Mannen die hardlopen

Ablatietherapie met ClosureFast-systeem

Spataderen (chronische veneuze insufficiëntie)

De ClosureFast-behandeling

ClosureFast ablatiebehandeling voor spataderen

Bij de ClosureFast™-behandeling wordt de spatader van binnenuit door verhitting met radiofrequentiegolven afgesloten. Deze behandeling is minder belastend voor u dan een operatie. Zo is er geen narcose nodig en hoeft de arts maar een klein sneetje te maken.
U wordt wel plaatselijk verdoofd.

Met de ClosureFast-behandeling worden de oppervlakkige aderen behandeld. Deze zijn meestal de oorzaak van spataderen. Daarnaast kunnen met deze methode de verbindingsvaten (de perforanten) worden behandeld.

WAT GEBEURT ER BIJ DE CLOSUREFAST-BEHANDELING?

Bij de behandeling wordt via een klein sneetje (van 2 mm) in de huid een katheter in de spatader gebracht. Met behulp van een echo bepaalt de arts de juiste positie van de katheter. Nadat de ader is verdoofd, wordt het uiteinde van de katheter tot maximaal 120 graden verhit door hoogfrequente radiogolven. Hierdoor wordt de vaatwand beschadigd en sluit de ader. De katheter wordt voorzichtig teruggetrokken. Als de spatader is gesloten, wordt het bloed omgeleid via gezonde aderen. Het wondje is zo klein dat hechten niet nodig is. Na enkele maanden is de spatader afgebroken door uw lichaam.

ClosureFast-procedure voor spataderen - video - (03:36)

Ablatietherapie voor de behandeling van spataderen
Meer informatie Less information (see less)

Voordelen: minder pijn en sneller herstel

De ClosureFast-behandeling heeft een aantal voordelen.

  • Bij de ClosureFast-behandeling ervaart u minder pijn dan bij het strippen van spataderen, en u herstelt sneller en heeft minder last van blauwe plekken. Voor de behandeling is geen operatie via de lies nodig, maar slechts een sneetje van 2 mm. Een plaatselijke verdoving is voldoende en het wondje hoeft niet gehecht te worden.
  • De ingreep vindt meestal plaats op de polikliniek en duurt 40 tot 60 minuten.
  • Uit een studie1 blijkt dat patiënten minder pijn hebben en dat bloeduitstortingen en complicaties minder voorkomen dan bij verhitting met laser, waarbij de temperatuur oploopt tot 725 graden.
  • De gemiddelde patiënt kan binnen een paar dagen weer normale activiteiten doen. Wel kan uw arts u afraden om de eerste dagen zwaar te stillen of lang te staan.
  • De meeste patiënten ervaren na één of twee weken dat ze minder klachten hebben.

Mogelijke risico’s en complicaties

Elke medische behandeling heeft mogelijke risico’s en complicaties. De vaatspecialist zal met u bespreken of er in uw situatie bijzondere/extra risico’s zijn. De specialist zal ook met u bespreken welke mogelijke complicaties de ClosureFast-behandeling kan hebben, waaronder perforatie van een bloedvat, trombose, longembolie, flebitis (aderontsteking), hematoom, infectie, paresthesie (gevoelloosheid of tinteling), huidverkleuring, brandwonden en/of zenuwletsel.

Referenties:

1

Rasmussen LH, et al. Britisch Journal of. Surgery 2011 aug; 98(8):1079-87.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.