Mannen die hardlopen

Veelgestelde vragen over behandeling met ClosureFast

Spataderen (chronische veneuze insufficiëntie)

Waarin verschilt ClosureFast™-behandeling van laserablatie?

De ClosureFast-behandeling gebruikt radiofrequentiegolven om de ader gecontroleerd te verhitten, waardoor het bindweefsel beschadigd wordt en de ader sluit. Bij laserablatie wordt laserstraling gebruikt om de ader te verhitten. De temperaturen bij laserablatie kunnen oplopen tot 725 graden, terwijl de temperatuur bij ClosureFast-behandeling niet hoger wordt dan 120 graden. Laserbehandeling kan mogelijk leiden tot meer blauwe plekken en pijn na de behandeling. In enkele studies1,2 zijn ervaringen van patiënten met beide behandelingen vergeleken. De ClosureFast-behandeling leidde voor een meerderheid van de patiënten tot minder pijn, minder kneuzingen en minder complicaties. Bovendien verbetert deze behandeling sneller de kwaliteit van leven van patiënten.3

Naar boven

Hoe lang duurt de ClosureFast-behandeling?

De behandeling duurt ongeveer 40-60 minuten. De meeste patiënten verblijven twee tot drie uur in het ziekenhuis.

Naar boven

Gebeurt de behandeling onder narcose?

U wordt voor de ClosureFast-behandeling plaatselijk verdoofd. De behandeling vindt meestal plaats op de polikliniek.

Naar boven

Doet de ClosureFast-behandeling pijn?

De verdovingsprikjes om de ader te verdoven, kunnen als pijnlijk worden ervaren. Tijdens de behandeling zelf ervaren patiënten niet of nauwelijks pijn.

Naar boven

Hoe snel kan ik na de ClosureFast-behandeling weer aan het werk en andere dagelijkse activiteiten doen?

De meeste patiënten pakken binnen een paar dagen hun dagelijkse activiteiten en werk weer op. De arts kan u aanraden om een paar weken geen inspannende activiteiten te doen, zoals zwaar tillen of lang staan.

Naar boven

Hoe snel ben ik van mijn klachten af?

De meeste patiënten hebben al merkbaar minder klachten na één tot twee weken na de behandeling.

Naar boven

Kan ik na de ClosureFast-behandeling blauwe en gevoelige plekken hebben?

Na de behandeling is het mogelijk dat u last heeft van pijn, blauwe en/of gevoelige plekken. Maar veel patiënten hebben na de behandeling nauwelijks tot geen littekens, blauwe plekken of zwellingen. Vraag uw arts naar mogelijke gevolgen en risico’s in uw situatie.

Naar boven

Wat zijn de voordelen van de ClosureFast-behandeling?

De ClosureFast behandeling heeft een aantal voordelen. Bij deze behandeling ervaart u minder pijn dan bij het strippen van spataderen, en u herstelt sneller en heeft minder last van blauwe plekken. Voor de behandeling is geen operatie via de lies nodig, maar slechts een sneetje van 2 mm. Een plaatselijke verdoving is voldoende en het wondje hoeft niet gehecht te worden. Het is een kleine ingreep die plaats vindt op de polikliniek.

De gemiddelde patiënt kan binnen een paar dagen weer normale activiteiten doen. Wel kan uw arts u afraden om de eerste dagen zwaar te stillen of lang te staan. De meeste patiënten ervaren na één of twee weken dat ze minder klachten hebben.

Naar boven

Wat zijn mogelijke risico’s en complicaties?

Elke medische behandeling heeft mogelijke risico’s en complicaties. De vaatspecialist zal met u bespreken of er in uw situatie bijzondere/extra risico’s zijn. De specialist zal ook met u bespreken welke mogelijke complicaties de ClosureFast-behandeling kan hebben, waaronder perforatie van een bloedvat, trombose, longembolie, flebitis (aderontsteking), hematoom, infectie, paresthesie (gevoelloosheid of tinteling), huidverkleuring, brandwonden en/of zenuwletsel.

Naar boven

Is de ClosureFast-behandeling geschikt voor iedereen?

De vaatspecialist zal met u bespreken of dit voor uw spataderprobleem een goede behandeling is. Voor veel patiënten is de ClosureFast-behandeling geschikt.

Naar boven

Is de behandeling ook geschikt voor ouderen?

Leeftijd alleen is geen bepalende factor voor de keuze van een behandeling. De vaatspecialist zal op basis van echografisch onderzoek bepalen of de ClosureFast-behandeling geschikt is voor u. Deze behandeling wordt in de praktijk toegepast bij mannen en vrouwen in alle leeftijdsgroepen.

Naar boven

Wat gebeurt er met de behandelde ader in mijn been? Heb ik die niet meer nodig?

Na de behandeling breekt de ader af en wordt deze opgenomen in het weefsel en bloed. U heeft deze ader niet meer nodig; het bloed zoekt zijn weg via andere aders.

Naar boven

Wordt de ClosureFast-behandeling vergoed door de zorgverzekering?

De ClosureFast-spataderbehandeling wordt door alle Nederlandse zorgverzekeraars volledig vergoed, wanneer u hier een medische indicatie voor heeft. Wel geldt het eigen risico.

Naar boven

Referenties:

1

Proebstle TM, Alm BJ, Gockeritz O et al. Five-year results from the prospective European multicentre cohort study on radiofrequency segmental thermal ablation forincompetent great saphenous veins. British Journal of Surgery. 2015;102:212-8.

2

Proebstle T, Alm J, Gockeritz O, et al. Three year European follow-up endovenous radiofrequency thermal ablation of the great saphenous vein with or without treatment of calf varicosities.
J Vasc Surg. 2011;54(1)146-52.

3

Almeida JI, Kaufman J, Göckeritz O, et al. Radiofrequency endovenous ClosureFast™ versus laser ablation for the treatment of great saphenous reflux: a multicenter, single-blinded, randomized study (RECOVERY Study). J Vasc Interv Radiol. 2009;20:752-759.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.