Honkbal spelen

Voordelen en risico's – Maxillaris antrostomie

Neusbijholteontsteking (sinusitis)

Vraag uw arts om meer informatie over de voordelen en risico's van deze operatie. Vraag ook naar zijn of haar ervaring met betrekking tot het uitvoeren van dit type operatie.

Voordelen

Het grootste voordeel van een maxillaris antrostomie is dat u waarschijnlijk veel vrijer zult kunnen ademen en minder bijholteontstekingen zult hebben. Net als andere ingrepen die via de neusgaten worden uitgevoerd met een endoscoop (dun buisje met een lampje aan het uiteinde) ‒ de zogenaamde FESS-ingrepen (FESS - functionele endoscopische bijholteoperaties) ‒ is deze ingreep minder ingrijpend (minimaal invasief) en kunt u doorgaans dezelfde dag weer naar huis. Bij FESS geldt over het algemeen een lager risico op infecties en is het hersnel sneller dan bij traditionele bijholteoperaties.

Risico's

Geen enkele operatie is 100% veilig, omdat er altijd risico's verbonden zijn aan de narcose en er een kans op infecties bestaat. Er zijn ook andere risico's verbonden aan deze ingreep, hoewel ze slechts zelden voorkomen. Het betreft hier letsel aan het oog, letsel aan uw traanbuisjes, overmatige traanproductie en neusbloedingen.

Patiënten met meerdere gezondheidsproblemen lopen mogelijk een hoger risico. Vraag uw arts naar mogelijke complicaties van de ingreep.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.