Honkbal spelen

Komt uw kind in aanmerking voor buisjes in het oor?

Oorontsteking

Uw kinder- of KNO-arts kan buisjes in het oor aanraden voor uw kind als behandeling van oorontstekingen die regelmatig terugkeren of die lang aanhouden.

De buisjes voor in het oor zijn slechts een paar millimeter breed.

De buisjes voor in het oor zijn slechts een paar millimeter breed.

Een buisje voor in het oor is heel klein en het wordt in het trommelvlies van uw kind geplaatst. Het helpt bij het afvoeren van vocht uit het middenoor om het risico op een oorontsteking te verkleinen.

Elk jaar worden zo'n 1,1 miljoen ingrepen voor het plaatsen van buisjes uitgevoerd. De meeste hiervan worden gedaan bij kinderen tussen de één en drie jaar oud. Van deze 1,1 miljoen ingrepen:

  • worden er ongeveer 900.000 uitgevoerd bij kinderen die voor de eerste keer buisjes krijgen;
  • worden er rond de 200.000 ingrepen uitgevoerd bij kinderen bij wie de amandelen worden verwijderd en die voor de tweede keer buisjes in het oor krijgen;
  • worden er bijna 40.000 procedures uitgevoerd bij kinderen die nog voor een derde keer buisjes krijgen.
Een ventilatiebuisje in het trommelvlies voert het vocht af en kan oorontstekingen helpen voorkomen.

Een ventilatiebuisje in het trommelvlies voert vocht af en kan oorontstekingen helpen voorkomen.

Buisjes kunnen worden aangeraden als:

  • er drie of vier maanden na een oorontsteking nog steeds vocht in het oor zit;
  • er vocht in de oren zit en er langer dan drie maanden sprake is van gehoorverlies;
  • de structuur van het trommelvlies veranderd is als gevolg van oorontstekingen;
  • uw kind herhaaldelijk oorontstekingen heeft die niet binnen enkele maanden overgaan, zelfs niet met antibiotica.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.