Honkbal spelen

Voordelen en risico's – Shunttherapie

Normale druk hydrocephalus (NPH)

Hoewel er momenteel geen genezing voor normale druk hydrocephalus (NPH) ‒ een bijzondere vorm van waterhoofd ‒  bestaat, kan een shunt helpen enkele symptomen van de aandoening te verlichten.

Voordelen

Een shunt voert hersenvocht af van het centrale zenuwstelsel naar een ander deel van het lichaam. Hierdoor krijgen de vergrote hersenholtes (ventrikels) een normalere omvang en worden de symptomen van normale druk hydrocephalus verlicht. Een verbetering van loopproblemen komt het meest voor; een verbetering van symptomen van dementie komt echter minder vaak voor.

De chirurgische ingreep waarbij een shunt wordt ingebracht, duurt meestal korter dan een uur.

Een shunt is ontworpen om:

  • de hoeveelheid hersenvocht, de stroomrichting en de druk van het hersenvocht dat uit de hersenkamers (ventrikels) of de holte in de onderrug (lumbale holte) vloeit, te reguleren;
  • het voor artsen makkelijker te maken om monsters van hersenvocht af te nemen (via een klep met een reservoir).

Risico's

In tegenstelling tot de meeste chirurgische procedures ‒ waarbij de risico's het grootst zijn tijdens de ingreep zelf ‒ treden de meest voorkomende problemen met een geïmplanteerde shunt meestal op een later tijdstip op.

De meest voorkomende complicaties bij het gebruik van een shunt voor normale druk hydrocephalus zijn infectie en een bloeding tussen de hersenvliezen (subduraal hematoom) doordat er te veel hersenvocht wordt afgevoerd (overdrainage).

Infectie

Infectie vormt bij alle chirurgische ingrepen een risico, met name wanneer een vreemd voorwerp, zoals bijvoorbeeld een shunt, geïmplanteerd wordt. Wanneer een infectie niet behandeld wordt, kan de wond openbarsten of kan een infectie van het hele lichaam met rillingen en hoge koorts ontstaan.

Wanneer er sprake is van een infectie moet de shunt meestal verwijderd worden. In sommige gevallen kan de infectie behandeld worden met een intensieve antibioticakuur zonder de shunt te hoeven verwijderen.

Mogelijke symptomen van een infectie zijn ongebruikelijke roodheid of zwelling van de wonden, of roodheid en zwelling van het hele gebied waar de shunt zich bevindt.

Bloeding tussen de hersenvliezen (subduraal hematoom)

Een hematoom dat verband houdt met een shunt, kan optreden als gevolg van een val, zelfs als er geen duidelijke verwondingen zijn.

De symptomen van een subduraal hematoom variëren, maar zijn onder andere:

  • hoofdpijn
  • verlamming
  • coma

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.