Echtpaar op de fiets

Dagelijks leven – Implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD)

Tachycardie (snelle hartslag) en plotselinge hartstilstand

Veel mensen met een ICD hervatten hun normale dagelijkse activiteiten nadat ze volledig hersteld zijn van de ingreep. Uw arts kan u echter adviseren om bepaalde situaties te vermijden.

Uw arts of verpleegkundige geeft verder advies met betrekking tot uw specifieke aandoening en een aantal algemene richtlijnen voor na uw herstel.

Lichaamsbeweging

U kunt uw normale dagelijkse activiteiten weer oppakken zodra uw arts aangeeft dat u dit veilig kunt doen. De meeste mensen kunnen na het herstel weer beginnen met sporten en lichaamsbeweging.

U dient echter ruw lichamelijk contact te vermijden. U zou hierdoor kunnen vallen of op de implantatieplaats geraakt kunnen worden. Dit kan leiden tot beschadiging van de ICD of de geleidingsdraden. Bespreek eventuele vragen over specifieke activiteiten met uw arts.

Medtronic CareLink-netwerk

Uw arts kan uw ICD door middel van het Medtronic CareLink®-netwerk op afstand controleren. Zolang u zich binnen een mobiel servicegebied* bevindt, kan de MyCareLink-monitor de informatie van uw geïmplanteerde ICD naar uw arts verzenden. Vraag uw arts of het Medtronic CareLink-netwerk beschikbaar is en of het geschikt is voor u.

* Net als bij elk mobiel communicatieapparaat zijn er verschillende factoren die de servicedekking kunnen beïnvloeden. Het signaal kan incidenteel onderbroken of zwak zijn. U krijgt dan een foutmelding. Probeer het dan op een later tijdstip opnieuw.

Meer: Medtronic CareLink-netwerk

Reizen

De meeste mensen met een ICD kunnen gewoon reizen, tenzij ze door hun onderliggende medische aandoening beperkt worden. Met een ICD van Medtronic kunt u reizen in de wetenschap dat u wereldwijd in meer dan 160 landen terecht kunt voor service en ondersteuning als er iets aan de hand is met uw hartimplantaat.

Om met een gerust hart te kunnen reizen, dient u van tevoren plannen te maken. Voordat u op reis gaat, is het raadzaam het volgende met uw arts te bespreken:

 • specifieke aanbevelingen voor zorg of activiteiten;
 • de stappen die u moet ondernemen als u ongemak of symptomen ervaart;
 • het vinden van een ziekenhuis, EHBO-post of arts op uw bestemming.

Meer: Met een gerust hart op reis

Beveiliging op vliegvelden

Toon uw identificatiekaart en laat het beveiligingspersoneel weten dat u een ICD heeft voordat u door een detectiepoort op een vliegveld loopt. Loop vervolgens in een normaal tempo door de poort en ga weg bij het detectiesysteem als u zich duizelig voelt of hartkloppingen heeft.

De beveiligingssystemen op vliegvelden zijn metaaldetectoren. Het alarm kan dus afgaan als de metalen behuizing van uw ICD gedetecteerd wordt. Wanneer een handdetector wordt gebruikt, verzoek het beveiligingspersoneel dan om deze niet in de buurt van uw ICD te houden.

Meer: Elektromagnetische invloeden

Bij de arts en tandarts

Vermeld voordat u een medische procedure ondergaat altijd aan de arts, tandarts of tandtechnicus dat u een ICD heeft. Mogelijk dient er eerst overleg met uw cardioloog plaats te vinden voordat een procedure mag worden uitgevoerd.

Bij sommige ingrepen kan de werking van uw ICD negatief beïnvloed worden. In dergelijke gevallen moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om het effect op u of uw ICD te voorkomen of te minimaliseren.

Meer: Medische en tandheelkundige ingrepen

Waarschuwingen met betrekking tot medische procedures

Personen met metalen implantaten zoals een ICD en bijbehorende geleidingsdraden mogen de volgende medische behandelingen niet ondergaan:

 • microgolf-ablatie met behulp van een katheter
 • diathermiebehandeling (hoge frequentie, korte golf of microgolf)
 • MRI (magnetic resonance imaging)- of MRA (magnetic resonance angiography)-scan*
 • transurethrale naaldablatie (TUNA)

* Patiënten met SureScan®-ICD's kunnen onder bepaalde voorwaarden een MRA- of MRI-scan ondergaan.

Meer: Medische en tandheelkundige ingrepen

Voorzorgsmaatregelen voor medische procedures

Sommige medische procedures kunnen veilig worden uitgevoerd als uw arts bepaalde voorzorgsmaatregelen treft om mogelijke storingen of problemen met de werking van de ICD te voorkomen. Dit betreft onder andere:

 • computertomografie (CT- of CAT-scan)
 • diagnostische ultrasone golven
 • elektrochirurgie
 • elektrolyse
 • externe defibrillatie en facultatieve cardioversie
 • krachtige stralingstherapie
 • hyperbare zuurstoftherapie (HBOT)
 • lithotripsie
 • radiofrequente ablatie
 • therapeutische ultrasone golven
 • transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS)
 • zendfrequentie voor digitaal hoortoestel

Meer: Medische en tandheelkundige ingrepen

Toegestane medische procedures

Er zijn veel medische procedures die geen effect hebben op uw ICD. De apparatuur die voor de ingreep gebruikt wordt, moet echter op de juiste wijze gebruikt worden. Ook moet de apparatuur goed onderhouden worden.

 • Bij de tandarts mogen boren en ultrasone sondes om de tanden te reinigen worden gebruikt. Röntgenfoto's van de tanden vormen ook geen probleem.
 • Ook diagnostische röntgenfoto's, zoals röntgenfoto's van de borst en mammogrammen, mogen gemaakt worden.

Bespreek met uw arts of de mogelijke risico's van de medische behandeling opwegen tegen de voordelen ervan.

Meer: Medische en tandheelkundige ingrepen

Elektromagnetische invloeden

Hartimplantaten van Medtronic zijn voorzien van een ingebouwde beveiliging. Het merendeel van de voorwerpen en apparaten die u gebruikt of waarmee u in contact komt, heeft dus geen invloed op de normale werking van uw ICD.

Apparatuur die elektriciteit genereert of gebruikt, of draadloze signalen uitzendt – zoals een draagbare generator, boormachine of mobiele telefoon – creëren echter een elektromagnetisch energieveld. Sommige van deze energievelden kunnen de normale werking van uw ICD tijdelijk beïnvloeden.

Raadpleeg uw arts, lees de patiëntenbrochure die u in het ziekenhuis heeft gekregen, download de ICD app of lees de richtlijnen wat betreft elektromagnetische storingsbronnen, als u specifieke vragen heeft over elektromagnetische invloeden.

Meer: Elektromagnetische invloeden

Praatgroepen

Sommige mensen vinden het prettig om deel te nemen aan een praatgroep. Er zijn veel praatgroepen die u kunnen helpen bij de overgang naar een leven met een ICD.

In uw ziekenhuis, bij gezondheidsorganisaties, in buurthuizen en op internet kunt u informatie vinden over praatgroepen voor patiënten en hun verzorgers.

Heeft u nog meer vragen over ICD's?

Download de ICD app.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.