Arts en patiënt bespreken toestand van de patiënt

Minder-ingrijpende schildklier-operatie

Schildklieraandoeningen

In sommige gevallen kan uw chirurg een minder-ingrijpende (minimaal-invasieve) techniek gebruiken om een operatie aan de schildklier uit te voeren. Deze operatie wordt uitgevoerd via een heel kleine incisie die op enige afstand van de klier kan worden gemaakt, bijvoorbeeld onder de oksel of in de borst. De chirurg kan tijdens de operatie worden geholpen door het gebruik van een endoscoop. De chirurg bespreekt met u welke opties voor u beschikbaar zijn. Dit is afhankelijk van uw behoeften, de ervaring van de chirurg en de apparatuur die in het ziekenhuis beschikbaar is. Niet iedereen komt in aanmerking voor een minimaal-invasieve benadering.

Wat is het?

 • Minimaal-invasieve videogestuurde thyroïdectomie (MIVAT) is een verfijning van de endoscopische operatie waarbij zowel endoscopen als videoscopen worden gebruikt.
 • Bij een endoscopisch gestuurde operatie wordt een kleine, vergrotende camera in de hals of onder de arm ingebracht. De incisie is slechts 1,5 tot 3 cm lang. Er kan koolstofdioxidegas in de hals gepompt worden, zodat het makkelijker is om de klier te zien en deze te opereren. Er wordt vervolgens een tweede kleine incisie gemaakt. Via die tweede incisie wordt een dun buisje met een scalpelachtige rand ingebracht. Dit buisje is het chirurgische gereedschap waarmee de schildklier verwijderd wordt.
 • Robot-geassisteerde endoscopie is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van schildklieroperaties. Met robots krijgen chirurgen een driedimensionale, vergrote weergave van het operatiegebied. Er kunnen ook zeer nauwkeurige bewegingen worden gemaakt. De grote bewegingen van de handen van de chirurg worden door het robotsysteem vertaald naar heel kleine bewegingen van de chirurgische instrumenten.

De bloedtoevoer naar de klier wordt afgesloten (afgebonden), ongeacht welke chirurgische methode wordt gebruikt. Vervolgens scheidt de chirurg de trachea (luchtpijp) van de schildklier, waarna de klier geheel of gedeeltelijk verwijderd wordt.

NIM®-zenuwintegriteitsmonitor

NIM®-zenuwintegriteitsmonitor

Tijdens de operatie identificeert en let de chirurg goed op de zenuwen die naar het strottenhoofd lopen en vlak achter de schildklier liggen, om beschadigingen eraan te voorkomen. Het beschadigen van deze zenuwen kan het vermogen tot spreken, slikken of ademen ernstig aantasten. Het gebruik van een zenuwintegriteitsmonitor (Nerve Integrity Monitoring- of NIM®-systeem) van Medtronic kan de chirurg helpen bij het identificeren van deze zenuwen, het bewaken ervan en het bevestigen dat ze tijdens de operatie niet beschadigd zijn geraakt.

De chirurg zal ook de vier kleine bijschildklieren, die naast de schildklier liggen, zorgvuldig identificeren en beschermen. Deze vier zeer kleine klieren produceren het hormoon parathormoon, dat de calciumconcentraties in het bloed reguleert.

Voordelen en risico's

Het grootste voordeel van een schildklieroperatie is dat het enkele of al uw eventuele symptomen zou moeten verlichten.

De grootste voordelen van een minimaal-invasieve benadering zijn: minder pijn na de operatie, het herstel verloopt sneller en het resulterende litteken is veel kleiner dan bij de traditionele benadering.

Vraag uw arts om een uitgebreide uitleg van de voordelen en risico's van de procedure. Vraag ook naar zijn of haar ervaring met betrekking tot het uitvoeren van dit type operatie. Net als bij alle operaties kunnen er tijdens of na de schildklieroperatie complicaties optreden.1

Vervanging van schildklierhormonen: Als er een groot deel van uw schildklier verwijderd wordt, krijgt u na de operatie waarschijnlijk een behandeling ter vervanging van de schildklierhormonen.

Hypoparathyroïdisme: De bijschildklieren, die zich zeer dicht bij de schildklier bevinden, reguleren de calciumconcentraties in uw lichaam. Als de bijschildklieren tijdens de operatie beschadigd raken, kan dit ertoe leiden dat ze tijdelijk of (in zeldzame gevallen) permanent niet meer functioneren. Dit heeft een lagere calciumconcentratie (hypocalciëmie) tot gevolg. Bij ongeveer 7% van de mensen treedt tijdelijke hypoparathyroïdisme op. De symptomen van hypoparathyroïdisme treden meestal in de eerste dagen na de operatie op en houden ongeveer een week aan. Enkele voorbeelden zijn:

 • doof en tintelend gevoel rond de lippen, in de handen en in de voetzolen
 • kriebelend gevoel in de huid
 • spierkrampen en -spasmen
 • ernstige hoofdpijn
 • angstgevoelens
 • depressie

Deze symptomen worden behandeld met calciumtabletten.

Beschadiging van de nervus laryngeus: De zenuwen die uw stem aansturen (nervi laryngei), lopen heel dicht naast de schildklier. Het risico bestaat dat ze tijdens de operatie beschadigd raken. Dit gebeurt bij ongeveer 1 op de 250 schildklieroperaties.2 Deze beschadiging is waarschijnlijk tijdelijk en kan de stem doen veranderen, bijvoorbeeld:

 • problemen om duidelijk hoorbaar te spreken
 • hese stem
 • stemvermoeidheid
 • verminderd stembereik

Permanente veranderingen komen normaal gesproken zelden voor en de stem wordt binnen enkele weken weer normaal. Om het risico op zenuwbeschadiging tijdens operaties te helpen verminderen, heeft Medtronic de zenuwintegriteitsmonitor (Nerve Integrity Monitoring- of NIM®-systeem) ontwikkeld. Tijdens minimaal-invasieve of traditionele schildklieroperaties kunnen chirurgen het NIM-systeem gebruiken om zenuwen die mogelijk geraakt kunnen worden, te identificeren, de zenuwwerking te bewaken en te controleren of de zenuwen niet beschadigd zijn geraakt.

Als er een verandering in de zenuwwerking optreedt, geeft het NIM-systeem zichtbare en hoorbare alarmen af om de chirurg en het OK-personeel te waarschuwen. Door het gebruik van het NIM-systeem wordt het risico op zenuwbeschadiging tijdens de operatie verkleind en daarmee de patiëntveiligheid vergroot.

Algemene risico's van de operatie: Net als bij alle operaties kan er na de ingreep een bloeding optreden. Ook kunnen er complicaties optreden als gevolg van de narcose en bestaat de kans op een infectie. Vraag uw arts naar mogelijke complicaties van de ingreep.

Referenties

1

Perigli G. Clinical benefits of minimally invasive techniques in thyroid surgery. World J Surg. 2008-Jan;32(1):45-50.

2

Thomusch O, Sekulla C, Walls G,. Intraoperative neuromonitoring of surgery for benign goiter. Am J Surg. 2002 Jun;183(6):673-8.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.