Honkbal spelen

Verwijderen van amandelen met een shaver – Voordelen en risico's

Oorontsteking

De voordelen van het verwijderen van amandelen met behulp van een shaver zijn afhankelijk van de leeftijd en toestand van uw kind. Het is belangrijk al uw vragen aan de kinderarts of kno-arts te stellen.

Voordelen

In verhouding tot andere methodes voor het verwijderen van de amandelen, bestaat er bij het verwijderen met behulp van een shaver een kleinere kans dat uw kind nog een oorontsteking krijgt.1 Verdere voordelen van de procedure zijn:

  • Nauwkeurigere manier om weefsel te verwijderen – Bij andere methodes kan het lastig zijn de juiste hoeveelheid weefsel te verwijderen. Als er te veel weefsel wordt verwijderd, kan omringend weefsel beschadigd raken waardoor complicaties kunnen optreden. Als er te weinig weefsel wordt verwijderd, groeien de amandelen weer aan. De chirurg heeft met een microdebrider met een shaver meer controle.
  • Een snellere procedure met minder bloedverlies – Er is altijd enig bloedverlies bij het verwijderen van amandelen. Door het gebruik van de microdebrider verliest een patiënt tijdens de ingreep iets minder bloed.De chirurg kan met de microdebrider ook sneller werken. Dat is belangrijk als de amandelen aan de grote kant zijn.
  • Verbeterde visualisatie en toegang tot anatomie – Bij gebruik van de microdebrider kan de chirurg snel, veilig en nauwkeuriger weefsel verwijderen omdat hij/zij de amandelen tijdens de ingreep rechtstreeks kan zien.Door de vorm van de microdebrider kan de chirurg beter bij het moeilijk bereikbare gebied waar de amandelen zich bevinden.

Risico's

Omdat de chirurg meer controle heeft en de anatomie beter kan zien, zijn de risico's van het verwijderen van amandelen met behulp van een shaver kleiner dan bij andere methodes. Er treden zelden complicaties op en de complicaties die optreden, zijn meestal niet ernstig.

Bloeding is de meest voorkomende complicatie, maar dit komt zeer zelden voor. Het gebied waar de amandelen zich bevonden, raakt na de ingreep aan de oppervlakte meestal een klein beetje ontstoken. Het gevolg hiervan is een onfrisse adem gedurende een week. Ernstige infecties komen zelden voor.

Referenties

1

April M, Ward R, Bent J. Power-Assisted Adenoidectomy in the Treatment of Chronic Otitis Media with Effusion. Poster Presentation at American Society of Pediatric Otolaryngology, May 4, 2003, Nashville, TN.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.