Patiënt aan het golfen

Wat is een hartklep-aandoening?

Hartklepaandoening

Definitie

Hartklepaandoeningen kunnen de normale bloedstroom door het hart verstoren. Als u lijdt aan een hartklepaandoening, heeft dit gevolgen voor uw algehele gezondheid en kunt u vaak niet of veel minder genieten van uw favoriete activiteiten.

Hartkleppen kunnen een of meer van de volgende problemen ontwikkelen:

 • De opening van de klep raakt vernauwd (stenotisch) – waardoor de hoeveelheid bloed die naar de rest van het lichaam wordt gepompt, wordt beperkt. Daarbij heeft uw hart meer energie nodig om het bloed door de klep te pompen, wat weer tot gevolg kan hebben dat de linkerhartkamer dikker, groter en zwakker wordt.
 • De klep sluit niet volledig (klepinsufficiëntie of -regurgitatie) – wat inhoudt dat het bloed kan terugstromen in plaats van alleen voorwaarts. Wanneer het bloed terugstroomt, kan uw hart minder bloed naar de rest van uw lichaam pompen. Dit veroorzaakt bovendien een opbouw van tegendruk in uw hart en longen.

Oorzaken

Hartklepaandoeningen kunnen zich al vóór de geboorte ontwikkelen (aangeboren of congenitaal), tijdens uw leven ontstaan (verworven) of het gevolg zijn van een infectie. Verworven hartklepaandoeningen komen het meest voor. Soms is de oorzaak onbekend, maar het gaat hierbij om veranderingen in de structuur van uw hartkleppen als gevolg van mineraalafzettingen op de klep of het omringende weefsel. Hartklepaandoeningen als gevolg van een ontsteking, veroorzaken veranderingen aan uw kleppen door ziekten zoals acuut reuma of infecties.

Symptomen

Er zijn een aantal symptomen die kunnen wijzen op een hartklepaandoening, waaronder:

 • kortademigheid of moeite met op adem komen, vooral wanneer u actief bent geweest of wanneer u plat op/in bed heeft gelegen;
 • vaak duizelig of te zwak om uw normale activiteiten uit te voeren;
 • druk of zwaar gevoel op uw borst, met name wanneer u actief bent of wanneer u in koude lucht komt;
 • hartkloppingen of het gevoel dat uw hart onregelmatig klopt, hartslagen overslaat of sprongen maakt in uw borst;
 • zwelling van enkels, voeten of buik; plotselinge gewichtstoename van zelfs 1 tot 1,5 kg per dag.

De symptomen kunnen variëren van mild tot helemaal geen symptomen, en zij geven ook niet altijd de ernst van de hartklepaandoening aan.

Risicofactoren

Er zijn risicofactoren die u onder controle kunt houden en risicofactoren die u niet onder controle kunt houden. Ouder worden en aangeboren hartproblemen (aanwezig vanaf de geboorte) zijn factoren die buiten uw controle liggen. Factoren die u wel onder controle kunt houden, zijn onder andere infecties en onbehandelde keelontstekingen (streptokokken), die kunnen leiden tot acuut reuma.

Diagnose

Uw arts kan een hartklepprobleem opsporen en de aard van uw klepbeschadiging vaststellen door u te vragen naar uw symptomen en door het uitvoeren van een aantal onderzoeken. Deze onderzoeken zijn onder andere:

 • luisteren naar het openen en sluiten van uw hartklep en de bloedstroom door de klep;
 • maken van een echo(cardiogram), waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven om gedetailleerde beelden te verkrijgen van uw hartkleppen terwijl uw hart klopt;
 • maken van een MRI-scan (beeldvorming met magnetische resonantie) - er worden met een magnetisch veld en radiogolven gedetailleerde beelden van de binnenzijde van uw hart gemaakt.
 • maken van röntgenbeelden van uw borstkas om zo uw hart, grote bloedvaten en longen te controleren op afwijkingen;
 • maken van een hartfilmpje (elektrocardiogram - ECG) om de elektrische impulsen die uw hart afgeeft, te meten. Met een ECG beschikt uw arts over belangrijke informatie over het hartritme.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.