Winnende start-ups MedLim-programma maken medische zorg op afstand mogelijk

MedLim-logo

 

Na een degelijke voorbereiding en ondersteuning vanuit het acceleratieprogramma MedLim presenteerden
negen start-ups op 4 juni hun producten aan een deskundige jury en betrokken publiek. De jury-award werd toegekend aan Paragate Medical voor de ontwikkeling van een inwendig apparaat dat het vochtgehalte in het lichaam continu kan meten en reguleren. Het publiek koos voor start-up Oivi, die een ooglensscan voor diabetici ontwikkelt. Beiden zijn uitgenodigd om in het najaar een week naar Limburg te komen, waar ze kunnen profiteren van een netwerk van ervaren medische-technologiebedrijven op onder meer Brightlands Maastricht Health Campus.

De Israelische start-up Paragate Medical ontwikkelt een implanteerbaar apparaat voor de behandeling van het vasthouden van vocht bij patiënten met chronisch hart- of nierfalen. Paragate's IPUD (Implantable Peritoneal Ultrafiltration Device) is een minimaal-invasief apparaat, dat fungeert als een mechanische bypass naar de nieren om overtollig vocht tijdig uit het lichaam te verwijderen. Zo kunnen patiënten thuis in balans blijven. Het systeem streamt de gegevens ook naar een managementplatform, zodat de arts de prestaties op afstand kan volgen en de patiënt op maat kan behandelen. Met deze innovatie worden frequente, herhaalde ziekenhuisopnames voorkomen en blijft de ziektelast beperkt.
De jury stelt dat Paragate met deze innovatie een oplossing kan bieden voor alle onderdelen in de zorgketen en verwacht dat het de aandacht zal trekken van strategische en financiële investeerders.
Nitai Hanani van Paragate bedankt de partijen van MedLim. “We hebben een geweldige tijd gehad waarin we hebben kennisgemaakt met prachtige bedrijven en veel hebben geleerd.”

Oivi, een Noorse start-up, ontwikkelt een gebruiksvriendelijke en betaalbare AI-camera plus platform dat diabetische oogziektes kan identificeren, volgen en beheren. Diabetische retinopathie (beschadiging netvlies) is een belangrijke oorzaak van blindheid. Het vroegtijdig opsporen van oogaandoeningen is belangrijk om verlies van het gezichtsvermogen te voorkomen. Veel diabetici zijn zich er niet van bewust dat ze het gezichtsvermogen kunnen verliezen en er is nog geen screening in de eerstelijnszorg. Bovendien zijn er niet genoeg screeningsexperts. Oivi maakt screening in de eerste lijn mogelijk, waardoor de ooggezondheid bij diabetes behouden kan blijven. Deze start-up heeft veel expertise op het gebied van camera- en softwareontwikkeling. Ook Oivi kijkt terug op een leerzame tijd. Anders Eikenes van Oivi: “De gesprekken met experts van Medtronic waren zeer nuttig. We hopen dan ook dat deze relatie zich voortzet. Het MedLim-programma helpt ons om ons doel te bereiken: het voorkomen van blindheid bij minimaal tienduizend mensen binnen vijf jaar na de start van ons bedrijf.”

Betere zorg dicht bij huis

Beide winnaars maken met hun product betere en tijdige zorg op maat mogelijk in de eerste lijn of op afstand. Door goede monitoring kunnen problemen eerder worden herkend, wordt de ziektelast beperkt en blijft de kwaliteit van leven behouden. Op 4 juni presenteerden in totaal negen start-ups hun innovatie. De afgelopen drie maanden hebben MedLim-partners als LIOF en Medtronic, de start-ups ondersteund om hun idee op de markt te kunnen krijgen. Zij werden geselecteerd uit 49 aanmeldingen.
Zo bereidde LIOF hen voor op (vervolg)financiering. Medtronic begeleidde de startups bij het opzetten van klinische studies, een goed kwaliteits- en validatiesysteem en het verkrijgen van goedkeuring door regelgevende instanties.

Win-win

De twee winnaars ontvingen de uitnodiging om in het najaar een week naar Limburg te komen, waar ze kunnen profiteren van een uniek ecosysteem op het gebied van medische technologie. Naast de organisaties die de start-ups al ondersteunden (LIOF, Medtronic en imec.istart) zijn de Brightlands Maastricht Health Campus, Medace, Maastricht UMC, TU Eindhoven en de universiteiten in Aken, Leuven en Hasselt vlakbij. De gezamenlijke kennis en kunde op het gebied van MedTech werkt als een vliegwiel voor innovaties, waardoor de regio sneller en beter kan innoveren. Omgekeerd biedt samenwerking met nieuwe MedTech-bedrijven de provincie Limburg kansen. Het versterkt het ecosysteem, trekt internationale investeerders aan en biedt werkgelegenheid.