Arts en patiënt bespreken de aandoening van de patiënt

Behandelings-opties

Schildklieraandoeningen

Veel schildklierproblemen kunnen zonder operatie worden behandeld. De behandeling die uw arts kiest, hangt af van uw aandoening. De meest gebruikelijke medische behandelingen en operaties worden hier beschreven.

Medicijnen of radioactief jodium

Een overactieve schildklier (hyperthyroïdisme) kan worden behandeld met medicijnen die de productie van schildklierhormonen afremmen. Om de productie van schildklierhormonen te verminderen, wordt radioactief jodium of een schildklierremmer gebruikt. Deze beide behandelingen kunnen echter leiden tot een te langzaam werkende schildklier, wat dan ook behandeld moet worden.

Een te langzaam werkende schildklier (hypothyroïdisme) wordt behandeld door het vervangen van het hormoon waarvan niet voldoende geproduceerd wordt. Het medicijn dat hiervoor wordt gebruikt, kan ook worden gebruikt voor de behandeling van schildklierkanker of andere schildklieraandoeningen.

Operatie

Soms is het noodzakelijk een operatie uit te voeren om (een deel van) de schildklier te verwijderen. Bijvoorbeeld:

  • als u een groot struma of grote knobbel (gezwel op de schildklier) heeft die op uw luchtpijp drukt of door de grootte andere symptomen veroorzaakt;
  • als u geen schildkliermedicatie verdraagt (bijv. als u ernstige bijwerkingen ervaart);
  • als u geen behandeling met radioactief jodium kunt of wilt ondergaan;
  • als u kwaadaardige schildklierknobbels heeft, als kanker niet kan worden uitgesloten of als de knobbel ondanks de medische behandeling blijft groeien.

Er bestaan verschillende soorten schildklieroperaties, bijvoorbeeld:

  • biopsie of lumpectomie – als slechts een klein deel van de schildklier wordt verwijderd;
  • lobectomie – als slechts de helft van de schildklier wordt verwijderd;
  • subtotale thyroïdectomie – als na de operatie aan beide zijden slechts een klein deel van het schildklierweefsel overblijft;
  • bijna-totale thyroïdectomie – als na de operatie aan één zijde slechts ongeveer een gram schildklierweefsel overblijft;
  • totale thyroïdectomie – als al het schildklierweefsel wordt verwijderd.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.