MiniMed™ 508- en MiniMed™ Paradigm™-insulinepompen AANDACHTSPUNTEN CYBERSECURITY

Juni 2019

Mogelijk cybersecurity-risico

De MiniMed™ Paradigm™- en MiniMed™ 508-insulinepompen zijn ontworpen om via een draadloze radiofrequentie (RF) te communiceren met andere apparaten zoals een bloedglucosemeter, afstandsbediening, glucosesensor-zenders en CareLink™ USB-apparaten.

Beveiligingsonderzoekers hebben mogelijke zwakke plekken in de cybersecurity van deze insulinepompen gevonden. Een onbevoegd persoon met specifieke technische kennis en apparatuur kan RF-signalen versturen naar een insulinepomp die dicht bij hem/haar in de buurt is, om zo de instellingen te wijzigen en de insulinetoediening te regelen. Dit kan leiden tot hypoglykemie (als extra insuline wordt toegediend) of hyperglykemie en diabetische ketoacidose (als niet genoeg insuline wordt toegediend).

BELANGRIJKE OPMERKING: We hebben geen enkele melding ontvangen over onbevoegde personen die instellingen wijzigen of insulinetoediening regelen.

VEREISTE ACTIES

Voor uw veiligheid raden wij u aan de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:

 • Houd uw insulinepomp en de apparaten die op uw pomp zijn aangesloten altijd bij u.
 • Geef het serienummer van uw insulinepomp niet aan anderen.
 • Wees alert op meldingen, alarmen en waarschuwingen van uw insulinepomp.
 • Annuleer onmiddellijk alle onbedoelde bolussen.
 • Houd uw bloedsuikerwaarden goed in de gaten en handel indien nodig.
 • Maak geen verbinding met apparaten van derden en gebruik geen software die niet door Medtronic is goedgekeurd.
 • Koppel uw CareLink™ USB-apparaat los van uw computer als het niet wordt gebruikt om gegevens van uw insulinepomp te downloaden.
 • Regel onmiddellijk medische hulp als u symptomen van ernstige hypoglykemie of diabetische ketoacidose ervaart, of vermoedt dat uw insulinepompinstellingen of de insulinetoediening onverwachts zijn veranderd.

De volgende pompmodellen zijn WEL gevoelig voor dit mogelijke probleem:

Insulinepompen Softwareversies

MiniMed™ 508-insulinepompen

Alle

MiniMed™ Paradigm™ 512/712-insulinepompen

Alle

MiniMed™ Paradigm™ 515/715-insulinepompen

Alle

MiniMed™ Paradigm™ 522/722-insulinepompen

Alle

MiniMed™ Paradigm™ Veo™ 554/754-insulinepompen*

Softwareversies 2.5 en 2.6

De volgende pompmodellen zijn NIET gevoelig voor dit mogelijke probleem:

Insulinepompen Softwareversies

MiniMed™ Paradigm™ Veo™ 554/754-insulinepompen*

Softwareversie 2.7A of hoger 

MiniMedTM 640G-insulinepompen

Alle

MiniMedTM 670G-insulinepompen

Alle

* Om de softwareversie van de MiniMed™ Paradigm™ Veo™ 554/754-insulinepompen te vinden, gaat u naar het STATUS-scherm:

 • Om het STATUS-scherm te openen, druk op ESC totdat u het STATUS-scherm ziet.
 • Om meer tekst op het STATUS-scherm te zien, druk op de pijltjes omhoog en omlaag om te scrollen en alle informatie te zien.
 • Om het STATUS-scherm te verlaten, druk op ESC totdat het STATUS-scherm verdwijnt.

Uw veiligheid en tevredenheid hebben onze hoogste prioriteit. Wij willen te allen tijde veilige en effectieve therapieën leveren.

Disclaimer: Deze pagina bevat mogelijk informatie over producten die niet beschikbaar zijn in uw regio of land. Lees eerst de goedgekeurde indicaties voor gebruik. Informatie over specifieke producten van Medtronic is niet bestemd voor gebruikers in markten die geen toestemming voor het gebruik hebben.