven via Manpower. Hier vervolgen ze hun traject van inburgering, opleiding en werk voor de periode van negen maanden. Als onderdeel van het programma worden de deelnemers gestimuleerd om tijdens de praktijkopleiding op de werkplek Nederlands te spreken om de integratie te versnellen. Op het einde van het traject hebben de deelnemers hun diploma logistiek en inburgering behaald en vervolgen ze hun carrière binnen de Medtech logistiek bij bedrijven als Abbott, Boston Scientific, Doc Morris en Medtronic.  


Nieuwe groep
Door instroom van deelnemers zijn er op dit moment alweer vierentwintig nieuwe kandidaten op weg naar hun diploma. Vanaf eind oktober start weer een nieuwe groep. Op deze manier zullen voor eind 2024 zo’n honderd opgeleide en  ingeburgerde medewerkers en werknemers hun plek vinden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.