Echtpaar op de fiets

Vragen en antwoorden – Leven met een ICD

Tachycardie (snelle hartslag) en plotselinge hartstilstand

Wat kan ik verwachten tijdens de ingreep als bij mij een ICD wordt geïmplanteerd?

De ingreep waarbij een ICD wordt geïmplanteerd, wordt meestal onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Vóór de procedure krijgt u waarschijnlijk medicatie toegediend waardoor u slaperig en rustig wordt. Voor het inbrengen van de ICD is geen openhartoperatie nodig, maar dit gebeurt via een kleine snee in de bovenborst. De meeste mensen gaan binnen 24 uur weer naar huis.

Uw arts zal u meer gedetailleerde informatie geven. De meeste mensen kunnen hun dagelijkse activiteiten vrij kort na de ingreep weer oppakken.

Meer over wat u kunt verwachten bij de ingreep

Naar boven


Kan ik een MRI-scan ondergaan?

Op dit moment kunnen veel ICD's niet veilig worden gebruikt in een MRI-omgeving, omdat de MRI-straling de instellingen van het implantaat kan wijzigen, de normale werking tijdelijk kan beïnvloeden of het hartimplantaat mogelijk kan beschadigen.

Medtronic levert echter ICD-systemen (bijvoorbeeld de Evera MRI en Visia AF) die onder bepaalde voorwaarden wel veilig zijn tijdens een MRI-scan. Deze ICD's bevatten de SureScan®-technologie. Dit betekent dat de implantaten geschikt zijn voor gebruik in een MRI-omgeving (zowel 1,5 als 3 tesla MRI-scanners) en hiervoor zijn goedgekeurd. Vóór uw MRI-scan wordt de specifieke 'SureScan-modus' geactiveerd met behulp van het programmeerapparaat. Na de scan wordt uw implantaat weer teruggeprogrammeerd naar de eerdere instellingen.

Neem contact op met uw arts als u wilt weten welke MRI-mogelijkheden er zijn met uw ICD, en of u mogelijk in de toekomst een MRI-scan mag ondergaan.

Meer over MRI en uw hartimplantaat

Naar boven


Wat gebeurt er als ik een schok krijg?

Het krijgen van een schok door een ICD kan bij veel mensen ongerustheid oproepen. Een schok die wordt afgegeven door de geïmplanteerde defibrillator kan op een onverwacht moment komen.

Na een schok kunt u zich prima voelen, maar u kunt zich ook duizelig, ziek of gedesoriënteerd voelen. Het is belangrijk hier met uw arts over te praten en een plan klaar te hebben waarin precies staat wat u moet doen nadat u een schok heeft gekregen. Uw arts zal u mogelijk willen onderzoeken en een afspraak willen maken nadat u een schok heeft gehad.

Naar boven


Zie ik er anders uit met de ICD?

Soms vragen mensen zich af of er iets te zien is op de plek waar de ICD is geïmplanteerd. Over het algemeen is er een verdikking te zien op die plek.

Naar boven


Moet ik mijn leefstijl aanpassen?

Met uw hartimplantaat kunt u over het algemeen uw dagelijkse bezigheden gewoon uitvoeren. Uw arts kan u vertellen welke activiteiten u mogelijk moet vermijden.

Dit zijn met name activiteiten waarbij een bewustzijnsverlies van een paar seconden gevaar kan opleveren voor uzelf of anderen. Denk hierbij o.a. aan autorijden of varen. Meer informatie hierover vindt u op de ICD App

Veel mensen met een ICD pakken hun normale dagelijkse activiteiten echter weer op nadat ze volledig hersteld zijn van de ingreep.

Naar boven


Europees identificatiekaartje van National Cardiovascular Data Registry

Waar krijg ik een patiëntenpasje?

Patiënten ontvangen in het ziekenhuis waar de implantatie heeft plaatsgevonden een patiëntenpasje van de NCDR (National Cardiovascular Data Registry) met daarop de gegevens en het unieke serienummer van de ontvangen ICD. Bij verlies van het pasje kan deze opnieuw worden aangevraagd bij het ziekenhuis. Passen waarvan de gegevens niet meer actueel zijn, kunnen door de patiënt of het ziekenhuis vernietigd worden.

Naar boven


Welke nazorg kan ik verwachten nadat bij mij een ICD is geïmplanteerd?

Na de implantatie spreekt de arts met u een schema voor de vervolgafspraken af. De eerste ICD-controle vindt meestal vier tot zes weken na de implantatie plaats. Daarna zult u elke drie tot zes maanden bij uw arts op controle gaan.

Met behulp van een speciaal programmeerapparaat kan uw arts uw ICD uitlezen en controleren of deze nog naar behoren functioneert. Deze periodieke controles en monitoring helpen ervoor te zorgen dat de instellingen van uw ICD optimaal blijven voor uw specifieke aandoening. Tijdens deze periodieke controles kan uw arts het volgende doen:

  1. gegevens van hartritmestoornissen bekijken en beoordelen die mogelijk zijn opgetreden sinds uw vorige controle;
  2. controleren of uw ICD juist is ingesteld voor uw behoeften en de instellingen eventueel aanpassen, indien dit nodig is;
  3. de status van de batterij van uw ICD controleren;
  4. uw medische aandoening evalueren;
  5. vragen beantwoorden die u mogelijk heeft.

Uw arts bepaalt hoe vaak u moet terugkomen voor een vervolgafspraak.

Mogelijk komt u na verloop van tijd in aanmerking voor controle van uw ICD op afstand met behulp van een app op uw smartphone of tablet, of met behulp van andere mogelijkheden via het CareLink-netwerk van Medtronic. Neem contact op met uw arts als u hiervoor in aanmerking wilt komen.

Naar boven


Wat moet ik doen als de ICD een pieptoon laat horen?

Afhankelijk van welk type ICD er bij u is geïmplanteerd en hoe deze is ingesteld, kan uw ICD een pieptoon laten horen (een waarschuwingssignaal). Als uw ICD een pieptoon afgeeft, neem dan direct contact op met uw arts voor verdere instructies. Uw arts heeft de ICD geprogrammeerd op het afgeven van een waarschuwingssignaal bij bepaalde afwijkende omstandigheden en ook op welk moment van de dag het signaal zal klinken.

Naar boven

Moet ik mijn tandarts of arts vertellen dat ik een medisch hartimplantaat heb?

Wanneer u een afspraak heeft met uw tandarts, een tandtechnicus of arts die niets met uw ICD te maken heeft, is het belangrijk dat u hem/haar vertelt dat u een ICD heeft. Zij moeten wellicht uw cardioloog of elektrofysioloog raadplegen voordat een medische procedure wordt uitgevoerd. Hoewel de meeste behandelingen door een arts of tandarts waarschijnlijk geen invloed hebben op de werking van uw ICD, moeten er soms voorzorgsmaatregelen worden getroffen om eventuele storingen te voorkomen of te minimaliseren.

Meer: Voorzorgsmaatregelen bij medische en tandheelkundige procedures

Naar boven

Kan ik door antidiefstalpoortjes of beveiligingssystemen op luchthavens?

Antidiefstalpoortjes die worden gebruikt in winkels of bibliotheken, werken volgens het principe dat ze elektromagnetische velden genereren die een alarm afgeven wanneer magnetische strips die op de producten bevestigd zijn, worden waargenomen.

Normaal gesproken zullen deze systemen de werking van uw ICD niet verstoren (alleen in zeer uitzonderlijke gevallen), maar als voorzorg is het aan te raden niet in de buurt van dergelijke detectiesystemen te blijven staan of er tegenaan te leunen. Loop er in een normaal tempo doorheen. Als u in de buurt van een elektronisch antidiefstalsysteem of toegangscontrolesysteem bent en last krijgt van symptomen, moet u zo snel mogelijk weggaan bij het systeem. Als u bij het systeem vandaan bent gegaan, hervat de ICD zijn normale werking weer.

Meer: Metaaldetectoren en beveiligingssystemen

Naar boven


Kan ik reizen met mijn ICD? Waar moet ik op letten?

De meeste mensen met een implanteerbare defibrillator kunnen gewoon reizen, tenzij ze door hun onderliggende medische aandoening of andere niet-gerelateerde aandoeningen beperkt worden.

Meer: Met een gerust gevoel op reis: ziekenhuizen waar u terecht kunt

Naar boven

Hebben magneten invloed op de werking van mijn ICD?

Producten met elektrische en magnetische onderdelen genereren een "elektromagnetisch" energieveld. Hoewel de meeste elektromagnetische velden in de thuissituatie zelden de werking van een ICD zullen beïnvloeden, wordt aanbevolen dat u producten of hulpmiddelen die magneten bevatten ten minste 15 centimeter bij uw ICD vandaan houdt.

Meer: Elektromagnetische storingsbronnen

Naar boven


Kan ik een kettingzaag, bladblazer of lasapparaat gebruiken?

In tegenstelling tot de meeste andere elektrische huishoud- of hobbyapparatuur zijn lasapparaten, bladblazers en kettingzagen gereedschappen die de normale werking van een hartimplantaat tijdelijk kunnen beïnvloeden.

Meer: Lasapparten, bladblazers en kettingzagen

Naar boven


Kan ik thuis elektrisch gereedschap of apparatuur met magneten gebruiken?

Huishoudelijke en hobbyapparatuur met motoren of magneten produceren elektromagnetische velden. Pacemakers en implanteerbare defibrillatoren (ICD's) van Medtronic hebben ingebouwde beveiligingsfuncties die ze beschermen tegen veel soorten elektromagnetische velden.

Sommige huishoudelijke en hobbyapparatuur met motoren of magneten kunnen echter toch de werking van hartimplantaten beïnvloeden.

Meer: Huishoudelijke en hobbyapparatuur

Naar boven


Waar kan ik aanvullende informatiebronnen vinden?

Er zijn veel informatiebronnen beschikbaar voor mensen met een hartaandoening. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of bepaalde symptomen ervaart, neem dan contact op met uw arts of professioneel zorgverlener.

Meer: Productondersteuning
Meer: Aanvullende informatiebronnen over mogelijke storingsbronnen

Heeft u nog meer vragen? U kunt veel antwoorden vinden op de ICD App of in de patiëntenbrochure.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.