Arts en patiënt bespreken de aandoening van de patiënt

Schildklier-operatie

Schildklieraandoeningen

Voor veel schildklieraandoeningen is een operatie de beste behandeling. Er bestaan verschillende soorten schildklieroperaties. Uw chirurg bespreekt met u welk type operatie het meest geschikt is voor u.

Wat is een schildklieroperatie?

Traditionele operatie

Een schildklieroperatie wordt meestal uitgevoerd via een incisie (snee) van 2-8 cm in de huid van het onderste deel van de hals. De operatie wordt onder algehele narcose uitgevoerd en de chirurg verwijdert (een deel van) de schildklier. De incisie wordt meestal in de huidplooi in de hals gemaakt, zodat deze niet zo opvalt.

Meer: Traditionele schildklieroperatie

Minder-ingrijpende operatie

Er zijn nu alternatieven voor een traditionele operatie die geschikt zijn voor bepaalde schildklieraandoeningen. Bij een minder-ingrijpende (minimaal-invasieve) operatie voert de chirurg de operatie uit via één of twee zeer kleine incisies. In tegenstelling tot de bovengenoemde traditionele methode blijft er bij de minimaal-invasieve benadering slechts een klein litteken achter.

Meer: Minder-ingrijpende schildklieroperatie

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.