Honkbal spelen

Leven met een shunt voor NPH

Normale druk hydrocephalus (NPH)

Na de implantatie van een shunt ter behandeling van normale druk hydrocephalus (NPH) ‒ een bijzondere vorm van waterhoofd ‒ is een langdurige nazorg vereist. Het is belangrijk dat u regelmatig voor controle naar uw neurochirurg gaat, zodat hij/zij uw medische toestand kan bekijken en kan onderzoeken of er veranderingen zijn opgetreden.

Het belang van voortdurende controle

U moet regelmatig op controle komen; uw arts zal aangeven hoe vaak. Met behulp van fysiotherapie en ergotherapie herstelt u mogelijk sneller.

Resultaten van shunttherapie

De symptomen van normale druk hydrocephalus (zoals problemen met lopen, verminderde blaasfunctie en milde dementie) kunnen snel verbeteren. Soms kan het ook enkele weken tot maanden duren.

Sommige mensen merken hele grote verbeteringen, terwijl anderen slechts kleine verbeteringen of helemaal geen verbeteringen ervaren. De verminderde cognitieve vermogens en vaardigheden zijn het moeilijkste te verbeteren.

Het succes van de behandeling van normale druk hydrocephalus varieert en neurochirurgen zijn het oneens over de factoren die tot een succesvol resultaat leiden. Bij patiënten die een verbetering ervaren, treedt dat meestal in de eerste paar weken op. Het is echter ook mogelijk dat u later op de behandeling reageert.

Emotionele steun

Het lichamelijke aspect van normale druk hydrocephalus is slechts één deel van de behandeling van deze aandoening. Ook de emotionele factoren waar u en uw gezin mee te maken krijgen, moeten overwogen worden. Praat met uw artsen over uw gevoelens en emoties, zodat zij u eventueel professionele hulp/begeleiding kunnen bieden.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.