People playing music

Wat is essentiële tremor?

Essentiële tremor

Essentiële tremor wordt vaak ten onrechte gediagnosticeerd als ziekte van Parkinson. De aandoening komt veel voor.

Definitie

Essentiële tremor is een bewegingsstoornis die gewoonlijk optreedt bij de handen, hoewel ook het hoofd, de stem en de benen kunnen worden getroffen.

Essentiële tremor is geen levensbedreigende ziekte. Wel kan de aandoening uw leven ingrijpend veranderen. Als u essentiële tremor heeft, kunt u vaak relatief simpele handelingen als autorijden, naar het werk gaan etc. niet meer uitvoeren. U kunt zich daar op den duur heel geïsoleerd door voelen.

Er zijn wel meer dan twintig verschillende soorten tremor, waarvan essentiële tremor het meest voorkomt. Circa 5% boven de veertig jaar heeft essentiële tremor. Gemiddeld beginnen de klachten op 45-jarige leeftijd, maar ze kunnen ook vroeger beginnen. Het treft mannen en vrouwen even vaak.1 

Hoewel de gemiddelde leeftijd waarop essentiële tremor optreedt, rond de veertig ligt, kunt u de aandoening ook als kind krijgen. De kans dat kinderen van een ouder met tremor de aandoening ook krijgen is 50%.1

Symptomen

Kenmerkend voor essentiële tremor is het ritmisch trillen tijdens onwillekeurige bewegingen of tijdens het zoeken van evenwicht. Essentiële tremor wordt vaak ten onrechte gediagnosticeerd als de ziekte van Parkinson.

Er zijn twee soorten essentiële tremor:

  • Bewegingstremor – treedt op bij het uitvoeren van een beweging;
  • Intentietremor – een schokkende beweging bij het naderen van het doel, zoals het naar de mond brengen van een kopje;
  • Houdingstremor – een onwillekeurige, evenwichtzoekende stand, zoals het uitsteken van een hand of arm.

De meeste mensen met essentiële tremor hebben last van zowel bewegingstremor als houdingstremor.

Oorzaken en risicofactoren

Essentiële tremor is het gevolg van een verstoorde communicatie tussen bepaalde hersengebieden, zoals het cerebellum (kleine hersenen), de thalamus (grijze stof van de tussenhersenen) en de hersenstam. De oorzaak van essentiële tremor is onbekend. Wel is aangetoond dat de aandoening vaak erfelijk is. Essentiële tremor komt echter ook voor bij mensen zonder tremor in de familie.

Referenties

1

Essentiële tremor. Beschikbaar via: www.hersenstichting.nl. Bekeken in oktober 2017.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.