Echtpaar op het strand

Behandelings-opties voor aortaklep-vernauwing

Hartklepaandoening

De ernst van de vernauwing bepaalt welke behandeling wordt gebruikt. Als de aortaklepvernauwing (aortaklepstenose) niet ernstig of maar gemiddeld is, dan is meestal geen behandeling nodig. De cardioloog zal dan regelmatig controleren of de vernauwing erger wordt.

Medicijnen

Als de vernauwing toeneemt, kan de arts een behandeling met medicijnen voorstellen. Bij volwassenen kunnen antistollingsmiddelen, plastabletten of bètablokkers worden voorgeschreven. Deze medicijnen zorgen ervoor dat het hart minder hard hoeft te werken.

Operatie bij aortaklepvernauwing

Wanneer de aortaklepvernauwing verergert, is er een operatie nodig.
Operaties die worden uitgevoerd, zijn:

Openhartoperatie

Bij een openhartoperatie wordt de slecht functionerende hartklep eruit gehaald en een nieuwe klep geplaatst. Dat kan een klep van dierlijk weefsel zijn (biologische klep) of een klep die gemaakt is van een speciaal soort kunststof.

Voor deze operatie maakt de chirurg een snee in het borstbeen en tijdens de operatie neemt een hartlongmachine de functies van het hart en de longen over. De hartoperatie duurt meestal zo’n drie uur, waarbij de patiënt onder narcose is. In het totaal duurt het ongeveer zes uur voordat de patiënt weer bijkomt. Zes weken na de operatie zijn de meeste patiënten weer volledig hersteld.

TAVI

TAVI is een minder-ingrijpende behandeling voor aortaklepvernauwingen waarbij de borstkas niet meer opengemaakt hoeft te worden. TAVI staat voor Transcatheter Aortic Valve Implantation of in het Nederlands: Transkatheter Aortaklepvervanging. Bij deze ingreep wordt een nieuwe biologische hartklep in een katheter geplaatst. Deze katheter met klep erin, is ongeveer zo dik als een balpen en wordt via een klein sneetje in de lies door de slagader in de vernauwde aortaklep geplaatst.

Voorheen werd bij de meeste patiënten met een vernauwde hartklep een openhartoperatie uitgevoerd. Maar omdat deze methode te belastend was voor sommige patiënten, is de TAVI-techniek ontwikkeld. Deze behandelingstechniek is nu zo ver gevorderd dat de klep zelfs geplaatst kan worden zonder narcose. Een verdoving in de lies is dan al voldoende. Sommige patiënten kunnen zelfs al een dag later weer naar huis.

inbrengen aortaklep via katheter (TAVI)

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.