Echtpaar op het strand

Wat is een aortaklep-vernauwing?

Hartklepaandoening

Wat is aortaklepvernauwing?

De aortaklep is één van de vier kleppen in het hart en deze bevindt zich in de linkerhartkamer, op de overgang van de linkerkamer en de grote lichaamsslagader (aorta). Bij een aortaklepvernauwing (aortaklepstenose) gaat de hartklep niet (meer) helemaal goed open. Daardoor stroomt het bloed minder gemakkelijk van de linkerhartkamer naar de aorta.

Het hart en de kleppen

De kleppen in het hart zorgen ervoor dat het bloed maar één richting op kan stromen. Wanneer de linkerhartkamer samenknijpt, gaat de aortaklep open. Het bloed stroomt door de aortaklep, via de aorta, het lichaam in. Bij een aortaklepvernauwing moet de linkerkamer het bloed door een vernauwde klep het lichaam inpompen. Dit kost het hart meer kracht waardoor de hartspier na verloop van tijd dikker en stijver wordt. Hierdoor zal de pompkracht van het hart verminderen.

Oorzaken

Ouderdom is één van de belangrijkste oorzaken van aortaklepvernauwing. Dit kan leiden tot aortaklepverkalking en vervolgens vernauwing. Met de jaren verkalkt de hartklep en wordt deze minder soepel. Ook kan de aortaklep gaan lekken. Er zijn drie oorzaken voor een vernauwing van de aortaklep:

  • Het is een gevolg van het ouder worden.
  • Het is een aangeboren afwijking aan de aortaklep.
  • Het is een gevolg van acute reuma.
Gezonde aortaklep

Gezonde aortaklep

 

 

Bij een gezonde aortaklep openen en sluiten de drie klepbladen naar behoren.

Vernauwde aortaklep

Vernauwde aortaklep

 

 

Bij een vernauwde aortaklep worden de klepbladen stijf en dik. Dit zorgt voor een beperking van de hoeveelheid bloed dat naar het lichaam wordt gepompt.

Symptomen

Tot op zekere hoogte kan het hart de vernauwing van de aortaklep opvangen. Na verloop van tijd zal dat niet meer lukken en ontstaan er klachten. Deze klachten treden in het begin voornamelijk bij of na inspanning op. Als de vernauwing niet heel ernstig is zijn er meestal weinig klachten. Wanneer de aandoening ernstiger wordt, kan dit pijn op de borst veroorzaken tijdens inspanning. Moeheid, kortademigheid, pijn op de borst en flauwvallen kunnen allemaal gevolgen zijn van een vernauwing van de aortaklep.

Diagnose

Een arts kan een aortaklepvernauwing vaak al vaststellen door naar het hart te luisteren met een stethoscoop. De arts hoort dan een ruis aan het begin van iedere hartslag. Deze ruis ontstaat doordat het bloed sneller door de vernauwde opening van de aortaklep stroomt.
Vaak worden daarna de volgende standaard onderzoeken uitgevoerd:

  • hartfilmpje (ECG);
  • echo van het hart;
  • hartkatheterisatie.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.