WERELDWIJDE TOEGANG VERGROTEN, GEZONDHEIDSKLOOF VERKLEINEN

Wereldwijde toegang

Bij Medtronic geloven we dat de geschiedenis van de geneeskunde een continue zoektocht was en zal blijven. Een zoektocht die ertoe moet leiden dat mensen de levensreddende of levensverbeterende behandelingen krijgen die ze nodig hebben om terug te keren naar een volwaardig leven. We realiseren ons ook dat toegang tot een goede gezondheidszorg een fundamenteel recht is voor alle mensen in de wereld.

400 mensen over de wereld

 

Er zijn minimaal 400 miljoen mensen over de wereld die nog steeds geen toegang hebben tot zorg.1

Drie doelstellingen vormen de basis voor alle gezondheidszorgsystemen over de hele wereld: het verbeteren van de patiëntresultaten, uitbreiding van de toegang tot zorg en het optimaliseren van de kosten en efficiëntie.

Wij zijn wereldwijd actief in gezondheidssystemen die grote uitdagingen ondervinden, zowel klinische als economische. Als deze problemen niet kunnen worden overwonnen, worden groei en ontwikkeling wereldwijd bedreigd. Miljoenen mensen in de wereld zullen dan onbehandeld blijven, zelfs als ze een ziekte hebben die gemakkelijk te behandelen is. Wij geloven dat we iets moeten veranderen om uit de huidige crisis van de gezondheidszorgsystemen te komen. Voor de toekomst van de gezondheidszorg hebben we nieuwe benaderingen en nieuwe vormen van innovatie nodig.

We hebben veel bereikt. Vandaag de dag hebben jaarlijks meer dan 75 miljoen mensen baat bij onze technologieën. Dit komt neer op twee personen per seconde. Toch zijn er minimaal 400 miljoen mensen over de wereld die nog steeds geen toegang hebben tot zorg.1

Dat is de reden waarom wij onze ruim 90.000 werknemers in meer dan 150 landen in staat stellen te werken met gezondheidszorgsystemen over de hele wereld. Onze mensen delen technologieën, diensten, middelen en expertise. Zo helpen zij belemmeringen weg te halen voor betaalbare behandeling van chronische ziektes. In ontwikkelde markten werken we met overheden en aanbieders van zorg. In de opkomende markten helpen wij bij de ontwikkeling van infrastructuur, voorlichting en onderwijs over behandeling en capaciteitsbeheer.

Healthy Heart for All (een gezond hart voor iedereen)

 

Het 'Healthy Heart for All'-programma in cijfers: 120 vestigingen, 22 steden, 1200 artsen, 147.000 gescreende patiënten, 14.000 behandelde patiënten

BOUWEN VAN INFRASTRUCTUUR VOOR ZORG IN OPKOMENDE MARKTEN

Opkomende markten worden geconfronteerd met belemmeringen in hun zoektocht naar het realiseren van gezondheidssystemen die duurzaam, hoogwaardig en kosteneffectief zijn. Toegang tot zorg wordt meestal beïnvloed door de locatie en de afstand tot hoogkwalitatieve zorginstellingen, een gebrek aan goed opgeleide specialisten en zorgverleners, en een gebrek aan infrastructuur of faciliteiten.

Medtronic is zich bewust van deze dynamiek in de opkomende markten. Daarom richt Medtronic zich op de ontwikkeling van marktmodellen en partnerschappen die topcentra kunnen voortbrengen. Topcentra die beschikken over gespecialiseerde taken en procedures om de kwaliteitsresultaten te vergroten, deskundigheid van artsen te ontwikkelen en uitgaven en kosten te optimaliseren.

Het 'Healthy Heart for All'-programma van Medtronic is een recent en succesvol voorbeeld van hoe wij onze opkomende zorgmarkten benaderen. Het programma werkt continu aan het evalueren en verbeteren van de gehele zorgroute van de hartpatiënt. Het programma lost kwesties op die te maken hebben met het bewustzijn en de screening van de patiënt. Het programma draagt ook bij aan verwijzingsrelaties tussen huisartsen en specialisten. Het biedt ook counseling en financieringsmogelijkheden zodat patiënten toegang krijgen tot behandelopties. Het programma loopt in meer dan 120 vestigingen in meer dan 22 steden in India. Tot op vandaag zijn er meer dan 1200 artsen opgeleid, 147.000 patiënten gescreend en zijn er meer dan 14.000 van deze patiënten behandeld.

63 miljoen

 

Alleen al in India hebben naar schatting 63 miljoen mensen een gehoorbeschadiging.2

India heeft ook gediend als de bakermat van ons Shruti-programma. Alleen al in India hebben naar schatting 63 miljoen mensen een gehoorbeschadiging.2 Een van de oorzaken, middenoorontsteking, kan worden behandeld om de beschadiging te voorkomen, maar veel mensen hebben geen toegang tot de gezondheidszorg. Medtronic werkt samen met zowel lokale als internationale partners en creëerde een programma om het bewustzijn van dit probleem te vergroten, bood gratis screening aan de gemeenschap aan en zette een verwijzingsroute op voor patiënten die behandeling nodig hadden. Er zijn bijna 115.000 mensen door dit programma gescreend, en we hebben bij meer dan 43.000 mensen oorinfecties en/of een gehoorbeschadiging vastgesteld.

In Brazilië ‒ waar naar schatting $ 49 miljard uitgetrokken is als gevolg van vroegtijdige sterfgevallen in verband met hart- en vaatziektes, beroertes en diabetes in de laatste 10 jaar3 ‒ werken we samen met lokale overheidsfunctionarissen, vooraanstaande artsen, personeel van de spoedeisende hulp en ziekenhuissystemen om de juiste infrastructuur in te richten om optimale zorg te kunnen bieden aan patiënten die een hartaanval krijgen. In een programma met de naam LATIN (Latin America Telemedicine Infarct Network) werkt Medtronic samen met belangrijke betrokken partijen om lokale protocollen te ontwikkelen. Medtronic instrueert zowel cardiologen als spoedeisende hulp-artsen over de meest geschikte zorgroute voor STEMI-patiënten. Dit gebeurt voordat de patiënten aankomen in het ziekenhuis. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van technologieën op het gebied van telegeneeskunde. In combinatie met een grootschalig openbaar onderwijsinitiatief om de gemeenschap beter te informeren, heeft het LATIN-programma 1000 gezondheidszorg-professionals geschoold en was er een lager sterftecijfer onder STEMI-patiënten met 12 procent in slechts een jaar tijd. We zitten nu in het proces van het herhalen het programma in regio's waar soortgelijke zorgvragen aanwezig zijn, waaronder Colombia en Mexico.

SAMENWERKEN MET OVERHEDEN

Vorig jaar kondigde Medtronic een partnerschap aan met het National Institute of
Hospital Administration in China om manieren te onderzoeken om een beter systeem op te zetten voor mensen met type 1 diabetes. De samenwerking omvatte pilotlocaties in regionale ziekenhuizen in het hele land. Hier werden de beste manieren bestudeerd om de zorg en ondersteuning van mensen met diabetes te integreren tijdens alle stadia van de ziekte. Het doel is om deze lessen op nationaal niveau toe te passen. Zo kunnen complicaties bij deze patiëntenpopulatie verminderd worden. Vervolgens breiden we onze bevindingen uit naar andere regio's waar diabetes een grote stempel op de gezondheidszorg drukt.

CAPACITEIT BOUWEN DOOR HET OPLEIDEN VAN ARTSEN

Eén dienstverlening die zich uitstrekt over alle regio's en die noodzakelijk is om verbetering van de resultaten te verkrijgen, is het opleiden van artsen. Alleen al in de afgelopen vijf jaar hebben we duizenden artsen over de hele wereld opgeleid. Onlangs hebben we een training van één jaar aan artsen in Rusland afgerond. Er zijn 4.000 artsen opgeleid op het gebied van innovaties in de interventionele cardiologie tot aan benaderingen over hoe de patiëntresultaten verbeterd kunnen worden.

WERKNEMERS HEBBEN INVLOED OP DE TOTALE GEZONDHEID

Om soortgelijke ontwikkelingen in andere regio's te stimuleren, geven wij onze beste werknemers ook de kans om te werken met overheidsorganisaties en niet-overheidsorganisaties. Zo kunnen zij manieren vinden die de toegang verbeteren tot de lokale gezondheidszorg in gebieden met slechte zorgvoorzieningen. Dit programma, genaamd Global Innovation Fellows, heeft ons bijvoorbeeld beter doen begrijpen waarom bepaalde ziekenhuizen in Vietnam zulke lange wachtlijsten hebben en we hebben bijvoorbeeld diabetes in Zuid-Afrika onder de aandacht gebracht.

Deze programma's laten zien dat één bedrijf het niet in zijn eentje kan. Alleen door samen te werken met een verscheidenheid aan belanghebbenden ‒ Further, Together ‒ op veel verschillende manieren, kunnen we de toegang tot de zorg en de patiëntresultaten over de hele wereld verbeteren.

MEER INFORMATIE 

Referenties

1

World Health Organization. Tracking Universal Health Coverage. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/174536/1/9789241564977_eng.pdf. 2015. Ingezien op augustus 31, 2015.

2

Garg S, Chanda S, Malhotra S, Agarwal AK. Deafness: burden, prevention and control in India. Natl Med J India. 2009 Mar-Apr; 22(2): 79-81.

3

World Health Organization. The Impact of Chronic Disease in Brazil. Ingezien op augustus 31, 2015.