Mensen spelen muziek

Behandelings-opties

Essentiële tremor

Er bestaat momenteel geen genezing voor essentiële tremor. Er zijn echter wel enkele behandelingen beschikbaar die uw klachten kunnen verlichten. Een van die behandelingen is diepe hersenstimulatie (DBS-therapie). De DBS-therapie van Medtronic voor essentiële tremor is een veilige en effectieve behandeling voor patiënten die daarvoor in aanmerking komen.1,2 Aangetoond is dat DBS-therapie kan leiden tot een effectieve vermindering van beven als gevolg van essentiële tremor.3

Medicijnen

Voor de behandeling met medicijnen moet uw arts rekening houden met uw voorgeschiedenis, uw reactie op vorige behandelingen en eventuele andere aandoeningen en factoren. Voordat met een behandeling via medicatie wordt gestart, moeten de voordelen en bijwerkingen van specifieke geneesmiddelen zorgvuldig worden afgewogen.

Diepe hersenstimulatie (DBS-therapie)

DBS-therapie is een instelbare en omkeerbare behandeling voor essentiële tremor. Bij DBS-therapie wordt gebruikgemaakt van een neurostimulator, vergelijkbaar met een pacemaker, die elektrische pulsen afgeeft aan specifieke doelgebieden in de hersenen. De stimulator wordt tijdens een operatie geïmplanteerd. Stimulatie van deze doelgebieden helpt de hersendelen die de bewegingscontrole regelen, om beter te functioneren.

De DBS-therapie van Medtronic voor essentiële tremor is een chirurgische behandeling waarvan is bewezen dat deze het beven van armen en handen als gevolg van essentiële tremor kan verminderen.3

Thalamotomie

Bij thalamotomie wordt tijdens een hersenoperatie een laesie (een gecontroleerde beschadiging van hersenweefsel) aangebracht in het hersengebied waar de tremor ontstaat. Bewezen is dat thalamotomie bij sommige patiënten kan leiden tot een effectieve vermindering van de tremor. De mogelijke complicaties en bijwerkingen zijn onder meer spraak- en evenwichtsproblemen en sufheid.

Referenties

1

Zesiewicz TA, Elble R, Louis ED, et al. Practice parameter: therapies for essential tremor: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2005;64:2008-2020.

2

Zesiewicz TA, Elble R, Louis ED, et al. Evidence-based guideline update: treatment of essential tremor: report of the Quality Standards subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2011 Nov 8;77(19):1752-5

3

Schuurman PR, Bosch DA, Bossuyt PMM, et al. A comparison of continuous thalamic stimulation and thalamotomy for suppression of severe tremor. N Engl J Med. 2000;342:461-468.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.