Er wordt nu een video gestart - Man van middelbare leeftijd in een blauw shirt en vrouw in een wit shirt, die aan tafel zitten en naar een laptop kijken

HVAD-leercentrum Nog steeds aan uw zijde Want de zorg voor u als patiënt doet er nog steeds toe

Hulpbronnen en informatie voor u en uw verzorger

BELANGRIJKE UPDATE OVER ONS PRODUCT

Medtronic is per 3 juni 2021 gestopt met de distributie en verkoop van het HVAD™-systeem, oftewel ons steunhart. We hebben artsen verzocht te stoppen met de implantatie van het HVAD-systeem en over te stappen op een alternatief, commercieel verkrijgbaar steunhart (ook wel LVAD - Left Ventricular Assist Device genoemd) voor alle toekomstige mensen die een steunhart geïmplanteerd krijgen. Op dit moment raden we vervanging van het HVAD-systeem af voor patiënten bij wie dit steunhart al is geïmplanteerd, aangezien de risico's van de extra operatie in de meeste gevallen niet opwegen tegen het voordeel van een vervangende pomp. Als u vragen hierover heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met uw zorgverlener.

Medtronic heeft deze maatregel genomen omdat uit vergelijkende klinische waarnemingen steeds vaker blijkt dat het aantal ongewenste neurologische complicaties, waaronder beroerte en overlijden, bij het HVAD™-systeem hoger is dan bij andere commercieel verkrijgbare steunharten.

Daarnaast heeft Medtronic artsen eerder door middel van een dringende brief ervan op de hoogte gesteld dat de HVAD-pomp nadat deze is gestopt, mogelijk niet meer of slechts met vertraging opstart. Als de pomp niet meer opstart, kan dit mogelijk de hartaandoening van de patiënt verergeren en/of leiden tot een hartaanval, ziekenhuisopname of overlijden.

Vanwege deze bevindingen en de beschikbaarheid van alternatieve steunharten op de markt heeft Medtronic besloten te stoppen met de distributie en verkoop van het HVAD-systeem; dit geheel in lijn met onze toezegging om de veiligheid van de patiënt op de eerste plaats te zetten.

Medtronic doet al het mogelijke om elk risico voor uw gezondheid tot een minimum te beperken. Wij hebben eerder de onderstaande aanbevelingen naar uw steunhartbehandelteam gestuurd, en willen er zeker van zijn dat u ook over deze informatie beschikt:

 • Medtronic blijft productondersteuning bieden voor het HVAD-systeem en blijft zorgen voor de continue beschikbaarheid van randapparatuur, zoals batterijen, opladers en vervangende controllers voor uw HVAD-pomp.
 • Blijf regelmatig naar uw steunhartbehandelteam gaan voor controle, en volg het advies en de instructies van uw zorgverleners.
 • Koppel uw HVAD-pomp NOOIT tegelijkertijd los van de twee voedingsbronnen. Zorg dat u altijd een reservecontroller en volledig opgeladen reservebatterijen bij de hand heeft.
 • Houd uw bloeddruk binnen de door uw behandelteam aangegeven grenswaarden en neem uw bloedverdunners (antistollingsmiddelen) in volgens de richtlijnen van uw behandelend team, om het risico op een beroerte tot een minimum te beperken.
 • Stel uw steunhartbehandelteam onmiddellijk op de hoogte als zich een probleem voordoet met uw HVAD-pomp en/of de randapparatuur, waaronder (maar niet beperkt tot) schade aan de apparatuur, van welke aard dan ook, alarmen met middelhoge of hoge prioriteit, of alarmmeldingen die te snel weer verdwijnen om vast te stellen wat de melding was.

Medtronic blijft zich inzetten om patiënten die met een HVAD-systeem leven, en de mensen die bij hun verzorging betrokken zijn, te ondersteunen door middelen te blijven verstrekken die bedoeld zijn om hen te helpen en bij te staan. MEDTRONIC STAAT NOG STEEDS AAN UW ZIJDE.

HOE MEER U WEET, HOE BETER.

Hoe meer u weet over uw steunhart (LVAD) en het hele HVAD-systeem, hoe beter u de pomp voor uw hart begrijpt. Belangrijke en nuttige informatie voor u en uw verzorger vindt u hieronder.

 

Over het HVAD-systeem

Het HVAD-systeem van Medtronic is een steunhart (ook wel LVAD - Left Ventricular Assist Device genoemd). Het HVAD-systeem is een mechanische hartpomp die het hart helpt om meer bloed door het lichaam te pompen. Wanneer de natuurlijke pompfunctie van het hart niet voldoende is, kan een steunhart worden ingebracht om de hoeveelheid bloed die naar het lichaam gaat, te vergroten.

Afbeelding van een mensenhart met een geïmplanteerde HVAD-pomp van Medtronic, waarop de locatie en het formaat van de pomp te zien zijn.

Werking van het steunhart

 1. Het steunhart wordt in de linkerhartkamer van uw hart ingebracht.
 2. Een aandrijfkabel stuurt stroom naar de pomp en de informatie van de controller naar de pomp en weer terug. Een deel van de aandrijfkabel komt door een klein gaatje in de huid naar buiten.
 3. De draagbare controller bewaakt de pompfunctie van het steunhart, en stuurt daarbij informatie terug om u te informeren over de werking van het systeem. Batterijen of een op de controller aangesloten netsnoer zijn verbonden met de controller en voorzien het steunhart continu van stroom.
  Let op: De aandrijfkabel moet altijd met de controller verbonden zijn, en de controller moet weer op twee voedingsbronnen zijn aangesloten.
 4. Voor deze externe componenten is er een heupgordel met draagtasjes, zodat u zich vrij kunt bewegen als u niet aan de netstroom gekoppeld hoeft te zijn.
Afbeelding van een menselijk bovenlichaam waarop de onderdelen van de HVAD-pomp van Medtronic en een hart te zien zijn, genummerd van één tot en met vier

OMGAAN MET UW STEUNHART

Het is belangrijk dat u op de juiste manier omgaat met uw steunhart. Dit houdt ook in dat u de parameters van uw HVAD-pomp, actieve alarmen en de status van de (rand)apparatuur in de gaten houdt.

Ook is het essentieel dat u met uw behandelteam bespreekt hoe u uw vitale waardes kunt bewaken, zoals uw dagelijkse gewicht, bloeddruk, bloedstollingswaarden (INR), en veranderingen in de toestand van de plek waar de aandrijfkabel door de huid naar buiten komt. Door uw bloeddruk in de gaten te houden, kunt u het risico op een beroerte verkleinen. Het is daarom van belang dat u de instructies van uw behandelend arts opvolgt over hoe u op de juiste manier uw bloeddruk controleert. Uw arts vertelt u ook hoe hoog uw bloeddrukwaardes zouden moeten zijn en wat u moet doen als uw bloeddruk te hoog of te laag is.

Medtronic heeft een dagboek voor patiënten met het HVAD-systeem ontwikkeld om u te helpen met het bijhouden van uw vitale waardes. Het is belangrijk dat u de instructies van uw behandelend team opvolgt voor het invullen van dit dagboek, en u weet wanneer u veranderingen in uw vitale waardes, in de pompparameters en op de plek waar de aandrijfkabel naar buiten komt, moet melden aan uw behandelend arts.

Afbeelding van een arm waarop de juiste plaatsing van een manchet en de doppler voor een bloeddrukmeting wordt getoond
pdf Snelgids voor alarmen van HVAD™-controller (.pdf)

Download deze patiëntenbrochure om snel te kunnen zien wat de mogelijke alarmmeldingen van de HVAD-controller aangeven en u en uw naasten de juiste actie kunnen ondernemen.

133KB

ondersteuningsprogramma voor patiënten en hun verzorgers

Lees meer

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.